Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Yleiset tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on herättää sekä yhdistyksen jäsenistössä että toiminta-alueen eli Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen asukkaissa vastuullista ja kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön ja luontoon.

Olennainen osa yhdistyksen toimintaa on seurata alueella tapahtuvaa luontoon ja ympäristöön kohdistuvaa toimintaa, ja tarpeen mukaan ottaa siihen kantaa jättämällä muistutuksia ja huomautuksia. Toimintamme tavoitteena on aktivoida myös jäsenistöä seuraamaan asuin- ja elinympäristönsä muutoksia ja rohkaista heitä ottamaan tarvittaessa asioihin kantaa.

Kokoukset

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja pääosin toteuttaa yhdistyksen hallitus, joka tulee kokoontumaan vähintään 3 kertaa sekä kevät- että syyskausilla. Virallisten yleisten kokousten, eli kevät- ja syyskokousten, yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet. Kasviharrastusiltojen järjestämistä tullaan myös jatkossa tukemaan.

Asiantuntijatehtävät

Yhdistys tulee myös tulevana vuonna osallistumaan toiminta-alueen ajankohtaisiin projekteihin olemalla mukana esiintulevissa seuranta- ja suunnitteluryhmissä. Maankäyttön ja kaavoituksen suunnitelmia pyritään seuraamaan aktiivisesti, sekä tarvittaessa jättämään lausuntoja ja muistutuksia.

Yleisötilaisuudet

Tavoitteena on järjestää alustettuja yleisötilaisuuksia toiminta-alueen ajankohtaisten tapahtumien ja teemojen ympärillä.

Retket ja tapahtumat

Yhdistys järjestää sekä kevät- että syysretket, sekä lyhyempiä lähiluontoretkiä.
Mahdollisuuksien mukaan yhdistys tulee osallistumaan myös valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten Nuukuusviikkoon, Autottomaan päivään, sekä paikallistason ajankohtaisiin tapahtumiin.

Hankkeet

Yhdistys on vuoden 2006 aikana alustavasti suunnitellut ja kehitellyt hanketta koota Keski-Suomen luontokohteet yhtenäiseen opaskirjaan. Oppaassa on tarkoitus esitellä luontokohteita, jotka eri puolilta (rajattua) maakuntaa tuovat olennaisesti esiin Keski-Suomelle sekä tyypillisiä että erikoisia piirteitä. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus, mikäli hankkeen eteneminen näyttää lupaavalta, hakea hankerahoitusta maakunnan Leader-yhdistyksiltä ja mahdollisilta muilta tahoilta. Hankkeessa on mukana yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä ja tahoja, mm. lintutieteellisestä yhdistyksestä, ympäristökeskusta ja yliopistolta.

Yhdistyksen internetsivut

Yhdistyksen kotisivut ovat toistaiseksi sijainneet yliopiston palvelimella. Tällä hetkellä palvelua ei enää yliopistolta ole saatavana, joten sivut on siirrettävä. Samalla uudistamme ja ajanmukaistamme kotisivujen sisällön. Tavoitteena on saada sivuista paikka, josta jäsenistö saa ajankohtaiset tapahtumatiedot sekä muuta asiaankuuluvaa ja tärkeää tietoa. Mukana tulee myös historiikki yhdistyksen perustamisajoista.

Yhteistyö

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin, Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen, Jyvässeudun hyönteisseuran ja Japa ry:n kanssa. Yhteistyötä muiden paikallisten toimijatahojen ja oppilaitosten kanssa tullaan myös jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan kehittämään.

Yhdistyksen merkkivuoden valmistelu

Jyväskylän seudun lsy on perustettu vuonna 1978, josta tulee siis vuonna 2008 kuluneeksi 30 vuotta. Tulevan toimintakauden aikana valmistellaan tapahtumia/tapaa, jolla tätä asiaa ’juhlistetaan’.