Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois
Kevätkokous pidetään 25.4. torstaina kello 17.30
Kokous on tututtuun tapaan kokonaisuudessaan Teamsissa, Savonlinnassa kokoonnumme lisäksi Järjestötalo Kolomoselle.
Kokouksen alussa saamme vieraaksi emeritusprofessori Timo Pukkalan aiheena jatkuvan kasvatuksen merkitys biodiversiteetille ja saamme kommenttipuheenvuoron Suomen metsäkeskukselta. Pukkala on tunnettu metsän jatkuvan kasvatuksen puolestapuhujana sekä metsänkasvun ja metsän sitoman hiilidioksidin asiantuntijana. Kommenttipuheenvuoron esittää metsänhoidon asiantuntija / Toimeksi-hankkeen projektipäällikkö Juha Tuononen.
Kutsu on välitetty Etelä-Savo-hallitus -listan kautta sähköpostitse kaikille yhdistyksille, listalla on kaikkien yhdistysten johtoa/piirihallituksen jäseniä, joiden tulee välittää kutsu kaikille valituille kokousedustajille.
Kokousedustajat pyydetään ilmoittamaan joko lomakkeella
tai lähettämällä sen kokouksen pöytäkirja tai pk-ote, tai lähettämällä lista nimistä, jotka on valittu yhdistyksen kokousedustajiksi. Aina parempi, jos nämä saadaan jo ennen kokousta.
Yhdistysten edustajamäärät:
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, 5 edustajaa
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry, 4 edustajaa
Kangasniemen Luonto ry, 2 edustajaa
Puumalan Luonto ry, 2 edustajaa
Heinäveden Luonnonystävät ry, 2 edustajaa
Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, 3 edustajaa

 

Sääntöjen mukaan

14§ Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
4) Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6) Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.
7) Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset.
8) Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen.
9) Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat.
10) Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä.
11) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

SLL_ES_LSP_Toimintakertomus (hallituksen käsittelemä)

SLL_ES_LSP_tasekirja 2023 (allekirjoitettu)