Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Kiitos kaikille kun­ta­lais­aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jil­le – jatketaan yhdessä työtä metsäluonnon puolesta!

Kuntalaisaloite Luonnon monimuotoisuutta lisättävä Jyväskylän kaupungin metsissä keräsi 816 nimeä. Kiitos kaikille aloitetta edistäneille ja tietoa metsäluontomme monimuotoisuuden elintärkeästä merkityksestä jakaneille ja jakaville!

Metsien käytön ongelmat ja metsäpolitiikan muuttamisen suuri tarve ovat nousseet Suomessakin mediaan aktiivisten kansalaisten ja tutkijoiden (kansalaisyhteiskunnan) ansiosta.  Jyväskylän kaupungin metsäohjelmassa on paljon hyvää ja sen laatimisen prosessi oli arvostettavan monipuolinen. Metsäohjelman toteuttamisen hakkuukeskeisyys on kuitenkin yllättänyt ja herättänyt kuntalaisissa voimakasta huolta.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esittivät, että Jyväskylän kaupunki arvioi metsäohjelmansa sen ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi. Aloitteessa esitettiin myös mm. suojelun lisäämistä, avohakkuista luopumista sekä ulkoilu- ja virkistysmetsissä ja lähimetsissä tehtävien hakkuiden minimoimista.

– Virkakunnan kuntalaisaloitteeseemme esittämissä vastauksissa keskitytään edelleen pääasiassa metsätalouden puuntuotannolliseen näkökulmaan ja kieleen. Osallistavan demokratian käsitettä ei metsäpolitiikan osalta ole oikein vielä sisäistetty. Myönteistä oli aloitteemme perusteella laadittu valtuustoaloite ja siitä käyty keskustelu, sanoo kuntalaisaloitteen aktiivi Pasi Ihalainen. 

Tietoa esimerkiksi luontokadon pahenemisesta metsissä ja luonnon vaikutuksista ihmisen terveyteen on nyt enemmän kuin metsäohjelman laatimisen aikaan.  Tutkimukset osoittavat, että tarve siirtyä ns. vahvaan kestävyyteen on suuri ja kiireellinen: (metsä)luonnon ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen on yhteiskuntamme vakauden, ihmisten terveyden ja talouden ytimessä. 

– Jyväskylä haluaa olla kasvun kaupunki. Se kasvu voisi olla luonnon monimuotoisuuden ja sitä kautta kaikkien kaupungin asukkaiden, myös metsien kaikkien asukkaiden, hyvinvoinnin ja terveyden kasvua, toteaa JYSYn puheenjohtaja Hanna Jyske. Kaupunki on ottanut tässä jo askeleita. Niitä tarvitaan nyt lisää.