Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Teesit uudelle kun­nan­val­tuus­tol­le

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on huomioitava konkreettisesti kaikissa kuntatason toiminnoissa ja päätöksenteossa.

Aitoa LUMOa kaikille tasoille!

Kunnat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisessä, luonnon ennallistamisessa sekä ilmastokriisin hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä tähtäimellä edellytys monien muiden tavoitteiden (ekosysteemipalvelut, kuntalaisten terveys, viihtyvyys, turvallisuus) saavuttamiselle. Elämisen kestävyys tulee tehdä kuntalaisille mahdollisimman helpoksi, ja ekologisesta siirtymästä ja luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä tulee kouluttaa niin päättäjiä, virkamiehiä kuin kaupunkilaisia/kuntalaisia. Vahvempi luontoyhteys ja ekologinen kestävyys on hyvinvointimme perusta.

Luonto tarvitsee tilaa

Maankäytössä toteutetaan ns. kokonaisheikentymättömyyden periaatetta

Maankäytön muutosten ei tule heikentää vaan kohentaa ympäristön tilaa. Lopetetaan luonnontilaisten alueiden käyttöönotto kaavoituksessa ja keskitytään maankäytön suunnittelussa jo ihmisten käytössä oleviin alueisiin. Ekosysteemipalveluiden hyödyt ja niiden heikentymisestä aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon kunnan toimien vaikutuksia arvioitaessa.

Meidän metsäluonto – lisää lajirunsautta, terveyttä, virkistäytymistä

Metsät ovat luontoarvoja, terveyttä ja virkistäytymistä

Kuntametsien merkitys on luontoarvojen, terveyden ja virkistäytymisen sekä maiseman kauneuden vaaliminen. Suojelua lisätään ja minimoidaan hoitotoimet virkistysmetsissä. Talousmetsissä siirrytään jatkuvaan kasvatukseen ja varmistetaan tarvittavat luonnonhoidon toimet. Metsätaloudelle ei aseteta tulostavoitteita. Metsiä ja soita ennallistetaan.

Energiatehokkuutta ja polttovapaata lämpöä

Energiatuotannossa siirrytään polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin ja panostetaan energiatarpeen vähentämiseen

Panostetaan energiatuotannon päästöjen vähentämiseen siirtymällä polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin, sitoudutaan ilmastohyödyt takaavaan ja luonnon monimuotoisuutta turvaavan uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energian tarpeen vähentämiseen.

Hankinnoilla aitoa kestävyyttä

Julkiset hankinnat perustuvat aitoon kestävyyteen

Hankintojen valintaperusteiden tulee taata ekologisesti ja sosiaalisesti kestävimmät valinnat. Hankintakriteeristöihin kirjataan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet ja niiden seuranta. Esimerkiksi julkisissa ruokailuissa siirrytään kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Lähdetiedot:

SLL:n yleiset kuntavaaliteemat: https://www.sll.fi/mita-me-teemme/laki-ja-politiikka/kuntavaalit/

10 kansalaisjärjestön yhteiset ilmastoviestit kuntavaaleihin: https://wwf.fi/app/uploads/c/h/d/d9iajwt13rd48cexs88o90/kansalaisjarjestojen-ilmastoviestit-kuntavaaleihin-2021.pdf

JYU Wisdom ja ekologinen jälleenrakennus kunnissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71711/wisdomletters_2-20_web.pdf

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää ekologista siirtymää:
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Luontokadon_pysayttaminen_edellyttaa_eko(58339)

Luontopaneeli: Elvytystoimien on turvattava luonnon monimuotoisuus:
https://luontopaneeli.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Luontopaneeli_Elvytystoimien_on_turvatta(60135)

Kestävän kunnan tehtävälista:
https://www.ecowelfare.fi/2021/03/05/kestavan-kunnan-tehtavalista/