Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Hyvää  luonnonsuojelullista vuotta 2021

Haluamme tuoda julki NLY:n vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja vuoden aikana pidetyt kokoukset – sekä viralliset kokoukset että yhdistyksen johtokunnan kokoukset – aikajärjestyksessä. Näin kuka tahansa kokousasioista kiinnostunut voi seurata, miten pidetyt kokoukset noudattavat toimintasuunnitelmaa ja mitä ylipäätään on päätetty kuluvan vuoden aikana.

Toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin viime vuoden syyskokouksessa, löytyy siis alta ja samoin vuoden 2021 talousarvio. Sen jälkeen seuraa vuoden 2021 aikana pidetyt kokoukset aikajärjestyksessä.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

(hyväksytty  yhdistyksen syyskokouksessa 19.11.2020)

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka päätoimialue on Nilsiä. Yhdistys pyrkii eri keinoin edistämään luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua omalla toiminta-alueellaan ja lähiympäristössä.

Yhdistys järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista, pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenistöönsä, järjestää retkiä eri vuodenaikoina tavoitteena luonnonsuojeluhenkisyyden vahvistaminen ja lajintuntemus. Samoin yhdistys järjestää talkoita varainhankinnan edistämiseksi ja ylläpitää jäsenhankintaa. Yhdistyksellä on omat kotisivut, joita käytetään monipuolisesti tiedottamiseen.

Vuosi 2021 on SLL:n julistama vesiaiheinen teemavuosi, mikä näkyy myös NLY:n toiminnassa. Yhdistys voisi selvittää, millainen painoarvo Atron voimalalla on Savon Voiman toimintastrategiassa keskipitkällä aikavälillä ja tunnustella paikallisen osakaskunnan ja kenties Tahkon matkailukeskuksen kanssa pohjapadon purkamisen mahdollisuutta osana pienvesien luonnontilaan palauttamista.

 

Vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:

 1. Lumikenkäretki talvilintujen maailmaan Rautavaaran Kiparin Metso-suojelumetsään tammikuussa.
 2. Kevätkokous helmikuussa. Vieraaksi kutsutaan PhD Jaakko Haverinen Itä-Suomen yliopistosta puhumaan Nilsiän reitin virtavesien suojelusta ja miten pienvesiin voidaan palauttaa taimenkanta.
 3. Linnunpönttö- ja hyönteishotellitalkoot maalis-huhtikuussa.
 4. Linturetki Rautavaaran Lapinmäen Jussintörmälle toukokuussa Keyrittyjoen varteen.
 5. Luontoaiheinen nuorten valokuvauskilpailu (aiheena esim. kasvit tai linnut) kesän ajalle.
 6. Luonnonkukkapäivän retki 20.6 Pölkkypuron lehtoon Kinahmille. Kutsutaan mukaan nilsiäläisiä 8.luokan oppilaita, joiden tehtävänä opetussuunnitelmaan liittyen on kerätä kasvisto kesän aikana.
 7. Juhannuksen aikaan vaellusretki jollekin Suomen 41 kansallispuistosta.
 8. Kesäretki Rautavaaran Peipospuron Kohisevalle.
 9. Tiilikan niitto- ja haravointitalkoot heinäkuun loppupuolella.
 10. Vieraslajitalkoot elokuussa.
 11. Sieninäyttely Suomen luonnon päivänä 29.8.
 12. Syysretki (puolukkaretki) Syvärinrantaan Pieni-Kaatiolammelle syyskuussa.
 13. Syyskokous loka-marraskuussa.

Lisäksi tiedottamiseen käytetään jäsenkirjeitä jäsenille Kilta jäsenrekisterin kautta, kirjotetaan paikallislehteen juttuja, osallistutaan piirihallituksen kokouksiin ja piirin yleiskokouksiin, pidetään kotisivut ajan tasalla ja reagoidaan ajankohtaisiin Nilsiän luontoa koskeviin ympäristöaiheisiin.

Vuoden 2021 jäsenmaksuksi päätettiin 38 €, johon sisältyy neljästi vuodessa ilmestyvä Luonnonsuojelija -lehti. Perhejäsenmaksu 0n 15 € ja opiskelija (nuoriso-) jäsenmaksu 28 €.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXCXXXXXXXXXXXCXXXXCXCXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

TALOUSARVIO  2021

(hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 19.11.2020)

 

Tulot:

Jäsenmaksut                                             30 x 7 €                                                      210 €

Pönttötalkoiden myyntituloja                                                                                   400 €

Tiilikan aution talkoot                                                                                               1000 €

__________________

Yht.               1610 €

 

Menot:

Ilmoituskulut                                                                                                             200 €

Matkakorvaukset                                                                                                      100 €

Retket                                                                                                                          800 €

Tilaisuuksien järjestelykulut                                                                                   200 €

Lahjoitukset                                                                                                               500 €

___________________

Yht.                1800 €

Yhdistyksen tilissä oli 19.11.20120     2368,82 €

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tammikuussa  pidimme ylimääräisen vuosikokouksen ja johtokunnan kokouksen. Alla on pöytäkirjat molemmista kokouksista.

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Kokous pidettiin etäkokouksena netin kautta

Pe 15.1.2021 klo 17.00

Pöytäkirja

 1. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kirsti Taattola ja sihteeriksi Mauri Tiainen.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Airaksinen ja Arja Tiainen.
 4. Valittiin yhdistykselle uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Kari Arola.
 5. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

____________________________________               ________________________________

Kokouksen puh.joht. Kirsti Taattola                                              kokouksen sihteeri Mauri Tiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________________________________               _________________________________

Jorma Airaksinen                                                                              Arja Tiainen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous 15.1.2021 klo 17.30

Netissä teams-kokouksena

Läsnä netin kautta: Jorma Airaksinen, Kari Arola, Sami Rissanen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen,  Mauri Tiainen

 

Pöytäkirja

 1. Vastavalittu puheenjohtaja Kari Arola avasi kokouksen.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Sami Rissanen.
 4. Valittiin yhdistyksen sihteeriksi vuodelle 2021 Mauri Tiainen.
 5. Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi vuodelle 2021 Arja Tiainen.
 6. Todettiin yhdistyksen jäsentilanne vuoden 2020 lopussa. Yhdistyksen jäsenmaksun on maksanut 35 henkilöä. Jäsentilanne on pysynyt vakaana.
 7. Tarkennettiin alkuvuoden toimintasuunnitelmaa. Päätettiin koronan vuoksi muuttaa tammikuulle suunniteltu lumikenkäretkeily talvilintujen seurantatapahtumaksi. Tammikuun 30.-31. päivinä järjestetään Suomen Bird Lifen toimesta pihabongaus, josta löytyy tarkempia tietoa alla olevasta osoitteesta. Tapahtumasta lähetetään infoa koko jäsenistölle jäsenkirjeen muodossa lähempänä tapahtumaa. https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/osallistuminen/
 8. Kevätkokouksen ajankohdaksi päätetiin pe 12.2 klo 17.30. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokoukseen saapuu vieraaksemme Joensuun yliopistolta projektitutkija Jaakko Haverinen, joka on kala-asioiden asiantuntija. Jaakko kertoilee kuvien kera, miten pienvesiä ennallistetaan ja miten taimenkantaa palautetaan entisiin kutujokiin. Tämä vuosi on nimetty Suomen luonnonsuojeluliitossa vesivuodeksi.
 9. Maaliskuulle on toimintasuunnitelmaan merkitty linnunpönttötalkoot ja hyönteishotellien rakentamista. Päätimme pitää suunnitelmasta kiinni. Sami Rissanen lupasi antaa rakennusmateriaalia pönttöihin ja Kirsti Taattola puolestaan materiaalia hyönteishotelleihin.
 10. Muita asioita:
 11. Loukkaantuneen joutsenen kohtalo ja Ruokaviraston tutkiman kuolinsyyn toteaminen.
 12. Viime vuoden maaliskuussa kevätkokouksessa vierailleen Olli Turusen matkalaskutus.
 13. Luonnonperintösäätiön kanssa tapahtuneen kirjeenvaihdon vaiheista kuuleminen. Siirrettiin vielä ratkaisun tekoa metsäluontokohteesta, johon yhdistys on päättänyt lahjoittaa 500 €. On mahdollista, että tällainen Pohjois-Savossa sijaitseva kohde löytyy tulevan kevään aikana.
 14. Sänkimäen valtakunnallinen maisemakohde. Ympäristöministeriö päättää tämän vuoden aikana valtakunnallisista maisemakohteista. NLY on jättänyt viime joulukuussa oman puoltavan lausuntonsa Sänkimäen mäkikylät (no 82) nimisestä kohteesta.  Löydät lausunnon tästä.
 15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

_____________________________________             ___________________________________

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Arola                          yhdistyksen sihteeri Mauri Tiainen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS  2021

Netin kautta (Google Meeting)

Pe 12.2.2021 klo 17.30 

Alussa vieraamme FT, tutkija Jaakko Haverinen Itä-Suomen yliopistosta puhuu aiheesta Nilsiän reitin kunnostaminen järvitaimenen lisääntymiselle.

Tämän jälkeen uusi piirisihteerimme Juha Ahola esittäytyy ja esittelee lyhyesti Suomen Luonnonsuojeluliiton vesivuoden kampanjaa.

Läsnä nettikevätkokouksessa: Kari Arola, Juha Ahola, Sami Rissanen, Ari Ruuskanen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen

 Kevätkokouksen Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Arola avasi kokouksen.

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kari Arola valittiin puheenjohtajaksi, Mauri Tiainen sihteeriksi.

 1. Kokouksen kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Tehtävään valittiin Kirsti Taattola ja Arja Tiainen.

 1. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen. (liite1)

Sihteeri esitteli ja toimintakertomus hyväksyttiin.

 1. Vuoden 2020 tilien hyväksyminen. (liite 2)

Yhdistyksen taloudenhoitaja Arja Tiainen esitteli ja tilit hyväksyttiin.

 1. Toiminnantarkastajan vuoden 2020 toiminnasta antaman lausunnon kuuleminen.

Toiminnantarkastaja Ari Ruuskanen esitteli lausunnon.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös ja vastuuvapaus johtokunnalle hyväksyttiin.

 1. Muut asiat. PRH:n yhdistysrekisteritiedot saatettu ajan tasalle.

Sihteeri esitteli PRH:n 9.2.2021 päivätyn asiakirjan NLY:stä koskien.

 1. Tulevia tapahtumia: Irti turpeesta allekirjoittaminen jatkuu 20.2 saakka, jäsenkysely (kyselyn esitteli Juha Ahola), linnunpönttötalkoot, heinäkuun Tiilikan niitto- ja haravointitalkoista tehty sopimus Metsähallituksen (Marko Haapalehdon) kanssa
 2. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti nettikokouksen klo 20.00

 

_____________________________________             _______________________________

Puh.joht. Kari Arola                                                      siht. Mauri Tiainen

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____________________________________             _______________________________

Arja Tiainen                                                                   Kirsti Taattola

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Johtokunta 22.4.2021 klo 17.00 nettipalaverina

Läsnä netin kautta: Kari Arola (puh.joht.), Sami Rissanen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Pöytäkirja

 1. Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen (15.1.2021) pöytäkirja.
 4. Linnunpönttötalkoiden toteutus. Pönttöjä rakennettiin 44 kpl. Pöntöt tehneet hyvin kauppansa. 21.4 mennessä myyty 40 pönttöä.
 5. Lausunto Vuoksen vesistön Nilsiän reitin vesienhoito-suunnitelmaan vuosille 2022-2027. Puheenjohtaja kertoi NRSY:n ja ELY-keskuksen yhteistyöstä ja webinaarista 23.4, jossa mukana Savon Voima ja ELY. Keskusteluihin on vapaa osallistumispoikkeus. Sihteeri kertoi NLY:n laatimasta lausunnosta, joka on luettavissa ja kommentoitavissa yhdistyksen kotosivuilla. Lausunto tullaan lähettämään ELY-keskukseen 14.5 mennessä.
 6. Toukokuun 20. päivä linturetki Juankosken Rupsanlahteen ja samalla tutustuminen Karjalankosken ja Junakosken teknisiin kalaportaisiin. Välitä kutsu Koillis-Savon yhdistykselle.
 7. NLY järjestää luontoaiheisen nuorten valokuvauskilpailun (aiheena esim. kasvit tai linnut) ajalla 15.5-31.7. Yksi sarja, kolme parasta palkitaan. Palkinnot 100€, 70€ ja 50€. Palkintojen jako Nilsiän taiteiden juhlassa 27.8. Raatina NLYn johtokunta. Digikuvat, jotka voidaan lähettää sihteerille. Yhteyttä otettu biologian opettaja Paula Härköseen, joka toimii yhdyshenkilönä.
 8. Luonnonkukkapäivän retki su 20.6 Pölkkypuron lehtoon Kinahmille. Lähtö Nilsiän torilta klo 12. Kutsutaan mukaan nilsiäläisiä 8. luokan oppilaita, joiden tehtävänä opetussuunnitelmaan liittyen on kerätä kasvisto kesän aikana. Yhdyshenkilönä toimii Paula Härkönen.
 9. Vieraslajitalkoot heinäkuun loppupuolella. Kirsi selvittää Mimmi Taskiselta sopivaa kohdetta. Ajankohtana heinäkuun loppupuoli. Piirisihteeri, viekaskoordinaattori Juha Ahola mukana. Sihteeri sopii Juhan kanssa tarkan päivämäärän.
 10. Tiilikan niitto- ja haravointitalkoot heinä-elokuun taitteessa. Asiasta sovittu Marko Haapalehdon kanssa ja korvaus 1000€. Piirin raivaussaha varattu 31.7-2.8 väliseksi ajaksi. Sihteeri varaa Uiton kämpän mainituksi ajaksi.
 11. Kesäretkenä osallistuminen Sierilän soutuun Kemijoella -7.8 (kts. www.sll.fi/rovaniemi/toiminta/sieriniemen-siunaus/ ) Yhdistys osallistuu retken matka- ja majoituskustannuksiin. Sihteeri sopii yksityiskohdista järjestävän tahon kanssa.
 12. Sieninäyttely la 4.9. Perjantaina kerätään sienet ja lauantaina näyttely virastotalon aulaan.
 13. Muita asioita ei ollut.
 14. Kokouksen päätös klo 18.35.

________________________________________            _________________________________

Puh.joht. Kari Arola                                                                                   siht. Mauri Tiainen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyksen johtokunnan kokous

Ti 25.5.2021

Kari Arolan kesämökillä Lastulahdentie 576 A

Läsnä: Kari Arola (puh.joht.), Jorma Airaksinen, Soili Kuusela, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.), lisäksi läsnä Pertti Taattola.

 

PÖYTÄKIRJA

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

 1. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 1. Tarkastettiin edellisen johtokunnan kokouksen (22.4) pöytäkirja.

 

 1. Johtokunta teki jo viime vuoden syksyllä päätöksen lahjoittaa 500 € Luonnonperintösäätiölle vanhojen metsien suojeluun. Sihteeri on ollut yhteydessä Luonnonperintösäätiöön sopivan suojelukohteen löytymiseksi. Kriteereinä kohteen valinnassa läheinen sijainti ja kohteen vanha puusto. Näin tarkasteltuna sopiviksi metsiksi tarjoutui kaksi suojelualuetta – Havukkakorpi ja Yövilkkapuro, molemmat sijaiten Juuan kunnassa. Kohteisiin tutustumisen jälkeen johtokunta valitsi yhdistyksen suojelumetsäksi Havukkakorven Juuan Kylmäahon kylässä. Suojelumetsä on pinta-alaltaan 19 ha ja siellä on runsaasti yli satavuotiaita kuusia ja kilpikaaraisia mäntyjä, samoin lahopuuta ja isoja haapoja, mikä on houkutellut paikalle liito-oravaa. NLY saa 500 € lahjoitusrahalla ”omistukseensa” 1000 neliömetriä ja tästä yhdistys saa sertifikaatin. Sihteeri hoitaa Luonnonperintösäätiön kanssa asian loppuun ja laatii asiasta tiedotteen yhdistyksen kotisivuille. Puheenjohtaja kirjoittaa asiasta tiedotteen paikallislehteen Pitäjäläiseen.

 

 

 1. Nilsiän yläkoulun valokuvauskilpailu on käynnistynyt. Nilsiän yläkoulun biologian opettaja Paula Härkönen on tiedottanut asiasta yläkoulun luokille. Kilpailu päättyy 31.7, jonka jälkeen johtokunta valitsee kolme palkittavaa kuvaa ja valmistaa osasta kuvia valokuvausnäyttelyn. Palkinnot (100 €, 70 € ja 50 €) luovutetaan voittajille Nilsiän taiteiden juhlassa pe 27.8 joko Virastotalolla tai Manttulla. Tilaisuudessa kerrotaan myös yhdistyksen toiminnasta Nilsiän reitin ennallistamisessa ja Eija Ahvo ja Tuija Rantalainen laulavat ja soittavat. NLY osallistuu max. 200 eurolla äänentoiston toteuttamiseen.

 

 1. Luontokukkapäivän retki järjestetään su 20.6. Lähtö klo 12 Nilsiän torilta kimppakyydein. Retki suuntautuu Kinahmin Pölkkypuron luonnonsuojelualueelle. Etukäteen sihteeri soittaa retkestä Martti Hartikaiselle p.0440216634, joka asuu retkikohteen vieressä. Mukaan retkelle kutsuttu Nilsiän yläkoulun 8.luokan oppilaita. Sihteeri laatii asiasta tapahtumatiedotteen edellisen viikon Pitäjäläisen Muistio-palstalle.

 

 1. Vieraslajitalkoot järjestetään Haapaniemessä urheilukentän vieressä ma 26.7 klo 14.00. Kyseessä on jättipalsamiesiintymä. Mukana Viekashankkeen koordinaattori Juha Ahola. Sihteeri laatii asiasta tapahtumatiedotteen edellisen viikon Pitäjäläisen Muistio-palstalle.

 

 1. Niitto- ja haravointitalkoot järjestetään la 31.7.- ma 2.8. Tiilikalla. Lähtö kimppakyydein Nilsiän torilta lauantaina klo 9.00. Pyritään tekemään sekä niitto- että haravointi samalla kertaa. Niitto tehdään raivaussahoilla. Majoitus Uiton kämpällä. Metsähallituksen vene käytössä, jolla saadaan hyvin kuljetettua raivaussahat ja muu tarpeisto perille. Käytössä myös sauna. Mahdollisuus marjastukseen iltaisin. Korvaus yhdistykselle 1000 €. Sihteeri laatii asiasta puffin Pitäjäläiseen.

Talkoisiin osallistuneet saavat tunnustuksena talkootyöstään osallistua ilmaiseksi yhdistyksen järjestämälle Etelä-Konneveden retkelle.

 

 

 

 1. NLY:n kesäretki tehdään la 7.8 Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Paikalle mennään kimppakyydein. Liikkuminen etupäässä tapahtuu M/S Linnea tai M/S Myllykoski laivalla. Ohjelmassa risteily Konnevedellä, rantautuminen Majaniemeen, jossa ruokailu ja patikkaretki maastossa (huonompikuntoisille lyhyempi matka) ja paluu lähtösatamaan. Pyydetystä ruokatarjouksesta johtokunta valitsi vaihtoehdon Menu 4 ”Lastunsalmen erikoinen”.

Johtokunta päätti hinnoittelusta seuraavaa. Tiilikan talkoisiin osallistuville yhdistys maksaa koko retken eli matkakulut Konnevedelle, ruokailun laivalla ja laivalipun. Yhdistyksen jäsenille yhdistys maksaa laivalipun, mutta

ruokailun ja matkakulut Konnevedelle jokainen maksaa itse. Ulkopuoliset retkelle mukaan lähtevät maksavat myös laivalipusta 20 €, mutta jos liittyvät yhdistykseen jäseneksi, yhdistys maksaa heille laivalipun ja ruokailun laivalla.

 

 1. Muita asioita ei ollut.

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

 

____________________________     _____________________________

Kari Arola                                                   Mauri Tiainen

Puh.joht.                                                     siht.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunta 11.8.2021 klo 17 Tiaisilla (Laitilantie 21)

 

Läsnä: Kari Arola (puh.joht.) etänä, Mauri Tiainen (siht.) läsnä, Jorma Airaksinen läsnä, Soili Kuusela läsnä, Sakari Pentikäinen läsnä, Sami Rissanen etänä, Kirsti Taattola läsnä, Arja Tiainen läsnä, lisäksi kokoukseen osallistui johtokunnan ulkopuolisina paikan päällä Pertti Taattola ja Matilda Kortevaara

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Tarkistettiin edellisen johtokunnan kokouksen (25.5 Karin kesämökillä) pöytäkirja.

 

 1. Nilsiän taiteiden juhlan valokuvauskilpailun palkintojen jako tapahtuu Nilsiän virastotalolla pe 27.8 klo 17.00. Kari Arola, Mauri Tiainen ja Sami Rissanen suunnittelevat vielä tilaisuuden yksityiskohdat. Eija Ahvo ja Tuija Rantalainen esittävät tilaisuuden alussa laulun ”Villi, vapaa vesitie”. Sen jälkeen esitellään lyhyesti NLY:n vesilausunnon ydinkohdat Nilsiän reitin kunnostamisesta vaelluskaloille.

Johtokunta on tehnyt valintansa ja kolme palkittavaa kuvaa on selvillä. Arja Tiainen hankkii kolme korttia, joiden sisään asetetaan palkintoraha sekä kirjallinen palaute kustakin kuvasta. Sami Rissanen ojentaa palkinnot voittajille.

Paikalle kutsutaan kaikki kilpailuun osallistuneet seitsemän yläasteen oppilasta. Kilpailun tulos on salainen ja se selviää vasta paikan päällä sekä osallistujille että suurelle yleisölle.

Kuvia saapui yhteensä 16. Johtokunta päätti valmistaa kuvista valokuvanäyttelyn. Kuvat suurennetaan Ifolorissa (sihteeri hoitaa) ja asetetaan virastotalon alakertaan näytteille 27.- 29.8 ja sen jälkeen Nilsiän kirjastoon 30.8 – 5.9.

.     Näyttely voidaan rakentaa omatoimikirjaston aukioloaikana sunnuntai iltana 29.8. Näyttelyviikosta on sovittu kirjaston kanssa.

Yhdistyksen banderolli asetetaan ennen Taiteiden illan yleisötilaisuuden alkua virastotalon ulkopuolelle näkyvään paikkaan kertomaan tilaisuudesta ja houkuttelemaan yleisöä paikan päälle.

 

 

 

 1. Syksyn sieninäyttely pidetään la 4.9 Nilsiän virastotalon yläkerrassa. Soili Kuusela hankkii uudet pahvilautaset ja kirjoittaa etukäteen niihin sienten nimet, joita tänä syksynä luonnossa esiintyy. Pyritään tekemään siistimpi näyttely kuin aikaisemmin. Jokainen kynnelle kykenevä voi käydä sieniretkellä edellisenä päivänä ja tulla virastotalolle sientensä kera klo 8.30, jolloin aloitamme näyttelyn rakentamisen. Näyttely on avoin yleisölle klo 10-13.

Sihteeri laittaa 2.9 ilmestyvään Pitäjäläiseen ilmoituksen näyttelystä ja kirjoittaa puffin lehteen.

 

 1. Raimo Lipposen Metso-suojelukohteisiin tehdään tutustumisretki la 25.9. Lähtö Nilsiän torilta klo 12 ja eväät mukaan. Pyritään käyttämään kimppakyytejä. Raimo toimii oppaana. Tarkoitus on käydä Raimon kahdella eri kohteella ja jälkimmäisellä myös kahvitella siellä olevalla nuotiopaikalla. Sihteeri tiedottaa Nilsiän metsänhoitoyhdistystä retkestä ja kutsuu metsänhoitoyhdistyksen suojelukohdevastaavan ja yhdistyksen jäseniä mukaan retkelle.

 

 1. Syyskokouksen ajankohdasta keskusteltiin ja alustavasti päätettiin pitää se 17.11 tai 18.11. Kokous pyritään pitämään fyysisenä kokouksena, mutta kokoukseen mahdollistetaan myös nettiosallistuminen. Kokouksen luennoitsijavieraaksi päätettiin kutsua Noora Kaunisto Helsingistä, joka tulisi puhumaan eläinten käyttäytymisestä ja tunteista uusimman tieteellisen tutkimusten pohjalta. Jos Noora ei pääse tulemaan paikan päälle, pyritään saamaan hänet ainakin luennoimaan netin kautta. Noora toimii Vegaanihaaste -nimisessä yhdistyksessä (info@vegaanihaaste.fi), p. 044716
 2. Muut asiat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kirsti Taattola kertoi, että Matti Kuosmanen olisi kiinnostunut hankkimaan NLY:ltä erilaisia linnunpönttöjä Louhos-Areenalle. Matti on esittänyt toiveen, että menisimme jo tulevana syksynä katsomaan paikkoja pöntöille ja merkitsemään ne puut, joihin pönttöjä ripustettaisiin ensi keväänä. Sovittiin, että hanke otetaan vastaan. Sakari Pentikäinen lupasi autotallinsa pönttöjen rakennuspaikaksi menneen kevään talkoiden mukaisesti. Sihteeri ja Sami Rissanen ilmoittivat halukkuutensa lähteä käymään paikan päällä tulevan syksyn aikana (muitakin voi lähteä mukaan).                                                                                                                                                                                                       Sakari Pentikäinen otti esille asian, miten bio -alkuisia sanoja käytetään nykyisin usein harhaanjohtavasti. Pyrolyysitekniikkaa soveltava Green Fuel Nordic valmistaa puun sivuvirroista pyrolyysinestettä (-tervaa) polttoaineeksi, josta käytetään nimitystä bioöljy. Bioöljy nimike on täysin väärä. Pyrolyysinesteen valmistus, jalostus liikennepolttoaineeksi ja käyttö tuottavat 2-3 kertaisesti hiilidioksidipäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, mikä on vastuutonta energianjalostusta aikana, jolloin kaikin keinoin pitäisi pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30.

 

 

____________________________________       _________________________________

Puh.joht. Kari Arola                                                                   siht. Mauri Tiainen