Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Hyvää  luonnonsuojelullista vuotta 2024

Julkaisemme alla NLY:n vuoden 2024 aikana pidetyt kokouspöytäkirjat – sekä viralliset kokoukset asiapapereineen että yhdistyksen johtokunnan kokoukset – aikajärjestyksessä tuorein kokousseloste ensimmäisenä. Haluamme olla mahdollisimman avoimia jäsenistöömme ja yleisöön  päin. Kuka tahansa voi seurata toimintaamme ja selvittää helposti, miten toimintaamme johdetaan ja miten toimintasuunnitelma ohjaa toimintaamme. Lisäksi lopusta löytyy viime vuoden puolelta (2023)  syyskokouksen asiapaperit eli syyskokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja talousarvio vuodelle 2024.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Johtokunnan kokous Jouko Holopaisen luona, to 4.4.2024 klo 17.00

läsnä Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Tuula Hara, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Kokouksen alussa Jouko tarjosi kahvit ja juttua piisasi.

Pöytäkirja

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen johtokunnan kokouksen (9.2) pöytäkirja.
 4. Keskusteltiin Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjasta. Yhdistys on saanut 7 työhakemusta, joista kopiot lähetetty 2.4 kaikille johtokunnan jäsenille.
 • Valittujen työnhakijoiden haastattelun tekevät Hanna Parviainen ja Arja Tiainen. Haastattelut on suoritettava 25.4 mennessä ja työhön valittu OP:n kesätyöntekijän yhteystiedot pitää ilmoittaa pankille 5.5. mennessä.
 • Haastatteluun kutsutaan Rebekka Tossavainen, Iiris Airaksinen, Elle Tervonen ja Matilda Spice.
 • Näistä valitaan kaksi ja kaksi varalle. Toisen palkan maksaa OP ja toisen NLY.
 • Työtä tehdään kymmenenä päivänä 6 tuntia päivässä (alaikäisten kahden viikon työ).
 • Alustavat työpäivät ovat 17.-18.6, 1.-2.7, 16.-17.7, 27.-28.7 ja 1.-2.8.
 • Nuoret tekevät työtä vain käsipelillä.
 • Nuorten mukana on jokaisena työpäivänä joku johtokunnan jäsen . Vuoroista sovitaan myöhemmin. Lisäksi työpäiviin voi osallistua kuka tahansa jäsenistöstämme ja myös ulkopuoliset. Asiasta tiedotetaan jäsenkirjeellä ja mediassa, Pitäjäläisessä.
 • Yhdistys hankkii nuorille viiltosuojakäsineet, hyttyssuojan päähän, suojalasit.  Kumisaappaat on myös välttämättömät, mutta ne nuoret hankkivat itse.
 • Talkoissa on omien eväiden lisäksi aina tarjolla juotavaa (ei makeita juomia) ja leipää (ruispaloja).
 • Jouko ja Mauri käyvät lähiaikoina vakuutusyhtiössä (joko Pohjola tai Lähi-Vakuutus) selvittämässä, mitä vakuutuksia työntekijöille pitää hankkia.
 • Yhdistys hankkii vieraslajien torjuntaan talkoolaisia varten 20 paria viiltosuojakäsineitä, 4 kpl suojalaseja ja 2-3 viikatetta.
 1. Linnunpönttötalkoot alkavat ensi viikolla. Aloitamme Arin luona ma 8.4 klo 10 sahaamalla Asko Turuselta viime syksynä saatuja lautoja määrämittaan. Arin lisäksi sahaamiseen osallistuvat Jouko ja Mauri. Tiistaina 9.4 sama porukka jatkaa talkoita Samin luona klo 13. Tuula on tulossa klo14 jälkeen talkoisiin ja mukaan on tulossa myös Hanna ja Merja. Talkoot jatkuvat mahdollisesti to 11.4, josta sovitaan tiistaina.
 2. Piiri järjestää Suomen luonnonpäivänä 1.9 kaikille Pohjois-Savon paikallisyhdistyksille tarkoitetun retken Konneveden kansallispuistoon, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus hakea retken kulujen peittämiseen SLL:ltä retkitukea. Piiri järjestää monipuolisen päiväohjelman. Sihteeri tekee tukihakemuksen liittoon 15.4 mennessä. Hakemus tehdään 10 hengelle.
 3. Keskustelimme toimintasuunnitelmasta toukokuun osalta. Piirin toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius on kutsunut yhdistyksen retkeilemään Pirjon luonnonsuojelualueella (Metso-rauhoitus) Syrjä-Loutteisella. Alueella on majavan reviiri ja toukokuussa äänessä runsas lintukanta. Sovimme retken ajankohdaksi ti 14.5. Lähtökimppakyydeillä Nilsiän torilta klo 16. Omat eväät, kiikarit, kumisaappaat. Pataluodon lintutornille linturetkeä ei järjestetä.
 4. Marko Haapalehdolta (Metsähallitus) tuli viesti, että haravointitalkoot Tiilikan autiolla kilpailutetaan. Marko kysyi, olemmeko mukana kilpailutuksessa aikaisemmin ilmoittamallamme korvaussummalla 1000 €. Johtokunta päätti mennä mukaan tällä summalla. Talkoot olisivat elokuun alussa.
 5. Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) on avannut kansalaisia koskevan 100-lajia haasteen, jonka tarkoitus on kannustaa ihmisiä tunnistamaan sata hyönteis-, kasvi- ja sienilajia kuluvan vuoden aikana. NLY kannustaa jäseniään oallistumaan haasteeseen ja samalla luomaan arvokasta tietoa eliöiden runsaudesta ja levinneisyydestä. Sihteeri tekee asiasta tapahtuma-artikkelin kotisivuillemme ja jäsenkirjeen, josta käy tarkemmin ilmi, mistä haasteessa on kyse.
 6. Osallistuminen Nilsiän taiteiden juhlaan 16.8. Johtokunta päätti, että osallistumme juhlaan kolmatta kertaa sieninäyttelyllä. Saamme suuren yleisömäärän sieninäyttelylle iltatorilla ja samalla olemme näyttävästi esillä.
 7. Muita asioita ei ollut.
 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

__________________________________           _____________________________

puh.joht. Sami Rissanen                                            siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS  2024

Nilsiän kirjasto, Ukko-Paavontien 15

Ke 13.3.2024 klo 17.00

 Kokouksen alussa kahvitarjoilu, jonka jälkeen NRSY:n puheenjohtaja Raimo Timosen esitys Nilsiän reitin nykytilasta ja toimenpiteistä, joilla taimenkantaa pyritään vahvistamaan reitillä. Käsiteltiin myös vesihometta, joka vaikeuttaa työtä.

Kevätkokouksen PÖYTÄKIRJA

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.
 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Rissanen ja sihteeriksi Mauri Tiainen.
 1. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Taattola ja Tuula Hara.
 1. Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus. (liite1)
 1. Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös. (liite 2)
 1. Kultiin toiminnantarkastaja Ari Ruuskasen vuoden 2023 toiminnasta antama lausunto. (liite 3)
 1. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus NLY:n hallitukselle.
 1. Valittiin neljä virallista edustajaa – Hanna Parviainen, Jouko Holopainen, Sami Rissanen ja Mauri Tiainen – Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kevätkokoukseen, joka pidetään 23.3. klo 13 Nilsiän asukastilassa, Nilsiäntie 78. Valtakirjojen tarkistaminen alkaa klo 12.15.
 1. Kesäduuni OP:n piikkiin: NLY sai OP:lta yhden nuoren palkkaustuen. Kesätyöpaikasta tiedotettu OP:n omilla sivuoilla ja NLY:n kotisivuilla. Sovittiin, että Tuula Hara ottaa yhteyttä Nilsiän lukion opettajaan ja sopivat keskenään, miten asian tiedottamisessa nuorille olisi hyvä edetä.
 1. Tulevasta toiminnasta keskustelua:

a) Pirjo Paldanius on tehnyt aloitteen kevätretkestä hänen metsäpalstalleen Syrjä-Loutteiden rannalle. Päätettiin ottaa kutsu vastaan ja alustavasti sovittiin, että retki tehdään joko la 11.5 tai su 19.5.

b) Metsähallitus kysyi pari viikkoa sitten haluamme jatkaa Tiilikanaution haravointia ensi kesänä. Metsähallitukselle on tehty uusi talkootarjous niitosta (500 € sijasta 1000 €). Jos Metsähallitus hyväksyy

tarjouksen,pidämme talkoot elokuun alussa 3.-4.8. tai 10.-11.8. riippuen Uiton kämpän käyttöömme saannista.

c) Pönttötalkoot aloitetaan huhtikuun toisen viikon arkipäivänä sahaustalkoilla Ari Ruuskasen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. Pöntöt kootaan viikonloppuna 13.-14.4. Työt tehdään etupäässä Sami Rissasen

luona.

 1. Muita asioita ei ollut.
 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

______________________________             _____________________________

puh.joht. Sami Rissanen                               siht. Mauri Tiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

______________________________             ______________________________

Kirsti Taattola                                             Tuula Hara

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistyt ry

1.Johtokunnan kokous pe 9.2.2024 klo 17.00 Tiaisilla (Laitilantie 21)

Läsnä: Sami Rissanen, Tuula Hara, Jouko Holopainen, Soili Kuusela, Hanna Parviainen, Arja Tiainen, Mauri Tiainen

PÖYTÄKIRJA

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkastettiin edellisen kokouksen (26.11. 2023) pöytäkirja.
 4. Valittiin vuoden 2024 varapuheenjohtajaksi Jouko Holopainen, sihteeriksi Mauri Tiainen, taloudenhoitajaksi Arja Tiainen ja facebook- ja instagram -vastaavaksi Hanna Parviainen. Keskusteltiin nuorisotyövastaavan tarpeellisuudesta. Palataan asiaan myöhemmin.
 5. Piirin jäsenkirjeen pohjalta käytiin keskustelua lahopuutarhan idean levittämisestä. Esiin nousi ajatus rakentaa Luonto Lainassa -näyttely tämän teeman varaan Nilsiän kirjastoon huhtikuussa.
 6. Kevätkokous pidetään maaliskuun aikana. Paikkana Nilsiän kirjasto on hyvä. Käsikirjastohuone on sopiva kokoontumistila, paikan saa käyttöön veloituksetta ja siellä on iso tauluTV. Hyvä ajankohta olisi ke 13.3. Teemana lähiluonto. Kysytään Raimo Timosta NRSY:stä kertomaan Nilsiän reitin taimenprojektin nykytilasta.
 7. Kalatien rakentamisaloite Lastukosken pohjapadon ohittamiseksi valmistui tammikuussa. Piiri on lähettänyt sen Savon Voimalle ja Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Jäädään odottamaan yhteydenottoa Savon Voimalta, joka on luvannut palata asiaan kevään aikana. Aloitteen allekirjoittajina ovat Pohjois-Savon piiri, Koillis-Savon luonnonystävät ja NLY.
 8. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja kiinnostaa kovasti NLY:stä. Johtokunta päätti hakea kesätyöpaikkaa neljälle nilsiäläiselle nuorelle (15-17-v.), joille palkan (500€) kahden viikon työstä maksaisi OP. Meidän osuutemme olisi huolehtia kesätyöntekijöiden lakisääteisistä kuluista, rekrytoinnista, työhön perehdyttämisestä ja työn valvonnasta. Työtehtävänä tulisi olemaan vieraslajien torjunta Nilsiän keskustan alueella. Aiheutuviin menoihin voimme käyttää Hako Ollikaisen säätiöltä saamaamme vieraslajien torjuntaan tarkoitettua apurahaa. Työntekijöiden rekrytointiin valittiin Hanna ja Mauri, vakuutusten hankkimiseen Lähivakuutuksesta Jouko ja Mauri. Työvalvontaan toivotaan osallistuvan johtokunnan jäsenet tarpeen mukaisesti. Nuoria ei sovi jättää työskentelemään keskenään.

Sami ilmoitti halukkuutensa perehtyä Crowsorsa -mobiilipeliin, jonka avulla nuoria voidaan houkutella mukaan vieraslajiesiintymien kartoitukseen ja edelleen torjuntaan.

 1. Kevään toimintaa:
 2. Keskusteltiin mahdollisuudesta viime talven tapaan järjestää pöllöretki. Mauri on menossa helmi-maaliskuussa Syvärin Leväsenniemen koillispuolella olevien pienten saarten (Kenkä, Kokki, Myhkyri) ympäristöön pöllöjä kuuntelemaan. Mauri tiedottaa, milloin retki toteutuu ja mukaan voi lähteä halukkaat.
 3. Alakoulun oppilaiden talviverkoille vieminen ei onnistu tulevan kevään aikana, koska kaikesta koulun ulkopuolisesta toiminnasta pitää päättää ennen lukukauden alkua. Teemme tämän kevään aikana alakoulun rehtorille Mia Hämäläiselle aloitteen vuoden 2025 talviverkkoprojektista.
 4. Pönttötalkoot pidetään tänäkin keväänä. Asko Turuselta saatu lautamateriaali mahdollistaa myös poikkeavien pönttöjen rakentamisen. Viime vuodelta jäi kokonainen vesivanerilevy käyttämättä. Aloitetaan talkoot huhtikuun alussa.
 5. Linturetki tehdään lauantaina toukokuun alkupuolella Maaningan Patalahteen. Pyydetään asiantuntija retkelle mukaan, esim. Pertti Hartikainen Nilsiästä tai Kuikasta Kuopiosta. Keskusteltiin myös pidemmästä linturetkestä Vironlahden Arctica tapahtumaan tai Limingan lahdelle. Palataan asiaan myöhemmin.
 1. a) Piirin omistamalla Rastunsuolla Rautalammilla on suunnitelmissa järjestää ensi

              syksyllä paikallisyhdistyksille tarkoitetut talkoot. NLY voisi osallistua talkoisiin.

 1. b) KLYYn luontoillat järjestetään tiistaisin klo 18 Luontotuvalla (Puijontie 15, Kuopio).

                      KLYYn puheenjohtajan Ari Kekäläisen tai piirin toiminnanjohtajan Pirjo

                      Paldaniuksen kautta voi ilmoittaa itsensä lähetyslistalle, jolloin saa automaattisesti

                      linkin jokaiseen luontoiltaan ja pääsee kätevästi seuraamaan luontoiltoja etänä.

 1. c) Hanna kertoi talkooretkestämme Valtimon Omavaraoistolle 1.2. Mauri näytti myös

       kuvia retkestä.

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

__________________________________       __________________________________

puh.joht. Sami Rissanen                                       siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Syyskokous torstaina 15.11.2023 klo 17.30

Nilsiän kirjasto (Ukko-Paavontie 15)

Klo 17.30 kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua.

Klo 18 luonnonsuojelun asiantuntija Sanni Virtanen ELY-keskuksesta puhui lajikadosta, vieraslajeista ja keinoista vahvistaa biodiversiteettiä.

Klo 19 varsinainen syyskokous.

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 15.11.2023

(Kokouksessa oli 10 osanottajaa.)

 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.
 2. Syyskokouksen järjestäytyminen:

    Valittiin kokoukselle

  1. puheenjohtajaksi Sami Rissanen
  2. sihteeriksi Mauri Tiainen
  3. pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Holopainen ja Ari Ruuskanen.
  4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Piirin toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius esitti piirin tervehdyksen ja toi terveisiä Liitosta. Liitto on myöntänyt kultaisen ansiomerkin pitkäaikaisesta työstä luonnonsuojelun hyväksi Mauri Tiaiselle.
  6. Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2024 Sami Rissanen.Valittiin yhdistyksen hallituksen jäsenet vuodelle 2024: Sami Rissanen (puh.joht.), Tuula Hara (jäsen), Jouko Holopainen (jäsen), Hanna Parviainen (jäsen), Arja Tiainen (jäsen), Mauri Tiainen (jäsen), Soili Kuusela (varajäsen), Merja Tiihonen (varajäsen) ja Kirsti Taattola (varajäsen). Kirsti ilmaisi haluna vetäytyä hallituksesta. Päätettiin, että jos jäsenistämme löytyy uusi henkilö Kirstin tilalle, vaihdos voidaan tehdä.
  7. Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2024 Liiton ehdotuksen mukaisesti: varsinainen jäsen 40 €, opiskelijajäsen 28 €, perheenjäsen 15 €.
  8. Valittiin yhdistykselle toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 Ari Ruuskanen.
  9. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024. (liite 1)
  10. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024. (liite 2)Käsiteltiin muut loppuvuoden asiat:

11.        Marttojen joulumyyjäiset 25.11 klo 10-13, jossa NLY myy talkoilla tehtyjä lintulyhteitä ja SLL:n tuotteita, joita Pirjo Paldanius on toimittanut meille. Lyhteiden pussitus Samin luona pe 24.11. Lähtö klo 9.00 Nilsiän torilta Joukon autolla. Myyjäisissä Tuula,

Arja, Kirsti, Mauri ja Merja.

12.        Piirin Syyskokous pidetään la 25.11 klo 13.30 Luontotuvalla (Puijonkatu 15) Kuopiossa. Virallisiksi edustajiksi valittiin Sami Rissanen, joka osallistuu kokoukseen paikalla. Samilla on valtakirja kolmelta hallituksen jäseneltä (Tuula Hara, Arja Tiainen ja

Mauri Tiainen).

13.       Piirin aloitteesta on noussut esille Lastukosken pohjapadon ohittavan ohitusväylän rakentaminen. Aloitepohjan on laatinut Henrik Korkeamäki Luonnonsuojeluliitosta. Aloitetta on työstänyt työpajassa eteenpäin piiri, NRSY ja NLY. Aloite on tarkoitus

lähettää ELY-keskukselle lähiaikoina. Hankkeessa päätoimija on Savon Voima.

14.      NLY:n ruokailu pikkujoulun merkeissä jäsenilleen ravintola Pöllissä ti 12.12 klo 12.00.

15.        Muita mahdollisia asioita ei ollut.

16.        Kokous päättyi klo 20.30.

             ________________________________                ______________________________

                    Puh. joht. Sami Rissanen                                          siht. Mauri Tiainen

              Pöytäkirjan tarkastajat:

           ________________________________                _____________________________

                   Jouko Holopainen                                                      Ari Ruuskanen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys                                                                                (liite 1)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka päätoimialue on Nilsiä. Yhdistys pyrkii eri keinoin edistämään luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua omalla toiminta-alueellaan ja lähiympäristössä.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan ajankohtaisuuteen ja toiminnan monipuolisuuteen. Toiminnan painopiste on Nilsiässä ja lähikunnissa. Tulemme tekemään yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja luonnonsuojelupiirin kanssa. Piirin hallituksessa meillä on oma jäsen.

Yhdistyksen talous on hyvä. Varainhankintaa jatketaan talkoilla. Jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti ja kehitellään uusia tapoja jäsenkannan vahvistamiseksi. Tavoite on nostaa jäsenmäärää 50.

Yhdistyksellä on omat kotisivut ( sll.fi/nilsia ) ja facebook-sivut, joita käytetään monipuolisesti tiedottamiseen. Jäsenkirjeillä tiedotetaan jäsenille ajankohtaisista tapahtumista.

Vuonna 2024 SLL:n teemavuoden aiheena on lähiluonto, mikä painottuu myös NLY:n toiminnassa.

Tarvittaessa laadimme  lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista aiheista ja lehtikirjoituksia paikallislehteen.

Tapahtumia vuonna 2024:

 1. Osallistuminen Pihabongaukseen tammikuussa.
 2. Ala-asteen koululaiskäynnit kalaverkoilla Syvärillä helmi-maaliskuussa.
 3. Linnunpönttötalkoot huhtikuussa.
 4. Kevätkokous. Teemana lähiluonto: Mitä kuuluu Nilsiän reitille? Yhteistyö NRSY:n kanssa.
 5. Lintujen kevätmuutto. Retki jollekin lähialueen lintutornille. Yhteistyössä Pohjois-Savon lintutieteellisen yhdistyksen Kuikan kanssa. Toukokuu.
 6. Luonnonkukkapäivän retki Huutavanholmaan ja Aholansaaren ikimetsään yhteistyössä Koillis-Savon luonnonystävin kanssa. Kesäkuu.
 7. Saunavastatalkoot Taattoloilla heinäkuussa. (Vastanmyynti joulukuussa).
 8. Vieraslajitalkoita Aholansaaressa ja Haapaniemessä heinä- ja elokuussa.
 9. Crowdsorsa -mobiilipelin avulla innostetaan Nilsiän nuoria vieraslajien torjuntaan.
 10. Syyskokous marraskuussa. Teemana jatkuvakasvatus metsissä ja Suomen hiilineutraaliustavoite.
 11. Yhdistyksen pikkujoulut.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                     (liite 2)                  

Talousarvio vuodelle 2024

Tulot:

Jäsenmaksut                                             50×7,60 €                                                 380 €

Pönttötalkoiden myyntituloja                                                                                   400 €

Saunavastojen myynti (a’ 5 €)                                                                                  250 €

                                                                                                             __________________

                                                                                                             Yht.                1030

Menot:

Ilmoituskulut                                                                                                             100 €

Matkakorvaukset                                                                                                      300 €

Retket                                                                                                                          400 €

Vieraslajitalkoot                                                                                                        800 €

Tilaisuuksien järjestelykulut, luentopalkkiot                                                       300 €

                                                                                                             ___________________

                                                                                                             Yht.                1900 €

Yhdistyksen tilillä 15.11.2023        6407, 81 €

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Johtokunnan kokous

26.10 klo 17.00 Jouko Holopaisen luona (Valkeiskylä 117 A)

läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Hanna Parviainen, Sakari Pentikäinen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen ja Mauri Tiainen (siht.)

Aluksi kahvittelu.

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 26.10

 1. Puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.
 2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Edellisen kokouksen (13.5 ja 5.6) pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus.
 4. Syyskokouksen asioita.Tarkennettiin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024
  1. Tarkennettiin talousarviota vuodelle 2024
  2. Keskusteltiin ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Sanni Virtasen vierailusta syyskokouksessamme ja hänen pitämästään esityksestä aiheella ”Luontokato, vieraslajit ja perinnebiotoopit”.
  3. Kutsutaan piirin toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius kokoukseen mukaan.
  4. Kahvituksesta vastaavat Arja ja Kirsti.
  5. Ilmoitukset Nilsiän tapahtumat -sivulle, facebookiin ja Pitäjäläisen lehteen 2.11
  6. Jäsenkirje syyskokouksesta.

5.       Loppuvuoden tapahtumat.

a)Hako Ollikaisen säätiöltä saimme anomamme apurahan 1635 € käytettäväksi vieraslajien torjuntaan. Kun apuraha tuli vasta nyt, apuraha tulee käyttöön samaiseen tarkoitukseen ensi kesänä. Työtä kyllä riittää.

b) Lastukosken pohjapadon kunnostaminen vaelluskaloille ja siitä aloitteen teko Savon Voimalle. Webinaari asiasta järjestetään ti 7.11 klo 16.30. SLL:n ”Vapauta virrat” -projektin vastuuhenkilö HenrikKorkeamäki on laatinut valmiin aloitepohjan asiasta,

jota webinaarissa yhdessä tarkennamme ja täydennämme. Samalla tarjoutuu hyvä mahdollisuus perehtyä aloitteen tekemiseen. Sihteeri lähettää linkin johtokunnan jäsenille lähempänä ajankohtaa.

c) Kauralyhteiden myynti joulun aikaan. Osallistumme Nilsiän joulumyyjäisiin. Pirjo Paldanius on luvannut tulla mukaan myyjäisiin. Joulumyyjäiset 25.11 klo 10-13 alakoulun ruokalassa. Sihteeri varaa paikan Sirkka Piriseltä. (Varaus 30.10.) Tarvittaessa

jatketaan lyhteiden myyntiä vähän ennen joulua kauppojen edustalla.

d) Jäsenistölle tarkoitettu Joululounas ravintola Pöllissä 12.12.2023 klo 12.00. (Soitettu 30.10.) Ennakkoilmoittautuminen. Varmistetaan myös kasvilounas. Jäsenkirje.

e) Johtokunta keskusteli riistakeskuksen päätöksestä sallia kannanhoidollisena suunnitelmana kaataa Pohjois-Savosta 42 ilvestä. Piiri on tekemässä valituksen asiasta ja paikallisyhdistyksiä on pyydetty mukaan. Johtokunnan keskustelussa osa jäsenistä

sallisi ilvesten kaadot, osa oli luvan antoa vastaan. Asia meni äänestykseen, jossa lupaa vastusti 4 ja kannatti 3. Näin NLY yhtyy piirin valitukseen.

 1. Syksyn onnistuneesta kalatapahtumasta ehdotetaan tiedotteen laatimista Opetusministeriöön ja SLL:oon. Olli Laakkonen ottaa yhteyttä sihteeriin, joka laatii tiedotteen.
 2. Petäjälammen tien vierustat niitettiin menneenä kesänä vasta kesän loppupuolella NLY:n tekemän aloitteen mukaisesti. Lähetetään kiitos niiton siirtämisestä Aluehallintovirastoon.
 3. Sibelco Nordic/Nilsiän Kvartsi aikoo laajentaa toimintansa ja haluavaa samalla vetäytyä Kauppisen järven tarkkailusta. Hallitus päätti laatia vastineen. Puheenjohtaja valmistelee asiaa.
 4. Piirin Susilife webinaari 9.11. Lähempänä ajankohtaa sihteeri lähettää linkin johtokunnalle.
 5. Kirsti Taattola oli mukana Koillis-Savon luonnonystävien 15-vuotisjuhlassa 18.10 Muuruveden kylätalolla. NLY muisti Koillis-Savon luonnonystäviä 100 € lahjakortilla, jolla hankimme Luonnonperintösäätiöltä ikimetsää.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

puheenjohtaja Sami Rissanen                                       siht. Mauri Tiainen

_______________________________                         _________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous 5.6.2023 klo 17 Tiaisilla (Laitilantie 21)

Läsnä: Jouko Holopainen (vara puh.joht.), Tuula Hara, Hanna Parviainen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Alussa kahvittelua ja vapaata keskustelua.

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 5.6

 1. NLY:n varapuheenjohtaja Jouko Holopainen avasi kokouksen.
 2. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtajaksi.
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Tarkistettiin edellisten kokousten (26.4 ja 13.5) pöytäkirjat.
 5. Keskusteltiin ilmastoaiheisen valokuvauskilpailun järjestämistä Nilsiän peruskoulun 9.luokan oppilaille. Tuula on valmistellut asiaa huolella. Yläkoulun rehtori Mia Hämäläinen on hyväksynyt asian ja biologian opettaja Paula Härkönen lupautunut yhdysopettajaksi. Kilpailuaika 1.6–31.8. 12 parasta työtä vedostetaan A3 kokoon ja kehystetään. Johtokunnasta valittava jury valitsee kuvat. Nilsiän kirjastossa näyttely 2.-27.10. Myöhemmin näyttely Rautavaaran Metsäkartanolla. Kolme parasta palkitaan lahjakorteilla johonkin nettivalokuvausliikkeeseen. Palkinnon 100 €, 75 € ja 50 €, joista toinen palkinto valitaan yleisöäänestyksellä.

Hanna tekee sivut Instagramiin kuvia varten. Tuula tekee kutsun ja julisteen näyttelyn avajaisista.

 1. Pääasiassa Nilsiän nuorille suunnattu kalatapahtuma Nilsiän satamassa. Sakari valmistellut asiaa. Seuraava suunnittelukokous 12.6 klo 10 Syvärin Helmessä. Kutsutaan alan vaikuttajia ja järjestöjä paikanpäälle. Tapahtuman tarkoitus on tuoda esille kotimaista kalaa, paikallisesti pyydettynä ja lisätä kalan käyttöä arjessa ja painottaa kalaa lihan käytön korvaajana (hiilijalanjälki). Kalasta valmistetaan paikan päällä ruokaa nuorten maisteltavaksi. Samalla tiiviitä tietoiskuja aiheesta. Päätapahtuma pidetään pe 25.8 Nilsiän satamassa, johon osallistuu kaikki yläkoulun oppilaat klo 9–12. Sen jälkeen tilaisuus jatkuu yleisötapahtumana klo12–15.
 2. Luontokukkapäivän retki tehdään Aholansaareen su 18.6. Kokoontuminen Nilsiän torille klo 9.15. Laiva Aholansaareen lähtee klo 10, jonne voi tulla myös suoraan. Paluu klo 13.45 tai 15.45. Laivalippu 5 €. Retki Luonnonperintösäätiön ikimetsään, jossa kuljemme tulevaa luontopolun reittiä noudatellen. Retken jälkeen yhdistys tarjoaa juhlakahvit kotikahviossa, jossa myös tilaisuutta juhlistetaan luovuttamalla Luonnonperintösäätiölle 2000 € lahjoitus. Paikalla on säätiön suojeluasiantuntija Harri Hölttä. Retkelle ja kahvituksen järjestämikseen kutsutaan Nilsiän Martat. Arja kysyy. Sovitaan Aholansaaren kanssa kodan käytöstä.

Informaatio tapahtumasta jäsenkirjeen lisäksi ensi viikon Pitäjäläiseen ja Savon Sanomien Kuopion Seinään sekä monisteita Nilsiän ilmoitustauluille ja Tahkolle.

Kutsutaan paikalle Pitäjäläinen.

 1. Kesän jättipalsamitalkoot. Haapaniemessä talkoot 10.7 klo 9. Mukana piirin toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius. Kutsutaan talkoisiin myös Eero Korhonen, joka omistaa koivikon talkooalueen vieressä. Yhdytys tarjoaa talkoissa juomat.

Aholansaaren jättipalsamitalkoot 13.7. Sovitaan Aholansaaren kanssa. Laiva lähtee Sääskiniemestä klo 10. Aholansaari on luvannut talkoolaisille laivamatkan ja lounaan. Seuraavista talkoista sovitaan näiden talkoiden yhteydessä. Jäsenkirje.

 1. Vierailu Omavaraopistoon Nurmeksen (Valtimon) Rasimäkeen su 16.7, jolloin siellä on avoimet ovet. Lähtö Nilsiän torilta klo 8.30 kimppakyydein. Omat eväät mukaan. Hanna toimii yhdyshenkilönä. Hanna hyppää retken kyytiin Rautavaaralta. Jäsenkirje.
 2. Haravointitalkoot Tiilikan kansallispuiston Tiilikan autiolla 29.-30.7. Sovittu Marko Haapalehdon kanssa, että niitto tullaan tekemään ennen haravointitalkoita. Korvaus talkoista 500 €. Uiton kämppä varattu. Lähtö Nilsiän torilta klo 8 kimppakyydein. Kutsutaan mukaan myös Kari Arolan lapset, jotka ovat aikaisemmin ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua talkoisiin. Jäsenkirje.
 3. Nilsiän taiteiden juhla järjestetään pe 18.8. Yhdistys osallistuu toritapahtumaan sieninäyttelyllä viimevuotiseen tapaan. Lisäksi järjestämme saman päivän aamuna sieniretken kaikille halukkaille ja tällä tavalla saamme myös näyttelysienet kerättyä.

Sieniretki ja näyttely pyritään toteuttamaan yhdessä Nilsiän Marttojen kanssa. Arja kysyy mukaan. Jäsenkirje.

 1. Seija Nerg on lähettänyt sähköpostia 1.6. Seija ehdottaa viestissään, että yhdistys järjestäisi metsien ennallistamisesta yleisötilaisuuden. Kokous päätti palata asiaan ensi vuoden toiminnassa. Kuluva vuosi on jo niin täynnä touhua.
 2. Koneen Säätiö on avannut valtakunnallisen jatkuvan apurahahaun metsäteeman ympärille. Teko on merkittävä, koska rahaa on apurahoihin varattu useita miljoonia. Hakuaika on voimassa ainakin pari vuotta. Meidänkin yhdistyksemme voisi järjestää sellaista toimintaa, johon apurahaa voisi hakea. Heti tulee mieleen metsien ennallistamista käsittelevä tapahtuma.
 3. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

_____________________________________             _________________________________

Kokouksen puh.joht. Jouko Holopainen                        yhd. sihteeri Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous 26.4.2023 klo 18.00

Tuula Haran kotona (Vesitornintie 11)

Läsnä: Tuula Hara, Jouko Holopainen, Hanna Parviainen, Sakari Pentikäinen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Lisäksi vieraina kokouksessa piirin puheenjohtaja Katja Ronkainen, piirin toiminnanjohtaja Pirjo Paldanius ja NLY:n toiminnantarkastaja Ari Ruuskanen

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 26.4.2023

Yhdistyksen sihteeri avasi kokouksen.

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Holopainen ja samalla Jouko Holopainen valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.
 2. Edellisen johtokunnan kokouksen (1.2) pöytäkirjan tarkistaminen. Pöytäkirjasta tarkennettiin seuraavat asiat:
 3. Nilsiän Ilmastonuorten ryhmän perustamiseen pyritään kuvataiteen avulla. Tuula Hara ottaa uudelleen yhteyttä Nilsiän yläkoulun kuvaamataidon opettajaan. Tavoite on ilmastoteemaa käsittelevän kuvataidekilpailun järjestäminen 9. luokan oppilaille.
 4. Paikallisen ja kotimaisen kalatapahtuman järjestäminen esimerkiksi Nilsiän Syvärin rantapuistoon. Kohdeyleisönä erityisesti nuoret. Ajankohta olisi syksyllä elo-syyskuun taitteessa. Mahdollisia yhteistyötahoja ja teemoja: Pielisen Kala, Nilsiän Pilkkijät, Nilsiän reitin suojeluyhdistys, kotimaiset kalasäilykkeet, Kauppisen kunnostaminen, Sakarin siiat, Samin & Maurin kuhat, Suur-Pieksän muikut. Otetaan yhteyttä Olavi Laakkoseen, joka toimii Nilsiän yhteisen vesialueen osakaskunnan puheenjohtajana, p. 0505585098. Sakari toimii tapahtuman vastaavana.
 5. Vierailu Omavaraisopistoon Nurmeksen Valtimolle la 17.6, jolloin opistolla on avoimet ovet. Meno kimppakyydein. Ennakkoilmoittautuminen. Hanna toimii vastaavana.
 6. Kevätkokouksen (21.2) pykälän 10 päätösten tarkentaminen.
 7. Sääskiniementien pientareiden niiton siirtäminen elokuun alkuun. Tavoite ketokasvillisuuden ja hyönteistenlisääminen ja esteettisyys. Asiasta jätetty aloite Itä-Suomen Avin Liikenteen asiakaspalveluun, josta luvattu vastaus tehtyyn aloitteeseen. Vastuuhenkilö Mauri.
 8. Samoin Petäjälammentien pientareiden niiton siirtäminen elokuun alkuun ja Petäjälammentien alkupään (Simolasta eteenpäin) lupiinin niittäminen, mutta ketokasvien säilyttäminen. Jätetty aloite Kuopion kaupungin viherrakentamisesta vastaavalle henkilölle sähköpostilla ja puhelimella. Lupaus asian käsittelystä. Vastuuhenkilö Mauri.
 9. Keskusteltiin piirin ja NLY:n yhteistyöstä. Käytiin läpi kuulumiset puolin ja toisin. Piiri aloittaa ensi syksynä kuukausittain toistuvan paikallisyhdistysten keskustelufoorumin, johon voi osallistua Puijonkadun Luontotuvalta käsin tai etänä. Piirin toiminnanjohtaja Pirjo tulee mukaan Haapaniemen jättipalsamitalkoisiin ja ilmoittaa sihteerille sen henkilön nimen, joka alkukesästä suorittaa jättipalsamin niittoa Haapaniemellä. Piirin puheenjohtaja Katja kertoi mahdollisuudesta saada toiminta-avustusta piiriltä retkien ja teematapahtumien järjestämiseen. Katja lupasi myös ohjeistaa NLY:stä talkootapahtumien ja retkien turvallisuussäädöksistä ja osallistujien vakuuttamisesta. Keskusteltiin NLY:n toimialueesta ja rajattiin toimialue kattamaan Nilsiän ja Rautavaaran. Sihteeri Mauri ottaa yhteyttä liittoon ja esittää asian siten, että jatkossa uudet rautavaaralaiset jäsenet ohjautuisivat automaattisesti NLY:n jäseniksi. Tähän on monia hyviä perusteita.
 10. Hiilensidontaretki järjestetään Kinahmiin itärinteelle Rinneniitylle la 13.5.Lähtö Nilsiän torilta klo 9 kimppakyydein. Mukaan kumisaappaat, omat eväät ja kiikarit (jos on). Retkellä keskustelua metsien hiilensidonnasta ja metsien hoidosta ym. Tapahtuman vastaava Ari Ruuskanen. Ei ennakkoilmoittautumista.
 11. Yöretki 27. – 28.5 kesäkuun alussa laajenevaan Tiilikkajärven kansallispuistoon. Vaelluksen lähtöpisteenä Rautavaara Metsäkartano. Vaellus Pumpulikirkon kautta Pankalaavulle, jossa yöpyminen. Retkeilyä seuraavana päivänä Löytynsuon ympäristössä, laajennusosan ytimessä. Ennakkoilmoittautumiset sihteerille. Lähtö kimppakyydeillä Nilsiän torilta klo 9. Omat eväät mukaan. Vaelluksen jälkeen sunnuntaina lounas Metsäkartanolla, jonka yhdistys kustantaa vaeltajille. Tapahtumavastaavana Mauri.
 12. Käytiin keskustelua tulevan kesän vieraslajitalkoista. Sovittiin jättipalsamitalkoista Haapaniemessä ma 10.7 klo 9-12, johon osallistuu myös piirin toiminnanjohtaja Pirjo. Sovitaan myöhemmin tulevan kesän jättipalsamitalkoista myös Aholansaaren kanssa Luonnonperintösäätiön ikimetsän läheisyydessä. Aholansaari luvannut talkoolaisille laivamatkat ja lounaan. Molemmissa kohteissa talkoot pitää toistaa myöhemmin kesällä. Talkoista vastaa Mauri.
 13. Seuraavan johtokunnan kokous Tiaisilla 5.6 klo 17.
 14. Muita asioita ei ollut.
 15. Kokouksen päätös klo 20.55.

_______________________________________         _________________________________

Kokouksen puheenjohtaja Jouko Holopainen               yhdistyksen sihteeri Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS  2023

Nilsiän virastotalon kahvio, 2.krs

Ma 21.2.2023 klo 17.00

 Alussa kahvitarjoilu. Sen jälkeen vieraamme Marja-Leena Skinnari ja Jussi-Pekka Järvinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertovat meille Siilinjärven Yaran kaivoslaajennussuunnitelmasta. Keskustelua. Lopuksi yhdistyksen kevätkokous.

 

 

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 21.2.2023

 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen klo 18.30.

 

 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Sami Rissanen ja sihteeriksi Mauri Tiainen.

 

 1. Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Lipponen ja Jouko Holopainen.

 

 1. Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen. (liite1)

 

 1. Kokouksen sihteeri esitteli vuoden 2022 kirjanpidon taseen ja tilinpäätöksen. (liite 2)

 

 1. Taloudenhoitaja Arja Tiainen luki toiminnantarkastaja Ari Ruuskasen vuoden 2022 toiminnasta antaman lausunnon.

 

 1. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilintarkastajalle.

 

 1. Tehtiin päätös lahjoittaa Luonnonperintösäätiölle 2000 €. Päätökseen lisättiin tarkennus, että lahjoitus käytetään Aholansaaren ikimetsän hyväksi.

 

10.   Keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta, ja päätettiin seuraavaa:

a. Pöllöretki Rahasmäkeen. Kokoontuminen Rahasmäen laavulla ti 7.3 klo 19.00. Eväät mukaan.

b. Linnunpönttötalkoot. Aloitus Ari Ruuskaen luona (Varpaisjärventie 650) ma 3.4 klo 11.00

c. Sääskiniementien ja pyörätien välinen piennar pitää niittää myöhemmin eli aikaisintaan elokuun alussa. Otetaan asiassa yhteyttä Aluehallintovirastoon, joka vastaa kohteen niittämisestä.

d. Petäjälammentien ja pyörätien välinen piennar samoin pitää niittää vasta elokuussa. Otetaan asiassa yhteytä Kuopion kaupunkiin, joka vastaa kohteen niittämisestä. Molemmilla toimenpiteillä vaikutetaan Tahkon ympäristön viihtyvyyteen ja kauneuteen ja parannetaan ketokasvien

elinolosuhteita ja ylläpidetään lajien monimuotoisuutta.

 

11. Muita asioita ei ollut.

 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

 

_________________________________        __________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                               siht. Mauri Tiainen

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

_______________________________           __________________________

Raimo Lipponen                                          Jouko Holopainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous ke 1.2.2023 Tiaisilla (Laitilantie 21)

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Tuula Hara, Jouko Holopainen, Hanna Parviainen, Sakari Pentikäinen, Kirsti Taattola (etänä), Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Alussa kahvitarjoilu

PÖYTÄKIRJA 1.2.2023

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkastettiin edellisen johtokunnan kokouksen (7.10) pöytäkirja.
 4. Luonto lainassa -ympäristöviikon näyttely Nilsiän kirjastolla 6.-12.2. Jouko ja Mauri hakevat sermit kansalaisopistolta perjantai aamuna 3.2. Tuula, Arja ja Mauri rakentavat näyttelyn perjantai iltapäivällä. Sami toimittaa perjantaina näyttelyn ilmaismateriaalin. Pystytetään yhdistyksen ständy näyttelyyn. Jäsenhankinta näyttelyssä näkyvästi esille. Kutsutaan Pitäjäläinen näyttelyn avajaisiin. Ma 6.2 Markus Sjöbergin yleisöluennon jälkeen avataan näyttely virallisesti ja Tuula Hara esittelee tekemänsä videon Global Potency ja sen jälkeen katsomme sen.
 5. Kevätkokous ti 21.2.
 • Ilmoitus ensi torstain 9.2 Pitäjäläiseen.
 • käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus 2022 ja vuoden 2022 tilit.
 • Kokouksen esityslistaan pykälä lahjoituksesta Luonnonperintösäätiölle.
 • Kokouksen teemana Yaran kaivoslaajennussuunnitelma. Kaivosasiantuntijoiksi Pohjois-Savon ELY-keskuksesta on saatu Marja-Leena Skinnari ja Jussi-Pekka Järvinen. Vierailusta ei aiheudu yhdistykselle kuluja. Vierailu kuuluu virantoimitukseen.
 • Kokouksen alussa kahvitarjoilu.
 1. NRSY (Nilsiän reitin suojeluyhdistys) on lähettänyt meille kirjeen, jossa yhdistys tarjoutuu tulemaan kertomaan toiminnastaan. Keskustelun jälkeen johtokunta päätti välittää kirjeen kansalaisopistolle, joka paremmin kykenee järjestämään yleisötilaisuuden. Sen sijaan todettiin, että NLY on toiminut ja toimii NRSY:n tärkeänä tukijana sen konkreettisessa työssä Nilsiän reitin vaelluskalakannan elvyttämisessä.
 2. Keskusteltiin Km-korvauksesta vuonna 2023. Päätettiin nostaa km-korvaus 40 senttiin/km + 1 sentti henkilömatkustajasta/km + peräkärrystä 5 senttiä/km.
 3. Mahdollisia uusia toimintaideoita tälle vuodelle.
 4. Ilmastonuoret kokoon taiteen avulla (Tuula soittaa yläkoulun rehtorille ja kuvaamaopettajalle).
 5. kotimaisen kalan ruokakulttuurin ilta (paikallista kalaa johtokunnan kalassa kävijöiltä, asiatuntija etsitään).
 6. Vierailu Valtimolle omavaraistaloutta harjoittavien Mari Dorfin ja Lasse Norlundin luo, (Hanna tiedustelee vierailua tulevalle keväälle).
 7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

 

______________________________                           _______________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Syyskokous torstaina 10.11.2022  klo 17.00

Nilsiän virastotalon 2.kerroksen aula

Alussa kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua.

Kokouksen alussa klo 17.30 tutkija Juha Kotilainen piti etänä Helsingistä käsin esityksen, jossa hän käsitteli uutta Suomen kaivoslakia ja toi esille vihreä siirtymän vaikutusta kaivostoiminnassa ja metallisen käytössä.

Tämän jälkeen pidettiin varsinainen syyskokous.

 

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 10.11.2022

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.
 2. Syyskokouksen järjestäytyminen: Valittiin kokoukselle a) puheenjohtajaksi Sami Rissanen, b) sihteeriksi Mauri Tiainen ja c) pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Airaksinen ja Ari Ruuskanen.
 3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 Sami Rissanen.
 5. Valittiin yhdistyksen sihteeriksi vuodelle 2023 Mauri Tiainen.
 6. Päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2023: Sami Rissanen (puh.joht.), Tuula Hara (jäsen), Jouko Holopainen (jäsen), Hanna Parviainen (jäsen), Arja Tiainen (jäsen), Mauri Tiainen (jäsen), Soili Kuusela (varajäsen), Sakari Pentikäinen (varajäsen), Kirsti Taatola (varajäsen).
 7. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2023: varsinainen jäsen  38 €, opiskelija 28 €, perheenjäsen 15 €. (Jäsenmaksut ovat SLL:n suositus)
 1. Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 Ari Ruuskanen.
 2. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. (liite 1).
 3. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. (liite 2)
 4. Käsiteltiin muut hallituksen tai jäsenten esille ottamat asiat: a) Piirin Syyskokous la 26.11 klo 13 Luontotuvalla (Puijonkatu 15) Kuopiossa. Valittiin yhdistyksen viralliseksi edustajaksi Sami Rissanen. Kokoukseen voi osallistua myös netin kautta. b) Hyväksyttiin, että yhdistys tekee aloitteen valtion mailla tapahtuvien väärien metsästyskäytäntöjen vähentämiseksi metsäautoteiden tiepistoja puomittamalla. Sami Rissanen toimii asiassa vastuuhenkilönä. c) NLY:n pikkujoulut pidetään ravintola Pöllissä pe 25.11 klo 16.30. Tarjolla joulupuuroa ja torttukahvit, jotka yhdistys maksaa. Mahdollisuus pikkujoulujen jälkeen omakustanteisesti osallistua klo 19.00 Jouni Someron ja Anna-Klaudia Someron joulukonserttiin Nilsiän kirkossa. Sihteeri tekee asiasta jäsenkirjeen. d) Muita asioita ei ollut.
 5. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

__________________________________           ______________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                           siht. Mauri Tiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

__________________________________           ______________________________

Jorma Airaksinen                                                        Ari Ruuskanen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                  (liite 1)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka päätoimialue on Nilsiä. Yhdistys pyrkii eri keinoin edistämään luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua omalla toiminta-alueellaan ja lähiympäristössä ja tarvittaessa valtakunnallisesti.

Yhdistys pyrkii toiminnassaan ajankohtaisuuteen ja toiminnan monipuolisuuteen. Toiminnan painopiste on Nilsiässä ja lähikunnissa. Tulemme tekemään yhteistyötä paikallisten yhdistysten, lähialueen luonnonsuojeluyhdistysten ja luonnonsuojelupiirin kanssa, jonka hallituksessa meillä on oma jäsen.

Toimintasuunnitelmassa on sekä uutta, kokeilevaa toimintaa että vuosittain toistuvia toimintamuotoja. Yhdistys järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenistöönsä jäsenkirjeiden avulla, järjestää retkiä jäsenistön ehdotuksista eri vuodenaikoina tavoitteena suojeluhenkisyyden ja luonnon arvostamisen vahvistaminen.

Yhdistyksen talous on hyvä. Tämän vuoksi johtokunta esittää, että Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys tukee Luonnonperintösäätiötä 2000 eurolla. Varainhankintaa jatketaan talkoilla. Jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti ja kehitellään uusia tapoja jäsenkannan vahvistamiseksi ja kohteena erityisesti nuoret.

Yhdistyksellä on omat kotisivut ( sll.fi/nilsia ) ja facebook-sivut (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083535244091 ), joita käytetään monipuolisesti tiedottamiseen.

Vuonna 2023 jatkuu SLL:n kaivostoiminnan teemavuosi, mikä näkyy myös NLY:n toiminnassa. Tarvittaessa laadimme myös lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista aiheista ja lehtikirjoituksia paikallislehteen.

Toimintasuunnitelma on vain suunnitelma ja ensi vuoden aikana tapahtuu otaksuttavasti myös sellaista, mitä alla oleva tapahtumalista ei sisällä.

Vuodelle 2023 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:

 1. Tammikuussa perinteinen pihabongaus. Seurataan talvilintukantoja Nilsiässä ja verrataan tuloksia edellisiin vuosiin. Pyritään järjestämään pieni infotilaisuus esim. edellisenä perjantaina kirjastolla.
 2. Helmikuussa kevätkokous. Kokouksen teemana Yaran kaivoksen laajennushanke. Pyydetään asiantuntijaa paikan päälle.
 3. Maaliskuussa-huhtikuussa linnunpönttö- ja hyönteishotellitalkoot.
 4. Toukokuun alussa metsäretki lähiympäristöön aiheella ”Hiilensidontaa?”
 5. Toukokuussa kahden päivän vaellusretki Tiilikan laajennettuun kansallispuistoon Metsäkartanolta käsin. Yöpyminen Pankalammen laavulla.
 6. Saunavastojen tekotalkoot Pertti Taattolan metsässä Taatonsalolla. Kuivattujen vastojen myyntiä mm. Nilsiän taiteiden juhlassa elokuussa.
 7. Luontokukkapäivän retki 18.6 Aholansaaren ikimetsään, lisäteemana järvikalastus.
 8. Heinäkuussa jättipalsamitalkoot Haapaniemessä (sama kohde kuin kesällä 2022).
 9. Elokuussa Tiilikanaution haravointitalkoot. (Alustavasti talkoista sovittu Marko Haapalehdon kanssa). Samalla keräämme Tiilikanautiolta luonnonkukkien siemeniä, kuivaamme ne ja laitamme myyntiin Nilsiän taiteiden juhlassa elokuussa.
 10. Sieninäyttely Nilsiän taiteiden juhlassa elokuun loppupuolella Nilsiän torilla yhteistyössä Nilsiän Marttojen kanssa.
 11. Lokakuussa syyskokous. Kokouksen teemana luonnon ennallistaminen. Asiantuntija pyydetään esim. Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
 12. Marras-joulukuussa pikkujoulut ja vuoden 2023 tapahtuminen muistelot.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                           (liite 2)

Talousarvio vuodelle 2023

Tulot:

 

Jäsenmaksut                                             40×7,60 €                                                 304 €

 

Pönttötalkoiden myyntituloja                                                                                   400 €

 

Fingridin liito-oravapöntöt (tehty v. 2022)                                                               200 €

 

Tiilikan aution haravointitalkoot                                                                               550 €

 

Ketokasvien siementen ja vastojen myyntiä                                                            150 €

__________________

Yht.                1604 €

Menot:

 

Ilmoituskulut                                                                                                             100 €

 

Matkakorvaukset                                                                                                      300 €

 

Retket                                                                                                                          400 €

 

Tilaisuuksien järjestelykulut, luentopalkkiot                                                       300 €

 

Lahjoitukset                                                                                                                2000 €

___________________

Yht.                3100 €

 

Yhdistyksen tilillä 10.11.2022.       6582,55 €

 

Yhdistyksen tilillä 31.12.2021.       3380,12 €

 

Vuoden 2022 aikana talous vahvistunut :           3202,43 €

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Johtokunnan kokous 7.10.2022 klo 17.00

Jouko Holopaisen luona (Valkeiskylä117).

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Kokouksen alussa kahvitarjoilu.

 

Pöytäkirja 7.10.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen (20.7) pöytäkirja.
 4. Jouko Haapalehto Metsähallituksesta on tarjonnut Tiilikanaution niitto- ja haravointiurakkaa meille jo ensi kesäksi. Hän oli myös valmis korottamaan taksaa 1100 euroon, johon ei sisälly rantametsikön taimien perkaamista, vaan ainoastaan niitto ja haravointi. Keskustelimme asiasta ja päädyimme siihen, että nykyisellä talkooporukalla urakka on liian raskas kuten viime kesä osoitti. Yhdistyksemme on valmis ensi kesänä ainoastaan ottamaan haravointitalkoot kontolleen hintaan 550 €. Sihteeri esittää asian Marko Haapalehdolle. Kerrotaan päätöksestä syyskokouksessa jäsenistöllemme.
 5. Tiilikan kansallispuiston laajennussuunnitelma on toteutumassa. Syyskuussa oli mahdollisuus antaa ympäristöministeriön lakisuunnitelmasta lausunto. Myös NLY:ltä pyydettiin lausuntoa. Sihteeri teki yhdistyksen lausunnon, johon jokaisella johtokunnan jäsenellä oli mahdollisuus tuoda omat lisäykset. Sami ja Jouko tekivät metsästysoikeuksia täydentävän lisäyksen yhdistyksen lausuntoon. Jos kaikki menee hyvin, ensi kevään aikana lakiehdotus on menossa eduskuntaan ja laajennus saa lainvoiman ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.
 6. Luonnonperintösäätiön Aholansaaren ikimetsään on suunnitteilla luontopolku. Harri Hölttä, säätiön tuleva suojeluasiantuntija on tulossa 20.10 tai 21.10 käymään Aholansaaressa asian tiimoilta. Yhdistyksemme on sopinut Harrin kanssa mukanaolosta suunnitteluretkellä. Johtokunnan jäsenet voivat osallistua retkeilyyn. Retkellä mukanaolijat voivat hankkia evästä retkelle yhdistyksen laskuun.
 7. Yhdistyksen syyskokous pidetään to 10.11 klo 17.00 alkaen Nilsiän virastotalon toisessa kerroksessa. Sihteeri laatii kokouspaperit eli toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja talousarvion vuodelle 2023. (Voitte lähettää sihteerille toimintaehdotuksia ensi vuotta koskien.) Ensi vuoden johtokunnan mahdollisia uusia jäseniä voisi olla Tuula Hara, Seija Nerg, Annukka Lipponen ja Ari Ruuskanen. Syyskokouksen teemana on kaivostoiminta Suomessa. Sihteeri on valmistellut asiaa. Johtokunta hyväksyi sihteerin tekemän suunnitelman. Asiasta tulee esitelmöimään etänä Itä-Suomen yliopistosta Jari Kotilainen. Hänelle sopi parhaiten marraskuun torstaista 10.11, joten sen mukaan määräytyy myös syyskokouksen päivämäärä. Jarin luentopalkkio on 175 €, jonka johtokunta hyväksyi. Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Jari liittyy kokoukseen klo 17.30.
 1. Sami otti esille autosta suoraa tapahtuvan luvattoman riistalintujen ampumisen Metsähallituksen mailla ja ehdotti keinoksi metsäautoteiden sivuteiden alkuun asetettavia puomeja. Johtokunta piti ehdotusta hyvänä keinona kitkeä pois luvatonta metsästystä Metsähallituksen mailla. Sami lupasi laatia pohjapaperin ja lähettää se johtokunnan jäsenille kommentoitavaksi. Aloite lähetetään Metsähallituksen Itä-Suomen johdolle.
 2. Johtokunta kävi keskustelua Luonnonperintösäätiön taloudellisesta tukemisesta keinona luonnonsuojelun edistäminen Nilsiässä. Sihteeri esitti, että yhdistys voisi tukea säätiötä sen toiminnassa vanhojen metsien suojelussa ja uusien kohteiden hankinnassa. Säätiö osti viime keväänä 67 ha ikimetsää Aholansaaresta. Olisi perusteltua ”ostaa” pala Aholansaaren ikimetsää yhdistykselle ja näin jättää pysyvä jälki NLY:stä paikalliseen luontoon ja samalla tukea säätiötä uusien suojelumetsien hankinnassa. Keskustelussa nousi esille 2000 € lahjoitus Luonnonperintösäätiölle. NLY:n taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä onnistuneiden talkoiden ansiosta. Mahdollinen lahjoitus tehdään ensi vuonna ja lahjoitus kirjataan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, jotka hyväksytään syyskokouksessa 10.11.
 3. Muut asiat. Sami luki vielä tehdyn muutoskohdan yhdistyksen lausunnosta liittyen Tiilikkajärven kansallispuiston laajennussuunnitelmaan. Asia koskee metsästysaluekompensaatiota niille metsästysseuroille, joiden maita jää laajanevaan kansallispuiston sisälle.
 4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

________________________________________       _________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous 20.7.2022 klo 17.00 Tiaisilla (Laitilantie 21)

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Varsinainen kokous pidetiin ulkona puutarhassa ilta-auringon katveessa.

 

Pöytäkirja 20.7.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen (9.6) pöytäkirja.
 4. Piirisihteeri Juha Ahola kutsumana Arja Ja Mauri Tiainen osallistuivat 18.7 Siilinjärven Noron sorakuopalla paahderinteen kasvien siementenkeruutalkoisiin. Rudus oy ostaa siemenet ja yhdistys saa tuloja. Siementenkeruu on järkevää työtä lajikatoa vastaan ja on samalla oiva tulolähde yhdistykselle. Työmuotoa tullaan jatkamaan.
 5. Yhdistyksen neljännet niitto- ja haravointitalkoot järjestetään 29.-31.7 Tiilikanautiolla. Tähän mennessä talkoisiin on ilmoittautunut 7 henkilöä. Ilmoittautumisaika päättää 27.7. Sihteeri lähettää ennen talkoiden alkua kaikille mukaan ilmoittautuneille tarkat ohjeet. Talkoisiin voi ottaa osaa myös lyhyemmän aikaa. Yhdistys maksaa km-korvauksen auton käyttäneille. Suositus olisi suosia kimppakyytiä. Yhdistys hankkii myös yhteisiä eväitä, mutta omat eväät on myös syytä varata mukaan. Samoin yhdistys hankkii polttoaineet raivaussahoihin. Ota mukaan raivaussaha, jos sinulla on ja samoin heinäharava, jos on. Lähtö pe Nilsiän torilta klo 9.00 ja Rautavaaralta kirkon parkkipaikalta klo 10. Ennen niiton alkamista kerätään hetki Tiilikanaution siemeniä talteen. Siemenet kuivataan ja pussitetaan ja myöhemmin myydään kuivan paikan siemeninä pientä korvausta vastaan.
 6. Nilsiän taiteiden juhla järjestetään pe 26.8. NLY pitää sieninäyttelyn torilla klo 17-19. Sihteeri huolehtii pöytäpinta-alaa näyttelyä varten noin 10 metriä ja varaa Nilsiän Urheiluautoilijoilta teltan mahdollista sadetta pitämään. Näyttelysienten keruuseen toivotaan osallistuvan johtokunnan jäsenet. Tuoreita sieniä voi tuoda torille klo 15 lähtien, jolloin aloitamme näyttelyn rakentamisen. Soili Kuusela on näyttelyvastaava. Näyttelyn yhteydessä jäsenhankintaa ja yhdistyksen esittelyä. Torilla myös esillä SLL:sta lahjaksi saamamme ständy kertomassa Vuoden Paikallisyhdistys -tittelistämme.
 7. Yhdistyksemme sai OP:n avustuksen nuorten ilmastoryhmän perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Sihteeri selvittää yhdessä Nilsiän tulevan nuorisotyöntekiojän kanssa perustavan kokouksen ajankohdan Nuokun tiloihin ja tekee perustavasta kokouksesta pienen monisteen jaettavaksi Nilsiän taiteiden juhlan iltatilaisuudessa sieninäyttelyn yhteydessä.
 8. Muita asioita ei ollut.
 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

_______________________________________         _________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Johtokunnan kokous 9.6.2022 klo 17.00 Sami Rissasella (Yläahontie 50, 73350 Haluna)

Läsnä: Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen (etänä), Mauri Tiainen (siht.) (etänä)

Alussa kahvitarjoilu

PÖYTÄKIRJA 9.6.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Birdlifen pönttöbongaus järjestetään 11.-12.6. Sihteeri valmistelee asiasta jäsenkirjeen. Ohjeet bongaukseen löytyvät kotisivuiltamme löytyvän linkin kautta. 
 5. Luonnonkukkapäivän retki Huutavanholman lehtojensuojelualueelle su 19.6. Lähtö Nilsiän torilta kimppakyydeillä klo 12.00. Kokoontuminen klo 12.30 Huutavanholman reitin lähtökyltin alle Tahkolahden parkkipaikan ylärinteessä. Retken kesto kahdesta kolmeen tuntiin. Retkivarustus Omat eväät mukaan. Tervetuloa myös Tahkon matkailijat retkelle! Retken vetävät Soili Kuusela ja Sami Rissanen. Sami lupautunut viemään tapahtuman ilmoituksia Tahkolle. Käytössä myös 100 suomalaista kasva -lehtistä jokaiselle retkeläiselle. Myös tästä tietoa em. jäsenkirjeessä. Tietoa oli myös 2/2022 Luonnonsuojelijassa. 
 6. Vieraslajitalkoot (jättipalsami) Nilsiän Haapaniemessä to 14.7 klo 15.00. Talkoissa mukana Viekas-koordinaattori Juha Ahola. Tapahtumailmoitus Pitäjäläisen Muistio -palstalle. Kutsutaan paikalle lähimetsän maanomistaja Eero Korhonen, jonka maille jättipalsami on levinnyt.
 7. Niitto- ja haravointitalkoot Tiilikan kansallispuistossa 29.-31.7. Tavoite saada mukaan talkoisiin myös ei-jäseniämme ja rautavaaralaisia. Kimppakyydit ja km-korvaus (25 snt/km). Yhdistys hankkii yhteisiä eväitä. Tapahtumailmoitus oli 2/2022 Luonnonsuojelijassa. 
 8. Yhdistys päätti ottaa kantaa Rautavaaran Metsäkartanon läheisyydessä Ylä-Keyrityn vastarannalla sijaitsevan metsän avohakkuusuunnitelmaan. Metsän omistaa Tornator. Metsäkartanon toiminnanjohtaja Jari Korkalainen pyysi meiltä lausuntoa. Sihteeri laatii pohjatekstin, johon jokainen johtokunnan jäsen voi ottaa kantaa. Sen jälkeen lausunto lähetetään Jari Korkalaiselle, joka lähettää sen eteenpäin. Lausunto pitää jättää kesäkuun aikana.
 9. Nuorten ilmastoryhmän perustamiseen yhdistys sai 1000 euron lahjoituksen Pohjois-Savon Osuuspankilta. Saimme tästä tiedon tänään. Uuden lukukauden alussa ensi syksynä järjestämme ilmastoryhmän perustavan kokouksen Nilsiän nuorisotalolla, jonne kutsumme Kuopion ilmastoryhmästä nuoria kertomaan heidän toiminnastaan ja innostamaan nilsiäläisiä nuoria. Pyydetään lukion biologian opettaja Leila Tolosta yhteistyöhenkilöksi hankkeeseen. Jouko Holopainen on yhteydessä Aholansaaressa järjestettäviin rippileireihin. Tavoite on päästä keskustelemaan nuorten kanssa joko paikalliseen rippikouluun tai etäämmältä saapuneeseen rippikouluun ilmastomuutoksesta ja lajikadosta ja motivoida nuoria toimimaan luonnonsuojeluhengessä ilmastomuutosta vastaan. 
 10. Sami kertoi Konttimäen alussuon ja Kaijanpään suon ennallistamissuunnitelmasta, samoin KLYYn retkestä Rastunsuolle. Samoin Mauri kertoi ilmoittautuneensa ma 20.6 Noron soranottoaluun ennallistamista esittelevään tilaisuuteen Siilinjärvellä. Sami ilmoitti itsensä myös mukaan tälle retkelle.
 11. Seuraava kokous pidetään Tiaisilla pe 15.7 klo 17.00.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

___________________________________                 ____________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

Johtokunnan kokous

Ti 19.4.2022 klo 18

Webinaari: Kokouksessa mukana Sami Rissanen (puh.joht.), Hanna Parviainen, Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen (siht.)

 

Pöytäkirja 19.4.2022

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Hyväksyttiin edellisen johtokunnan kokouksen (25.1.) pöytäkirja.
 4. Päätettiin pitää yhdistyksen km-korvaus edelleen samana eli 0.25 snt/km.
 5. Pönttötalkoot:
 6. Erikoispönttöjen rakentaminen jatkuu su 24.4 klo 12 Ari Ruuskasen kotipihalla.
 7. Pönttöjen vienti Metsäkartanolle sovitaan talkoissa. Pönttöjen hinta on sama, mikä on ilmoitettu kotisivuillamme. Neljä pönttöä annetaan lahjana Metsäkartanolle neljästä toimintavuosikymmenestä. Laskutetaan valtion km-korvaus 0.46 snt/km + peräkärry 0.8 snt/km. Sihteeri tekee laskun.
 8. Louhosareenan pöntötys. Rakentamisen loppuun saattaminen ensi sunnuntain 24.4 pönttötalkoissa. Nimikyltit tehdään Joukon haapalaudalle kolvilla polttamalla ja kyltit kiinnitetään pönttöihin. Lisäksi Kirsti ehdotti karttaa alueesta, johon merkittäisiin pöntöt ja monisteen toiselle puolelle tietoa pöntöistä. Monisteet olisivat jaossa pöntötyksestä kiinnostuneille. Pönttöjen viennin Louhosareenalle hoitavat Sami ja Mauri esisopimuksen mukaisiin paikkoihin. Matti Kuosmasen toive: Median kutsutaan paikalle, kun projekti valmis. Sihteeri tekee laskun, jonka loppusummaksi johtokunta arvioi 600 €. Kustannuslaskelma toimitetaan Matti Kuosmaselle ennen pönttöjen maastoon vientiä.
 9. Fingridin liito-oravapönttöjen (6 kpl) ja tiaispönttöjen (6 kpl) maastoon vienti tapahtuu yhteistyössä Kai Jägerholmin (Iisalmen luonnonystävät) myöhemmin Kain kanssa sovittavana ajankohtana. NLY hoitaa siis pöntöt ja paikalle kuljetuksen Siilinjärvelle ja Lapinlahdelle. Laskutuksen sisällöstä neuvotellaan Kai Jägerholmin kanssa.
 10. Keskustelua Nuorten ilmastoryhmän perustamisesta Nilsiään. Käydyn keskustelun mukaan pyritään ensi syksynä kutsumaan koolle nilsiäläisiä nuoria (etupäässä lukiolaisia) ja kysytään kokoukseen paikanpäälle KLYY:n ilmastoryhmän vetäjää kertomaan, millaista toimintaa heillä on ollut. Kesän aikana Jouko ja Mauri (muitakin voi tulla mukaan) ottavat yhteyttä Aholansaaren rippikoululeiriin ja ehdottavat ilmastoaiheista keskustelutilaisuutta Aholansaaressa leirin nuorten kanssa. Lisäksi pyritään saamaan Nilsiän nuoria mukaan vieraslajitalkoisiin ja Tiilikan niittotalkoisiin heinäkuun lopulla.
 11. La 21.5 tehdään luonto- ja linturetki nimikkometsäämme Juuan Havukkakorpeen ja edelleen Kolin lehtometsiin. Retkeilyn jälkeen ruokailu Kolinkeitaalla keskellä kansallispuistoa. Retken teemoina linnun ja luonnonyrtit. Yhdistys maksaa retkeläisille (yhdistyksen jäsenille) lounaan Kolinkeitaalla. (kts. https://kolinkeidas.com ) Sihteeri ottaa yhteyttä Kolinkeitaaseen. Jäsenkirje lähetetään retkestä hyvissä ajoin jäsenillemme.
 12. Pönttöbongaus järjestetään 11.-12.6, johon yhdistyksen jäsenet voivat ottaa osaa. Kts. tarkemmat ohjeet https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ponttobongaus/ .Tarkkaillaan (pihapiirin) pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoitetaan tulos verkkolomakkeella Suomen BirdLife’en.
 13. Luonnonkukkapäivän retki uudistetulle Luotteisen lehtojensuojelualueen luontopolulle su 19.6. Sihteeri, joka on vetänyt aikaisemmin retken, saattaa olla matkoilla tuolloin. Sovittiin, että retken vetää Soili (sovittu puhelimessa) yhteistyössä Samin ja Joukon kanssa.
 14. OP:n Teemme yhdessä hyvää -yhdistyslahjoitushaku järjestetään 19.4.-15.5. (kts. https://www.lyyti.fi/reg/Teemme_yhdessa_hyvaa_lahjoitushaku_6908 . NLY päätti hakea projektirahaa nuorten toiminnan kehittämiseen. Keskustellaan hakemukseen tarvittavista perusteista pönttötalkoissa su 24.4.
 15. Muut asiat. Kirsti toi esille Taiteiden juhlan (pe 26.8) suunnittelupalaverin 2.5 klo 16.30, jossa olisi NLY:n hyvä olla mukana joko kokouspaikalla tai netin kautta. Sihteeri voi osallistua. Samoin Kirsti toi tiedoksi Pitäjänyhdistyksen vuosikokous, joka pidetään 26.4 klo 18.
 16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

 

__________________________________________   ___________________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                                                siht. Mauri Tiainen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS  2022

Nilsiän virastotalon kahvio, 2.krs

Ma 21.3.2022 klo 17.00

 

Paikalla oli 13 henkilöä.

 

Kokouksen alussa vieraamme Tiia Kampman, Tiilikan kansallispuiston laajennussuunnitelman Master Planin tekijä, joka kertoo kansallispuiston laajennussuunnitelmasta. Keskustelun lomassa kahvitarjoilu.

 

Kevätkokouksen PÖYTÄKIRJA

 

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Rissanen avasi kokouksen.

 

 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Rissanen ja sihteeriksi Mauri Tiainen.

 

 1. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maija Parviainen ja Raimo Lipponen.
 2. Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. (liite 1)

 

 1. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilit. (liite 2)

 

 1. Kuultiin toiminnantarkastaja Ari Ruuskasen lausunto vuoden 2021 tileistä ja toiminnasta.

 

 1. Vahvistettiin toiminnantarkastajan vuoden 2021 lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

 1. Tiedotettiin yhdistyksen lähiajan tulevasta toiminnasta (linnunpönttötalkoot).

 

 1. Keskusteltiin nilsiäläisten nuorten toimintaryhmän perustamisesta aiheena ilmastomuutos ja lajikato.

 

 1. Tervehdittiin ilolla Luonnonperintösäätiön vanhan suojelumetsän (67 ha) hankkimista Syvärin Aholansaaresta.

 

 1. Tuotiin tiedoksi entisen puheenjohtajamme Kari Arolan kuolema 17.2 ja kukkalähetyksen ja osanoton toimittaminen Karin vaimolle.

 

 1. Koillis-Savon luonnonystävien puheenjohtajan Tuula Murasen tervehdys Nilsiän luonnonsuojeluyhdistykselle ja lahjan (pala Tappuranrinteen ikimetsää) vastaanottaminen Suomen Luonnonsuojeluliiton Vuoden Paikallisyhdistys-tittelin johdosta.

 

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

________________________________         _____________________________

Puh.joht. Sami Rissanen                               siht. Mauri Tiainen

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

________________________________         _____________________________

Maija Parviainen                                         Raimo Lipponen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry                                                                            liite 1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry. perustaa toimintansa luonnonsuojelun, luonnontuntemuksen edistämisen ja ympäristönsuojelun ympärille.

 

Vuotta 2021 haastoi edellisen vuoden tavoin koronapandemia, joka on vaikeuttanut työtämme ja muuttanut monia toimintasuunnitelman kohtia, mutta harvoin mikään tapahtuma kokonaan peruuntui. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset kuten kokoukset lähes poikkeuksetta hoidettiin netin välityksellä. Sen sijaan ulkotapahtumat toteutuivat usein suunnitelman mukaisesti.

 

Vuoden aikana on järjestetty useita talkoita, jotka ovat edelleen parantaneet yhdistyksen taloutta. Vieraslajeja on torjuttu kahdessa eri kohteessa Nilsiän keskustan alueella.

 

Retkiä ja yleisötapahtumia on ollut useita, mutta mahdollisesti koronasta johtuen osallistujien määrä on jäänyt pienenpuoleiseksi. Uutena toimintamuotona nuorisolle suunnattu valokuvauskilpailu.

 

 

Yhteistyötä on tehty ulkopuolisten tahojen kanssa. Piirin merkitys yhteistyössä korostuu, mutta hyvään yhteistyöhön on päästy myös Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen kanssa ja Koillis-Savon luonnonystävien kanssa. Työstetty kaksi kannanottoa.

 

Tunnustuksena vireästä toiminnasta yhdistys valittiin SLL:n vuoden paikallisyhdistykseksi. Yhdistys on perustettu 1986. Jäseniä yhdistyksessä 37 vuoden lopussa.

 

Tapahtumat:

 

 1. Ylimääräinen vuosikokous netin kautta uuden puheenjohtajan, Kari Arolan valitsemiseksi 15.1.
 2. Johtokunnan ensimmäinen kokous netin kautta 15.1.
 3. Osallistuttiin Bird Life pihabongaukseen 30.-31.1 ja tuloksista laadittiin myös yhteenveto Nilsiän talvilinnuista ja tulokset julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla.
 4. Kevätkokous pidettiin 12.2 netin välityksellä ja vieraana kokouksessa oli Jaakko Haverinen, joka kertoi purojen ennallistamisesta ja taimenkannan palauttamisesta entisiin kutujokiin.
 5. Yhdistyksen jäsenille tehtiin jäsenkysely 24.2 ja vastauksista laadittiin yhteenveto.
 6. Kevään linnunpönttötalkoot järjestettiin maalis-huhtikuussa neljänä eri päivänä Sakari Pentikäisen autotallissa Halunalla. Eri kokoisia pönttöjä rakennettiin 44 kpl ja viisi hyönteishotellia. Kaikki tuotteet saatiin kaupaksi. Talkoolaisia 5.
 7. Johtokunnan toinen kokous 22.4 netin välityksellä.
 8. Jäsenkirjeitä lähetettiin yhdistyksen jäsenille vuoden aikana 4 kpl: 24.4, 22.7, 18.10 ja 8.11. Jäsenkirjeissä tiedotettiin lähiajan tapahtumista ja innostettiin mukaan toimintaan.
 9. Yhdistys laati oman lausuntonsa Vuoksen vesistön Nilsiän reitin vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027. Lausunto on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Lausunto lähetettiin ELY-keskukseen 14.5. Lausunnon laati Mauri Tiainen ja Kari Arola.
 10. Linturetki Juankosken Rupsanlahteen 20.5 yhteistyössä Koillis-Savon luonnonystävien kanssa. Samalla käytiin tutustumassa Juankosken ja Karjalankosken vastavalmistuneisiin kalateihin. Meiltä mukana 7, Juankoskelta 5.
 11. Johtokunnan kolmas kokous 25.5 Kari Arolan kesämökillä (Lastulahdentie 576).
 12. Lahjoitus (500 €) Luonnonperintösäätiölle, kohteena Havukkakorpi-aarnimetsä Juukassa.
 13. Luontoaiheinen nilsiäläisille nuorille suunnattu valokuvauskilpailu järjestettiin 15.5-31.7. Kilpailuun otti osaa 10 nuorta ja kolme parasta palkittiin Nilsiän taiteiden juhlassa 27.8 virastotalon valtuustosalissa. Kaikista kuvista teetettiin suurennokset kokoon 40×30 cm ja rakennettiin valokuvanäyttely Nilsiän kirjastoon 28.8 – 5.9.
 14. Luonnonkukkapäivän retki Kinahmin Pölkkypuron lehtoon 20.6. Mukana 8 retkeläistä.
 15. Vieraslajitalkoot Nilsiän keskustassa Arvi Lievosen tontilla Nilsiäntie 96 jättiputkea torjuen 3.7 ja 1.8. Talkoissa mukana Esa Ruuskanen ja Mauri Tiainen.
 16. Vieraslajitalkoot Nilsiän Haapaniemessä 26.7. Kitkeminen kohdistui jättipalsamiin. Paikalla oli myös Viekashankkeen koordinaattori, piirisihteerimme Juha Ahola. Työ jatkuu samassa kohteessa kesällä 2022. Mukana 7 talkoolaista.
 17. Tiilikan kansallispuiston niitto- ja haravointitalkoot 31.7-2.8. Majoitus Uiton kämpällä. Talkoolaisia oli yhtensä 6. Metsähallitus maksoi yhdistykselle korvausta työstä 1000 €.
 18. Yhdistyksen kesäretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon 7.-8.8. Ohjelmassa kanoottimelontaa ja risteily M/S Linnea laivalla. Kesäretkelle osallistui vain kolme yhdistyksen jäsentä.
 19. Johtokunnan neljäs kokous Tiaisilla (Laitilantie 21) 11.8
 20. Yhdistyksen sieninäyttely 4.9 Nilsiän virastotalon yläkerrassa Soili Kuuselan johdolla. Näyttelyyn tutustui noin 25 sienistä kiinnostunutta.
 21. Retki Raimo Lipposen Metso-suojeluohjelman suojelukohteisiin Reittiön Ruokoskylässä ja Rahasmäen Pieni-Kaatiolammen rannalla 25.9. Mukana 8 retkeläistä.
 22. Johtokunnan viides kokous Jorma Airaksisella (Lusperinkuja 11) 27.10.
 23. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11 osin kasvokkain ja osin netin välityksellä. Vieraanamme oli Helsingistä käsin evoluutiobiologi Noora Kaunisto, joka puhui eläinten tunnetaidoista ja käyttäytymisestä. Kokoukseen osallistui 10 paikanpäällä ja kolme netin kautta.
 24. Vierailu Matti Kuosmasen kanssa Louhosareenalle 20.11 ja sopiminen Louhosareenan lintupöntötyksestä keväällä 2022. Vierailulla mukana Sami Rissanen ja Mauri Tiainen.
 25. Valtioneuvoston teki päätöksen 18.11 valtakunnallisista arvokkaista maisemakohteista ja päätökseen piiriin kuuluu kaksi kohdetta Nilsiästä, Nilsiän mäkikylät Kinahmi-Sänkimäessä ja Pisa Lastukoskella. Yhdistyksemme antoi oman lausuntonsa kohteista 28.12.2020.
 26. Yhdistyksen pikkujoulut ravintola Pöllissä 10.12. Mukana 12 jäsentämme.
 27. Yhdistykselle sai valtakunnallista tunnustusta aktiivisuudestaan 17.12, kun SLL palkitsi NLY:n vuoden paikallisyhdistyksenä. Tunnustus otettiin ilolla vastaan.
 28. Piirihalliuksen kokouksiin, jotka nekin etupäässä järjestettiin netin kautta, osallistui vuoden aikana Sami Rissanen ja Mauri Tiainen.
 29. Mauri Tiainen mukana piirin syyskokouksessa Iisalmen luonnontieteellisellä museolla 27.11. Tilaisuudessa sihteeri esitteli diakuvin Sonkajärven Kalliomäen vanhan metsän, joka pyritään saamaan vanhojen metsien suojelun piiriin.
 30. Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 37 jäsentä. Jäsenistössä on tapahtunut pientä lisäystä.

 

Lisäksi yhdistyksen kotisivuja sll.fi/nilsia on pidetty kaiken aikaa ajan tasalla.

 

Pitäjäläiseen on kirjoitettu ajankohtaisia luontoa käsitteleviä juttuja.

 

Osallistuttu Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen toimintaan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys

Vapaamuotoinen keskustelupalaveri

14.2.2022 klo 16.00-18.00

Ravintola Pölli, Nilsiä

Vieraana piirisihteeri Juha Ahola

Läsnä johtokunnasta: Sami Rissanen, Hanna Parviainen, Sakari Pentikäinen, Jouko Holopainen, Kirsti Taattola, Pertti Taattola, Arja Tiainen, Mauri Tiainen

 

Muistio 14.2 palaverista

Varsinaisia päätöksiä palaverissa ei tehty.

 

Juha Ahola kertoi terveisiä SLL:stä. Tulevana kevätkautena pääteemana on luontokato. 24.2 avataan liiton sivut (sll.fi/luontokato), josta löytyy materiaalia teeman käsittelyyn paikallistasolla. Tarkoitus olisi käsitellä aihetta kaikissa niissä yhdistysten tilaisuuksissa, jotka liittyvät aiheeseen. Teemaa lanseerataan lauseella ”Tee luontotekoja ja liity jäseneksi”. Liitto aikoo listata 100 ilmastotekoa, joita voi kuka tahansa tehdä omassa elämässään. Teeman käsittelyn yhteydessä liiton tavoite on tuhat uutta jäsentä. Piirisihteeri nosti NLY:n tavoitteeksi nostaa jäsenmäärää 45 tämän vuoden aikana.

 

Vasta syksyllä nostetaan kaivosteema esille.

 

NLY voisi nostaa luontokato teemaa esille luontokukkapäivän retken yhteydessä kesäkuussa, kevätretkellä vanhan metsän suojelukohteeseen Juuan Havukkakorpeen toukokuussa, Tiilikan niitto- ja haravointitalkoissa heinäkuun 29.-31. päivänä ja kevätkokouksen yhteydessä 21.3, jonka luentoaiheeksi on tulossa Tiilikan kansallispuiston laajennushanke kaivosteeman siirtyessä syksyyn. Tiia Kampman, Tiilikan master planin laatija, on lupautunut tulemaan vieraaksemme ja kertomaan suunnitelman etenemisestä.

 

Piirisihteeri mainitsi valmiudestaan tulla Nilsiään sellaiseen tilaisuuteen, jossa olisi paljon ihmisiä ja jonne voisi NLY:n lisäksi tulla mukaan myös Pohjois-Savon piiri. Tällainen tapahtuma olisi Nilsiän taiteiden juhlan toritapahtuma, jossa on aina paljon ihmisiä koolla. Kirsti Taattola avasi järjestelyn puolella olevia ongelmia Kuopion kaupungin tuen olennaisesti pienentyessä. Jos ensi syksynä taiteiden juhlaa vietetään (ajankohdaksi suunniteltu pe 26.8), piiri on tervetullut mukaan.

 

Keskusteluissa nousi uutena toimintamuotona villiyrtit. Kevätkesällä luonnossa kasvaa monia luonnonvaraisia kasveja, joita voi käyttää yrttien tavoin mausteena, rohdoksina ja salaatteina. Samalla yrttilajeja etsittäessä tulee kiinnitettyä huomiota ylipäätään lajien esiintymiseen ja runsauteen ja näin tällainen toiminta nivoutuu osaksi lajikadon teemaa. Kirsti Taattola arveli Marttojen olevan kovasti kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta. Samoin Juha Ahola kertoi, että hän tietää ihmisen, joka järjestää tällaisia kursseja.

 

Pitkään keskustelimme, miten saisimme mukaan enemmän nuoria. Viime vuonna nuorten valokuvauskilpailun järjestäminen oli hyvä yritys, mutta tulos jäi laihaksi. Emme onnistuneet saamaan nuoria ainakaan vielä mukaan toimintaamme. Yksi lenkki olisi yläkoulun biologian opettajan Paula Härkösen jäseneksi saaminen yhdistykseen, jolloin vaikuttamisponnistelut olisi helpompi toteuttaa nuoriin päin, mutta vielä Paula ei ole liittynyt mukaan lupailuistaan huolimatta. Jouko Holopainen lupasi vielä yrittää Paulan mukaan vetämistä. Sakari Pentikäinen ehdotti Aholansaaren rippikoululaisten puoleen suunnattua kampanjointia. Idea on hyvä, vaikka suurin osa nuorista onkin vieraspaikkakuntalaisia.

 

Hanna Parviainen otti esille parempana kohdeyleisönä 20-30 vuotiaat aikuiset, jotka ovat jo asettuneet paremmin paikoilleen. Tähän Mauri Tiainen tarttui tuomalla esille toimintasuunnitelmaankin kirjatun lastentapahtuman nilsiäläisille lapsille. Sen kautta saataisiin yhteys nuoriin aikuisiin, jotka voisivat omien pienten lastensa kautta tulla mukaan toimintaamme. Tapahtuman voisi järjestää yhteistyössä MLL:n ja/tai 4H:n kanssa. Mauri on ollut alustavasti yhteydessä myös Jaana Hiltuseen, joka toimii aktiivisesti Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksessä ja on ympäristökasvattaja. Juha Ahola kertoi, että hänellä on tiedossa myös aktiivinen henkilö, joka on järjestänyt paljon lasten luontotapahtumia.

 

Pohdittiin myös kovasti, miten saataisiin ihmisiä – niin omia jäseniä kuin ulkopuolisiakin – mukaan talkoisiin. Juha Ahola ehdotti paperisen jäsenkirjeen lähettämistä kokeilumielessä. Aivan hyvin voisi yhden tällaisen jäsenkirjeen laatia ja laittaa menemään se postin kautta. Tiilikan talkoot heinäkuussa olisi hyvä houkutustapahtuma, koska talkoisiin todella tarvittaisiin enemmän väkeä ja Tiilikan talkootapahtuma kestoltaan 2-3 päiväisenä antaisi hyvät tartuntapinnan niihin ihmisiin, jotka mukaan lähtisivät. Kauniin luonnon helmassa työtä tehden ja rentoa yhdessäoloa nuotiolla ja saunan lauteilla rupatellen. Talkoot järjestetään 29.-31.7. Asiasta sovittu Marko Haapalehdon kanssa ja Uiton kämppä varattu tuoksi ajaksi käyttöömme.

 

Mauri Tiainen kertoi yhteistyöstä Matti Kuosmasen kanssa ja Louhosareenan pöntötysprojektista. Sami Rissanen ja Mauri Tiainen kävivät viime syksynä tapaamassa Matti Kuosmasta Louhosareenalla ja silloin alustavasti sovittiin pönttöjen toimittamisesta ja paikoilleen asettamisesta Louhosareenalle. Pönttötalkoot pidetään maalis-huhtikuussa Sakari Pentikäisen autotallissa ja Sakari vahvisti, että näin voidaan toimia.

 

Lopuksi Hanna Parviainen esitteli facebook-vastaavana ideoita, mitä asioita fb-sivuilla voisi tuoda esille. Omien NLY:n tapahtuminen lisäksi sivuilla voi olla piirin tapahtumia, napakoita juttuja liiton nettisivuilta, johtokunnan kirjoituksia (ei pitkiä) ja kaikki kuvilla varustettuna. Kuvat ovat tärkeitä, koska niiden kautta syntyy kiinnostus tekstiin. Hanna tekee päätökset, mitä julkaistaan.

 

Vapaan ja rönsyilevän parituntisen rupattelun aikana nautimme ystävänpäivän kahvit. Kaikki saattoi sanoa, mitä halusi ja yleisesti ottaen kaikki olivat tyytyväisiä tapaamiseen. Siksipä ainokaisena epävirallisena päätöksenä olio, että tapaamisia, jossa piirisihteeri on mukana, voisi jatkaa kerran vuodessa. Tapaamisiin siis vuoden 2023 alkupuolella.

 

Toimintatarmokasta vuotta NLY:lle.

 

Nilsiässä 14.2.2022

 

(Muistion kirjoitti Mauri Tiainen)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Johtokunnan kokous ti 25.11.2022 klo 18.00     Webinaari

Netin kautta paikalla:  Sami Rissanen (puh.joht.), Jouko Holopainen, Hanna Parviainen, Arja Tiainen ja Mauri Tiainen (siht.)

 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  25.1.2022

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Tarkistettiin edellisen johtokunnan (27.10) kokouksen pöytäkirja.
 4. Vuoden 2022 taloudenhoitajaksi valittiin Arja Tiainen, yhdistyksen facebook -vastaavaksi valittiin Hanna Parviainen ja täydennettiin johtokunta uudella jäsenellä, Jouko Holopaisella. Varapuheenjohtajan nimeäminen siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
 5. Pihabongaus järjestetään 29.-30.1 eli ensi lauantaina ja sunnuntaina. Järjestäjänä toimii Suomen Bird Life. Tapahtuma järjestetään 17. kerran ja siihen osallistui viime vuonna noin 16 000 lintulaskijaa. Osallistuja tarkkailee omalla pihallaan tai muussa sopivassa paikassa talvilintuja tunnin ajan ja merkitsee havaitsemansa lintulajit ja yksilömäärät ylös järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. Havaintotulokset ilmoitetaan netin kautta ja havainnoista tehdään yhteenveto ja tuloksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin ja näin saadaan arvokasta seurantatietoa Suomen talvilintukannasta. Sihteeri tekee asiasta jäsenkirjeen ja lähettää kaikille jäsenillemme kutsun osallistua pihabongaukseen. Nilsiän lintuhavainnoista tehdään vertaileva tutkimus viime vuoden laskentatuloksiin ja yhteenveto pyritään saamaan Pitäjäläiseen.
 6. Piirisihteeri Juha Ahola on ilmoittanut halukkuutensa tulla vieraaksemme. Tarkoitus olisi pitää suunnittelupalaveri ja kuulla liiton terveiset tämän vuoden toiminnasta, mietti yhdessä tulevan vuoden toimintaa ja yhteistyökuvioita piirin ja muiden paikallisyhdistysten kanssa. Tapaamisajankohdaksi ehdotetaan joko ke 16.2 tai to 24.2.
 7. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja ehdotettu ajankohta ma 21.3. Kokousta varten sihteeri tekee toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja taloudenhoitaja tilinpäätöksen vuodelta 2021, jotka molemmat toimitetaan toiminnantarkastaja Ari Ruuskaselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Kokouksen teemasta ja vieraasta päätetään myöhemmin.
 8. Sihteeri kertoi uusimmat kuulumiset Sonkajärven Kalliomäen vanhan metsä suojeluhankkeesta.
 9. Yhdistys haluaa olla mukana kaikin tavoin Tiilikkajärven kansallispuiston laajennussuunnitelman toteuttamisessa. Käytiin keskustelua metsästyksen sallimisesta laajennusosan alueella. Yhdistys pyrkii olemaan joustava metsästystä kohtaan, jos sillä edesautetaan suunnitelman toteutumista. Metsästäjät ovat yksi keskeinen ryhmä, jonka myönteinen asenne edesauttaa toivottuun ratkaisuun pääsyä. Yhdistys harkitsee oman aihetta käsittelevän tilaisuuden järjestämistä Rautavaaralla. Samalla voitaisiin pyrkiä vetämään rautavaaralaisia Tiilikan niittotalkoisiin mukaan ja samoin saamaan uusia jäseniä.
 10. Keskusteltiin erilaisista keinoista hyödyntää saamaamme tunnustusta toiminnassamme. Juuri lahjaksi saatu logolippu antaa hyvän pohjan esillä olemiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. Logolippua on syytä pitää esillä aina, missä olemme ihmisten parissa ja kertoa myös ihmisille, miten logolippu on käyttöömme tullut. Keskustelussa nousi esille myös sorvattujen linnunpönttöjen rakentaminen mahdollisesti yhteistyössä metsästäjäjärjestöjen kanssa. Jouko Holopainen lupautui selvittämään, mistä löytää sorvi tällaisten pönttöjen tekoon.
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

__________________________________________   _________________________________

Sami Rissanen (puh.joht.)                                              Mauri Tiainen (siht.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry

Syyskokous sunnuntaina 17.11.2021 klo 18.00

Nilsiän virastotalon 2.kerroksen aula

Kokouksen alussa evoluutiobiologi Noora Kaunisto pitää esitelmän aiheesta Eläinten mielenmaisema ja tunteet. Noora osallistuu kokoukseemme netin kautta Helsingistä käsin.

Esitelmän jälkeen kahvitarjoilu.

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA   17.11.2022

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Arola avasi kokouksen netin kautta Helsingistä.
 2. Syyskokouksen järjestäytyminen:Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kari Arola, sihteeriksi Mauri Tiainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Arja Tiainen ja Sami Rissanen.
 3. Todetttin kokous lailliseksi ja päätösvaltaisiseksi.
 4. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2022 Sami Rissanen.
 5. Valitaan yhdistykselle sihteeriksi vuodelle 2022 Mauri Tiainen.
 6. Valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2022: Soili Kuusela (jäsen), Hanna Parviainen (jäsen), Arja Tiainen (jäsen), Mauri Tiainen (jäsen), Sakari Pentikäinen (varajäsen), Pertti Taattola (varajäsen), Kirsti Taattola (varajäsen). Johtokunnan yksi varajäsenen paikka jäi vielä täyttämättä. Johtokunta voi täydentää kokoonpanoaan myöhemmin.
 7. Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2022: varsinainen jäsen 38 €, opiskelijat 28 €, perheenjäsen 15 €.
 8. Valittiin yhdistykselle toiminnantarkastaja vuodelle 2022 Ari Ruuskanen.
 9. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. (liite 1)
 10. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. (liite 2)
 11. Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:  a) Piirin Syyskokous la 27.11 klo 13 Iisalmen luonnontieteellisellä   NLY:n edustajiksi kokoukseen valittiin Mauri Tiainen ja  Sami Rissanen. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. b) NLY:n pikkujoulut pe 10.12 klo 15 ravintola Pöllissä, samalla Nilsiän nuorille tiedotustilaisuus toiminnastamme. Tarjolla joulupuuroa ja torttukahvit.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

___________________________________         _______________________________

Puh.joht. Kari Arola                                                                 siht. Mauri Tiainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

___________________________________         _______________________________

Arja Tiainen                                                                              Sami Rissanen

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                  (liite 1)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

(Hyväksyttiin tässä muodossa yhdistyksen syyskokouksessa 17.11)

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka päätoimialue on Nilsiä. Yhdistys pyrkii eri keinoin edistämään luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua omalla toiminta-alueellaan ja lähiympäristössä.

Yhdistys korostaa toiminnassaan ajankohtaisuutta. Toimintasuunnitelmassa on sekä uutta, kokeilevaa toimintaa että vuosittain toistuvia toimintamuotoja. Yhdistys järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenistöönsä jäsenkirjeiden avulla, järjestää retkiä eri vuodenaikoina tavoitteena suojeluhenkisyyden ja luonnon arvostamisen vahvistaminen Varainhankinnan vahvistamiseksi järjestämme talkoita. Jäsenhankintaa tehdään yhdistyksen tilaisuuksissa. Yhdistyksellä on omat kotisivut (sll.fi/nilsia), joita käytetään monipuolisesti tiedottamiseen.

Vuosi 2022 on SLL:n päätöksellä kaivostoiminnan teemavuosi, mikä näkyy myös NLY:n toiminnassa. Toimintasuunnitelmassa on sekä kevät- että syyspuolella aihetta sivuavat tilaisuudet. Tarvittaessa laadimme myös lausuntoja ja kannanottoja.

Vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:

 • Tammikuussa jatketaan pihabongauksella. Seurataan talvilintukantoja Nilsiässä ja verrataan tuloksia vuoden takaisiin.
 • Helmikuussa kevätkokous. Esillä vuoden teema (kaivokset, kaivoslain uudistus)
 • Maaliskuussa-huhtikuussa linnunpönttö- ja hyönteishotellitalkoot Sakari Pentikäisellä. Pönttösopimus Matti Kuosmasen kanssa.
 • Toukokuussa luonto- ja linturetki ”omistamaamme” vanhan metsän suojelukohteeseen Havukkakorpeen Juuan kunnassa. Samalla retkeilemme Kolilla keväisissä metsissä ja niityillä lintuja kuulostellen. Ruokailu Mattilan tilalla (Kolinkeidas).
 • Kesäkuussa lastentapahtuma Nilsiän vanhalla hautausmaalla ja Laitilantien leikkikentällä. Pyydetään tapahtumaan mukaan myös MLL ja 4H-yhdistys.
 • Luontokukkapäivän retki 18.6 Huutavanholman lehtojensuojelualueelle.
 • Heinäkuussa jättipalsamitalkoot Haapaniemeen (sama kohde kuin kesällä 2021).
 • Elokuussa Tiilikanaution niitto- ja haravointitalkoot. (Alustavasti talkoista sovittu Marko Haapalehdon kanssa) (Tiilikan laajennussuunnitelma)
 • Sieninäyttely elo-syyskuussa Nilsiän torilla yhteistyössä Nilsiän Marttojen kanssa. Vuokrataan tarkoitukseen teltta (esim. Nilsiän urheiluautoilijoiden teltta), joka voitaisiin pystyttää torille. Näin tilaisuus voisi vetää enemmän ihmisiä.
 • Lokakuussa kaivosaiheinen teematilaisuus (SLL: vuonna 2022 teemana kaivostoiminta). Esim. Talvivaaran kaivoksen laajennussuunnitelma tai Yaran kaivos, yhteistyö Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
 • Marraskuussa syyskokous.
 • Joulukuussa yhdistyksen pikkujoulut.
—————————————————————————————————————————————————————————————–

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.                                                                           (liite 2)

Talousarvio 2022

(hyväksyttiin tässä muodossa yhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2021)

Tulot:

 

Jäsenmaksut                                             35×7,60 €                                                 266 €

 

Pönttötalkoiden myyntituloja                                                                                   400 €

 

Tiilikan aution talkoot                                                                                               1300 €

__________________

Yht.               1966 €

Menot:

 

Ilmoituskulut                                                                                                             200 €

 

Matkakorvaukset                                                                                                      300 €

 

Retket                                                                                                                          800 €

 

Tilaisuuksien järjestelykulut, luentopalkkiot                                                      400 €

 

Lahjoitukset                                                                                                               500 €

___________________

Yht.                2200 €

Yhdistyksen tilillä tänään 17.11.2021.       3380.12 €