Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin mm. kaavoitus- ja lupa-asioissa esittämät muutoksenhaut hallinto-oikeudelle.

2023

2.11. Suomen riistakeskuksen päätös, 4.10.2023. ML 41 A §:n mukainen
kannanhoidollinen poikkeuslupa. 2023-1-000-31058-1 (8NMAERCKZS), Itä-
Suomen hallinto-oikeus (HUOM! Valituksen laati SLL:n keskustoimiston juristit
Hannes Koljonen ja Janni Saari-Kontkanen)
2.11. Suomen riistakeskuksen päätös, 4.10.2023. ML 41 A §:n mukainen
kannanhoidollinen poikkeuslupa. 2023-1-000-31088-2 (5SPS3B95RT), Itä-
Suomen hallinto-oikeus (HUOM! Valituksen laati SLL:n keskustoimiston juristit
Hannes Koljonen ja Janni Saari-Kontkanen)
4.5. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös,
30.3.2023, KASELY/183/2023, Luonnonsuojelulain 29 §:n suojellun
luontotyypin rajojen määritteleminen, Verssonpohjan hiekkaranta, Pyhtää,
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
14.2. Virolahden kunnanhallituksen päätös poikkeamisen hakemisesta
kiinteistölle Villa Islander 935-402-2-122, Virolahti, Itä-Suomen hallinto-oikeus

2022

13.1. Valituslupahakemus ja valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kouvolan Keltin Laut-
Valkaman suojelualueen poikkeamislupa-asiassa

10.10. Valituksen täydennys. Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa,
Miehikkälä, Vaasan hallinto-oikeus

Vaikuttamistyö

Vuosikokouskannanotot

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin kevät- ja syyskokousten medialle suuntaamat ulostulot.

Lue lisää

Mielipidekirjoitukset

Mediassa julkaistut Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin huomiot ajankohtaisista luonto- ja ympäristöasioista.

Lue lisää

Lausunnot

Pyynnöstä mm. kunnille, maakuntaliitolle, ELY-keskukselle ja ministeriöille esitetyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin näkemykset mm. kaavoituksesta, lupa-asioista, ohjelmista, suunnitelmista ja lakiuudistuksista.

Lue lisää

Muistutukset

Pyynnöstä kunnille, maakuntaliitolle, ELY-keskukselle ja aluehallintovirastolle esitetyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin näkemykset mm. kaavoituksesta, suunnitelmista, ohjelmista ja lupa-asioista.

Lue lisää

Mielipiteet

Pyynnöstä mm. kunnille, maakuntaliitolle ja ELY-keskukselle esitetyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin näkemykset mm. kaavoituksesta, lupa-asioista, ohjelmista ja suunnitelmista.

Lue lisää

Aloitteet

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin vetoomukset mm. kunnille ja muille maanomistajille, jotta he suojelisivat maillaan sijaitsevia arvokkaita metsiä ja soita.

Lue lisää

Saavutukset

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin vaikuttamistyön aikaansaannokset, kuten suojellut luontokohteet ja parantuneet luparatkaisu…

Lue lisää