Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Sijainti: Pyhäjoki, Yppäri

Koko: 13,4 ha

Perämeren rannalla Pyhäjoen eteläosassa sijaitsee Lautapauha, hiekkaranta dyyneineen. Luonnontilainen hiekkaranta on luonnonsuojelulain suojelema luontotyyppi. Itämeren hiekkarannat ja liikkuvat alkiovaiheen dyynit ovat erittäin uhanalaisia luontotyyppejä. Laitapauhan liikkuva rantavehnää kasvava dyyni sekä harmaat dyynit ovat vaarantuneita luontotyyppejä.

Talkoita uhanalaisten luontotyyppien ja niille tyypillisten eliölajien suojelemiseksi on järjestetty Laitapauhassa vuodesta 2014 alkaen. Aluetta on niitetty ja raivattu. Vuonna 2014 ranta-alueen niitetty ruovikko vielä jyrsittiin juuriston rikkomiseksi ja rytikasvuston taannuttamisen nopeuttamiseksi.

Dyynin taustalta raivattiin raivaussahalla leppiä ja pajuja ja niitettiin järviruokoa ensimmäisenä talkookesänä vuonna 2014. Kesällä 2016 dyynin tausta saatettiin ajaa niittokoneella.

Hoitotyön tulokset olivat jo hyvin huomattavissa vuoden 2016 talkoissa, sillä rantadyyni oli puhdistunut kasvillisuudesta ja rantavedestä korkea vesi ja tuuli olivat siirtäneet hiekan entisen märkäpohjaisen ruovikon tilalle. Rannalla aksvavan ruo’on niitto mahdollistaa myös uuden dyynin muodostumisen. Talkoiden ansioista alueen virkistyskäyttökin on parantunut.

Vuonna 2014 ruovikko oli vallannut hiekkarannan toisen puolen. Niittokoneella järviruoko leikattiin tehokkaasti ja nopeasti matalaksi. Myöhemmin kesällä käsittelyä tehostettiin jyrsimellä.

Laitapauhassa hiekkaranta on noin 10 metriä leveä, minkä lisäksi vedenpäällisiä ja –alaisia hiekkasärkkiä on rannan edustalla. Laitapauhassa oleva hiekkadyyni nousee noin 2 metrin korkeuteen merenpinnasta ja sen leveys on noin 10 metriä. Laitapauhassa kasvaa muun muassa hentosuolaketta, peltohatikkaa, säderusokkia, järviruokoa, rantavehnää, pietaryrttiä, merinätkelmää, punanataa sekä suola-arhoa.