Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Siilinjärven yhdistys

Siilinjärvi
Navigaatio päälle/pois

Virtavesiwebinaarit käynnistyvät

Virtavesiwebinaarit käynnistyvät ja ensimmäinen järjestetään ke 10.2.
klo 18-20 aiheella:
"Tutustutaan lähivesiin yhdessä. Vesistölähettiläät retkellä,
älylaitteilla, keskustellen, vesitutkimuksin, vaikuttaen."
Puhujana Hanne Kosonen.

Jokaiseen webinaariin pääsee ilmoittautumaan samalla linkillä:

https://my.surveypal.com/Virtavesiwebinaari-ilmoittautuminen-dXhAEFTyEZVBUOPR

Virtavesiwebinaarit jatkuvat (klo 15-17):

ke 17.2. Virtavesien ja vesivoiman ABC. Tunnetko vesivoiman
luontovaikutukset? Virpi Sahi
ke 3.3. Virtavedet kunnan agendalle. Vesi kuntavaaleissa. Tapani
Veistola. Aloitteiden tekeminen kunnassa. Ismo Tuormaa
ke 17.3. Lausutaan vesienhoitosuunnitelmista. Sisävesi- ja
Itämeristrategiamme virallisen vesienhoidon agendaksi. Tapani Veistola
ke 24.3. Suomen padot. Vesivoimalat ja muut patoavat rakenteet
virtauksen esteenä. Pauliina Louhi.
ke 14.4. Vesilaki virtavesiemme avuksi. Kalatalousvelvoitteiden
asettaminen, muuttaminen ja toteutus vesivoimaloissa. Antti Ylitalo
ke 28.4. Elintilaa virtavesiluonnolle. Ohitusuomat ja vesitys vanhoihin
ja uusiin uomiin. Jukka Jormola
ke 12.5. Tuhannet tierummut kartalle. Tierumpuinventointien menetelmä ja
tiedonkeruu. Pirkko-Liisa Luhta

Ilmoittauduthan viimeistään aina jokaisen webinaariviikon maanantaina.

Lisätiedot, tarkennukset ja mahdolliset muutokset: www.sll.fi/tapahtumat

Suomen luonnonsuojeluliitto toteuttaa vesivuoden webinaarit osana
Freshabit LIFE IP -hanketta.

Lisätietoja:
Virpi Sahi, virpi.sahi@sll.fi, 050 308 2457 (Sisältö)
Marja Haatanen, marja.haatanen@sll.fi, p. 040 646 3441 (Järjestelyt)


*************

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Webinaarit toteutetaan osana Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima
vesistölähettilästoimintaa ja Freshabit LIFE IP -hanketta.

Freshabit-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta,
joka on ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena
on auttaa EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanossa sekä
suojelualueiden Natura 2000 -verkoston rakentamisessa.

Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta
Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi
Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita
toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen
ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan
komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen
käytöstä.