Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Yleiset tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on herättää sekä yhdistyksen jäsenistössä että toiminta-alueen Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen asukkaissa vastuullista kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön  ja luontoon.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on seurata alueella tapahtuvaa luontoon ja ympäristöön kohdistuvaa kuormittavaa ja haitallista toimintaa, ja tarpeen mukaan ottaa siihen kantaa jättämällä muistutuksia, huomautuksia ja lausuntoja. Toimintamme tavoitteena on aktivoida myös jäsenistöä seuraamaan asuin- ja elinympäristönsä muutoksia ja rohkaista heitä ottamaan tarvittaessa asioihin kantaa.

 

Kokoukset

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja pääosin toteuttaa yhdistyksen hallitus, joka vähintään 3 kertaa sekä kevät- että syyskausilla. Tulevana vuonna pyritään järjestämään myös jäsenistön aktivointi-iltoja, jotta saataisiin liikkeelle myös erillisiä toimintamuotoja kuten retkeilytoimintaa. Virallisten yleisten kokousten eli syys- ja kevätkokousten yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet.

 

Asiantuntijatehtävät

Yhdistys tulee myös tulevana vuonna osallistumaan toiminta-alueen ajankohtaisiin projekteihin olemalla mukana erilaisissa seuranta- ja suunnitteluryhmissä. Maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmia pyritään seuraamaan aktiivisesti käytössä olevat voimavarat huomioiden. Käytetään Suomen luonnonsuojeluliitolta mahdollisesti saatavissa olevaa asiantuntija-apua erilaisten muistutusten laatimiseen ja eteenpäin vientiin. Tarvittaessa jätetään lausuntoja ja muistutuksia.

 

Yleisötilaisuudet

Tavoitteena on järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia toiminta-aluetta koskevien ajankohtaisten tapahtumien ja teemojen ympärille.

 

Yhdistyksen ja liiton juhlavuosi 2008

Vuonna 2008 Luonnonsuojeluliitto täyttää 70 vuotta ja yhdistyksemme 30 vuotta. Juhlavuotta juhlistetaan seuraavasti:

–         juhlatilaisuus

–         juhlajulkaisu

–         Lsy:n logokilpailu

 

Retket ja tapahtumat

Yhdistys järjestää sekä kevät- että syysretket, lyhyempiä lähiluontoretkiä sekä yhden ulkomaanretken.

Osallistumme SLL:n yhteisiin teematapahtumiin, kuten Luonnonkukkapäivän ja Hiljaisuuden päivän retkiin. Osallistumme myös valtakunnallisiin teemapäiviin ja –viikkoihin, kuten Nuukuusviikkoon, Autottomaan päivään sekä Energiansäästöviikon tapahtumiin. Osallistumme keväällä 2008 järjestettäville Erämessuille näytteilleasettajana.

 

Hankkeet

Keski-Suomen luontokohteet opaskirjan suunnittelu

 

Yhteistyö

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin, Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen, Jyvässeudun hyönteisseuran ja Japa ry:n kanssa. Yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden ja oppilaitosten kanssa tullaan myös jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan kehittämään.