Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Kallelse till årsmöte

Första sidan i Tagen Lampéns presentation på årsmötet 16.3.2022

Årsmötet hålls onsdag 16.3.2022 kl. 19.30. Vi inleder med en för allmänheten öppen bildvisning kl. 18.30.

Onsdag 16.3 kl. 18.30 håller Tasso Lampén en bildvisning med temat ”Naturen i Lappland under olika årstider” i matsalen i Kasavuoriskolan (Kasabergsvägen 1). Teservering efter bildvisningen. Allmänheten välkommen! 

Det stadgeenliga årsmötet för föreningens medlemmar börjar sedan kl. 19.30. Detta är möteskallelsen till årsmötet och den publiceras även i lokaltidningen KaunisGrani.

Medlem som vill delta i årsmötet på distans anmäl till camilla.sederholm(at)gmail.com.

Välkomna!

Styrelsen