Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Sijainti: Kiiminki, Reposelkä

Koko: 0,8 ha

Vuonna 1993 järjestettiin ensimmäiset niittotalkoot Haaranojanniityllä eli Haaranniityllä ja niittoa on jatkettu vuosittain. Niitty sijaitsee pyöreälakisen kumpareen päällä Kiimingin Reposeläntien varressa. Aluetta alettiin hoitaa neljän vuoden päästä laidunnuksen päätyttyä viikattein, minkä johdosta alue on säilynyt avoimena ja monilajisena. Aluetta laidunnettiin viimeisen kerran viidellä lypsylehmällä ja nuorella karjalle vuonna 1989. Haaranniitty toimi myös ennen sotia lehmien niittynä. 1960-luvulla Haaraniityllä viljeltiin ruista.Vuoden 1997 ilmestyneessä kartoitusraportissa Haaranniitty todettiin maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Nykyisin luonnontilaista niittyä esiintyy alueen kuivilla törmillä ja kiviraunioilla, sillä osa niitystä on raivattu pelloksi. Niityn keto- ja niittykasvillisuus on hyvin edustavaa ja siellä tavataan monia vaateliaita lajeja, kuten aho- ja ketonoidanlukkoa, ahopukinjuurta, ahomansikkaa, pölkkyruohoa sekä kissankäpälää. Lajiston monipuolisuutta selittää myös se, että niitty kuuluu Kiimingin liuskealueeseen. Alueen maisema-arvoa lisää vanha kyläsepän paja sekä kummun laella oleva iso siirtolohkare. Niitty on osa Haaran Natura 2000 –suojelualuetta. Metsähallistuksen Pohjanmaan luontopalveluiden kanssa on tehty sopimus alueen hoitamisesta.

Niitty on kuvattu Maarit Vainion ja Hannele Kekäläisen kokoamssa raportissa ’Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat’ vuodelta 1997 (Alueelliset ympäristöjulkaisut 44).