Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Tähän on koottu ELY:yn selvityspyynnön liitteet linkkeinä. Liitteiden numerointi on sama myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lähetetyssä kantelussa.

Kunnasta saadut

Ympäristöyhdistys on saanut liitteet 1 – 9, 13 ja 14 eri tahoilta, jotka ovat saaneet ne  Kirkkonummen kunnasta, eli ne ovat julkisia asiakirjoja.

peruskartta alueesta

kohdealue Törnesintien pelto 

Alustava suunnitelma Törnesintien pelto

4 Lausunto Lantbrukssällskap Törnesintien pelto (25.8.2017)

 maaseutuviranomaisen lausunto Törnesintien pelto (11.12.2017)

6a Stabiliteettiraportti Törnesintien pelto 31.10.2017

6b sen liite stabiliteettimitoitukset Törnesintien pelto

7 käynnistä laadittu lyhyt muistio paikalla käynti 20.4.2017 Törnesintien pelto

8 sähköpostikeskustelu Törnesintien pelto ELY (Soininen) – Ympäristöyksikkö (Soini) 23.4.2018

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö/ympäristöpäällikkö Sari Soini Lausunto  pellonparannus Törnesintien pelto 22.5.2018

13 Insinööritoimisto Pohjatekniikka: Pellon perusparannus, Tornäsintie, Kirkkonummi, rakennuspiirrustus, täyttösuunnitelma. Nk. lopullinen suunnitelma  täyttösuunnitelma Törnesintien pelto.

14 Muistio 22.2.2019 Törnesintien pelto, läsnä Erik Perklen, kiinteistönomistajan edustaja; Henna Välikangas, GRK Infra Oy; Antti Määttänen; GRK Infra Oy Sari Soini, ympäristöpäällikkö; Ville Alho, ympäristötarkastaja

Liitteet, muut

10 Kimpari Bird Projects ry.: Lausunto Kirkkonummi Evitskog, Mossarnan tulvapelloista Mossarna_Kimpari_lausunto Törnesintien pelto.

11 lisäinformaatiota alueen arvosta linnustolle:

a) Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA-alueet) ovat kansallisesti merkittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/finiba/

b) Tringan lausunto Mossarnan kosteikon linnustoarvoista ja maankohottamisen vaikutuksesta niihin 25.2.2019 https://www.tringa.fi/wp-content/uploads/2019/02/Tringan-lausunto-Mossarna.pdf

12 Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015: Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely http://www.ym.fi/download/noname/%7B5E488047-B25B-45E4-AAE2-6495FBB53B5B%7D/110447

15 Kirkkonummen historialliset kartat https://www.kirkkonummi.fi/historialliset-kartat

16 Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ympäristöpäällikön toiminnasta tässä asiassa EOAK/1168/2019. Tämän saa pyytämällä puheenjohtajalta.

17 linkki kohdealueen eli Mossarnan tulvapeltojen sijaintiin https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6675540.845799062&e=351198.1354509234&title=T%C3%B6rn%C3%A4sintie&desc=Kohdealue+pelto+merkin+kummallakin+puolella.&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

18 Helsingin Sanomat 21.102018 https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005871422.html

Kuvat

Klikkaamalla kuvia ne aukeavat suurempaan ikkunaan. Kuvia saa käyttää Johannebergin kosteikon täytöstä uutisoitaessa, kunhan kuvaajan nimi Reijo Mäihäniemi mainitaan.

Johannesbergin kosteikon metsä-, tundra- ja kanadanhanhia Kuva: Reijo Mäihäniemi
Johannesbergin kosteikon laulujoutsenia. Kuva: Reijo Mäihäniemi
Johannesbergin kosteikon jouhisorsia. Kuva: Reijo Mäihäniemi
Johannesbergin kosteikon kurkia Kuva: Reijo Mäihäniemi
Johannesbergille rakennettu ”mökin remonttie” Kuva: Reijo Mäihäniemi
Johannesbergille rakennettu ”mökin remonttie” Kuva: Reijo Mäihäniemi

Takaisin Johannesbergin kosteikon pääsivulle.

Yksityinen: Uhattuja luontokohteita

Kirkkonummi kasvaa muun pääkaupunkiseudun tavoin nopeasti. Radan varrella on myös mahdollisuus rakentaa arvokasta luontoa tuhoamatta. Kuitenkin…

Lue lisää

Finnträskin metsä

[caption id="attachment_503" align="alignnone" width="318"] Kuva: Pertti Panula[/caption]

Lue lisää