Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Jokilaakson yhdistys

Jokilaakso
Navigaatio päälle/pois

Kokemäenjoki on alueemme sydän

Kokemäenjoen varsi on ollut asuttua jo ammoisista ajoista. Sen kautta vedet kulkevat kaukaa Pirkanmaan perukoilta mereen. Jokilaakson alueella se on monessa paikassa uurtanut syvän uoman ja sen rantatörmät ovat paikoin sortuneet jokeen. Jyrkät rinteet ovat muodostuneet reheviksi lehdoiksi jotka ovat monen lintulajin koti.

Joen varrelle on kehittynyt ja lisääntymässä edelleen teollisuutta, jonka päästöt ovat – osin jo toteutunutkin – uhka joen terveydelle. Se vaatii paikalliselta luonnonsuojelulta jatkuvaa aktiivista otetta asioiden seuraamiseen ja siihenkin työhön on kaikki paikallinen väki tervetullutta mukaan. Esimerkkinä luonnonsuojelun toiminnasta päästöjen vastakohtana SLL:n Satakunnan piiri teki vesienhoitohoitosuunnitelmaan ehdotuksen  ”Ohitusuomien ja/tai kalateiden suunnittelu Kokemäenjoen voimalaitosten ohittamiseksi. Se tietäisi luonnollisella tavalla lisääntynyttä arvokalaa muuallekin kuin joen alajuoksulle!

Arantilankoski

Arantilankoski laavuineen Nakkilan keskustassa houkuttelee paikalle kalamiehiä kauempaakin. Joen vedenkorkeus näkyy täällä kaikille selvästi. Kuvassa oleva pieni saari on suuren osan vuodesta lähes kuivalla maalla.

Joen rannat

Joki on paikoin uurtanut uomansa syvälle satakuntalaiseen hiekka ja savimaahan ja rantatörmät voivat olla kymmeniäkin metrejä korkeita. Rinteet ovat tiheäkasvuisen lehdon peittämiä ja monipuolisen lintu ja eläinkannan asuttamia.

Portaiden yli sata askelmaa joen rantaan
Saukkohan se

Joen asukkaita

Saukko on aina iloinen näky

Porissahan on city-saukkoja mutta luontoillassa kuultiin niitä tavatun myös meidän alueella jokilaaksossa.

Paikallisluonto

Paikallisluonto-sivuilla kerromme Jokilaakson alueen luonnon eri ilmenemismuodoista.

Lue lisää