Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Ängsinventering i härligt väder!

Artbestämning under ängsinventeringen 2023. Bild Pippi Collander

Miljöföreningen inventerade ängen 13.7.2023.

Miljöföreningen inventerar årligen den s.k. ängen bakom Bibelinstitutet för att ta reda på vilka växter som växer på området. Intill ängen finns även ett litet skogsparti, vars växtlighet även kartläggs. De senaste åren har man under identifieringen observerat kring 100 olika arter av växter.

Ängsinventeringen utförs under många årstider, oftast en gång på våren, en gång på sommaren och en gång på hösten, då ängen även ibland slås och vårdas.