Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Maailman ym­pä­ris­tö­päi­vän palkinto FT Tapio Rintaselle

Kuvassa vasemmalta: FT Tapio Rintanen sekä Suomen luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson piiri ry:stä piirihallituksen puheenjohtaja Pekka Raukko ja piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri on antanut vuoden 2020 Ympäristöpäivän pakinnon Tapio Rintaselle. Tänä vuonna Ympäristöpäivän teemana oli ”Aikaa Luonnolle”. Sopivampaa kohdetta kuin Tapio Rintanen tuskin maakunnastamme löytyy. Hänen elämänsä keskeisenä teemana on ollut luonto, jonka puolesta hän on toiminut tutkijana, opettajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vapaa-aikanaan. Koulutukseltaan hän on kasvitieteilijä, ja niissä puitteissa hän on perehtynyt niin Suomenlahden kuin Lapinkin kasvillisuuteen ja ympäri maata siltä väliltä. Tohtori Rintanen on arvostettu asiantuntija, jonka asiantuntemusta on erityisesti käytetty niin NATURA-alueiden kartoituksessa kuin uhanalaisten kasvilajien selvittelyssä. Viimeksi mainitussa työssä hän on osallistunut asiantuntijana työryhmiin, jotka ovat selvittäneet maamme uhanalaisia putkilokasveja. Tästä WWF:n kasviryhmä on aikanaan palkinnut hänet kunniakirjalla.

Biologian ja maantieteen opettajana hän on innostanut lukuisia sukupolvia syvempään luonnon tuntemukseen ja syventänyt aihepiiriä yleisölle tarkoitetuilla luontoretkillä mm. Luonnonkukkien päivänä. Ympäristökasvatus on ollut hänelle luontaista ja tiedot luonnosta omakohtaisia.

Kaakonkulman kunnat ovat hyötyneet Tapio Rintasen asiantuntemuksesta hänen valmistellessaan kaavalausuntoja tai tehdessään luontoselvityksiä kaavoitusta varten. Siinä yhteydessä hänen monipuolisuutensa on päässyt hyvin esiin, sillä kasvien lisäksi linnut ja liito-oravat on selvitetty.

Monipuolisen luontotietämyksensä hän on paljastanut valmistellessaan Kymen läänin kallio-ohjelmaa suojelun arvoisten kallioiden osalta. Tässä työssä myös Etelä-Karjala tuli kartoitetuksi aikana, jolloin kallioiden suojelun arviointikriteeritkin oli kehitettävä työn edistyessä. Kalliotietojaan Tapio Rintanen on käyttänyt myös louhintaan liittyvissä kiistakysymyksissä Kaakkois-Suomessa.

Palkinnon myötä Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiri onnittelee Tapio Rintasta merkittävästä ja pitkäaikaisesta elämäntyöstä.

Lisätiedot: risto.hamari@kymp.net, riku.rinnekangas@sll.fi
Valokuva: Markku Suoknuuti
Valokuva printtimediaan pyynnöstä: seija.aspola@sll.fi