Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Sijainti: Sarviselänkangas,Muhos

Koko: 1,3 ha

Sarviselänkankaan eli Räkäsuon niityllä laidunsivat 1950-luvulle saakka Sarviselän lehmä ja hevonen. Alueen laidunnus loppui vakituisten asukkaiden muuton jälkeen, mutta niityltä niitettiin heinää vielä 1960-luvulla. Niityllä pidettiin aitauksessa myös ajoporoja jossakin vaiheessa 1950-lukua. Niityn poikki kulkevaa talvitietä pidettiin auki aina 1980-luvulle saakka. Vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri järjesti ensimmäiset talkoot heinittyneen ja osittain rehevöityneen alueen kunnostamiseksi.

Luonnonsuojelupiiri on tehnyt niityn hoidosta sopimuksen Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden kanssa. Alue kuuluu Räkäsuon Natura 2000 -alueeseen. Siitä se kattaa vain 0,05 prosenttia. Vaikka pinta-ala on vähäinen, se lisää merkittävästi pääosin aapasoista koostuvan suojelualueen monimuotoisuutta.

Natura-luontotyypiltään niitty on runsaslajinen kuiva ja tuore niitty. Tosin ennen viime vuosien hoidon alkua se on ollut heinittynyt ja rehevöitynyt, heinien, suurruohojen, nokkosen ja vadelman sekä kuusentaimien valtaama. Niityllä on kuitenkin säilynyt esimerkiksi kissankelloa, päivänkakkaraa ja valkolehdokkia löytyy metsänreunasta.

Räkäsuon niittyä hoidetaan viikatteella niittäen ja haravoimalla niittojäte pois. Tavoitteena on pitää alue avoimena, lisätä niityn lajirikkautta sekä hoitaa arvokasta perinnemaisemaa. Niitylle levinneet kuusen ja haavan taimet raivattiin 2014, mutta yksittäiset lehtipuut sekä lehtipuuryhmät jätettiin elävöittämään maisemaa. Alueelle on tehty Räkäsuon Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa hoitosuunnitelma. Hoidon ansiosta niitystä kehittyy hyvin edustava osa Natura-suojelualuetta.