Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Mil­jö­för­e­ning­ens nya styrelse är vald

Styrelsen 2023 på konstituerande möte. Bild Pippi Collander

Styrelsens sammansättning förblir i huvudsak den samma med några ändringar.

På föreningens årsmöte 29.3.2023 omvaldes Camilla Sederholm till föreningens ordförande. På årsmötet valdes även styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter. Styrelsen har därefter på sitt konstituerande möte 20.4.2023 beslutat om följande sammansättning:

Ordförande Camilla Sederholm

Vice ordförande Emil Vasara

Sekreterare Mona Sandell

Kassör Risto Railo

Ordinarie medlemmar:

Nalle Valtiala

Nina Hagner-Wahlsten

Pia Norrgård-Sillanpää

Tage “Tasso” Lampén

Suppleanter:

Erkki Karimaa

Annika Koivu

Styrelsens långvariga medlem Pippi Collander kommer fungera som styrelsen rådgivare.