Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Mil­jö­för­e­ning­en tipsar: ”Hållbart liv i Grani”

Grankulla bibliotek. Bild: Emil Vasara

Grankulla stad ordnar informations- och diskussionstillfällen om klimat- och hållbarhetsfrågor under hösten 2021.

”Men jag tycker faktiskt om kött!”

Tis 21.9 kl. 18.00

Grankulla stads miljöexpert Anna Sjövall och Grankulla finska församlings pastor Kari Kuula diskuterar köttets klimat- och hälsopåverkan. Diskussionsspråket är finska, men frågor får ställas på svenska.

”Hållbar tillväxtekonomi, finns det?”

Ons 13.10 kl. 18.00

Ekonomie doktor Paavo Järvensivu talar om klimatets inverkan på framtidens ekonomi, med fokus på bl.a. grön teknologi och levnadsstandard. Huvudspråket är finska, men frågor får ställas på svenska.

”Man borde ju göra nåt, men det verkar så jobbigt”

Tors 25.11 kl. 18.00

Under tillfället presenteras Grani-acceleratorn, genom vilken staden uppmuntrat grankullabor att minska sina egna och familjens koldioxidutsläpp. Vad har de som deltagit tyckt om projektet? Evenemanget är tvåspråkigt.

Samtliga evenmang hålls i biblioteket, Thurmansplatsen 6.

Källa: Grankulla stads brochyr ”Kultur & fritid, som delats ut till alla hushåll i Grankulla.