Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Siilinjärven yhdistys

Siilinjärvi
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.
Yhdistyksen tavoitteina on
– edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan
– seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
– antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
– valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa viestimällä ja järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
– elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä
– edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
– perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä