Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

EU:n nyt haluamat kaivokset saastuttaisivat isosti Suomea

Brysselin kone, podcast: EU:n nyt haluamat kaivokset saastuttaisivat isosti Suomea

”EU haluaa olla omavaraisempi tarvitsemiensa mineraalien suhteen. Erityisesti sähköautojen ja akkujen valmistamiseen tarvitaan paljon mineraaleja. Ja kun Suomessa näitä mineraaleja esiintyy, niin nyt on paineita siihen, että Suomeen tulee aiempaa enemmän kaivostoimintaa EU-alueen tarpeisiin. Mutta kuka näistä Suomesta kaivettavista mineraaleista hyötyy taloudellisesti ja kuka kärsii toiminnan haitat? Mitä kaivostoiminta merkitsee Suomen maaperälle ja vesille? Ja miten vahvat ovat kaivostoiminnan harjoittajien oikeudet harjoittaa kaivostoimintaa ja minkälaiset ovat yksittäisten ihmisten mahdollisuudet estää kaivostoiminta maillaan tai suojautua kaivosten ympäristövaikutuksilta. Haastateltavana on Suomen Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija biokemisti Jari Natunen ja toimittajana Maija Elonheimo.”

Kaivosinfo.fi, Avoin kirje: Ilmaisemme huolemme EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksesta

”Suomi eroaa useimmista muista Euroopan maista siten, että puhdasta pohjavettä on kaikkialla ja maatamme peittää satojentuhansien järvien ja jokien verkosto. Järvet peittävät 1/10 pinta-alastamme, ja 87 % niistä on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Useat elinkeinot, kuten matkailu, elintarviketeollisuus, kalastus ja poronhoito ovat riippuvaisia puhtaasta luonnosta.

Suomen vesistöt ja pohjavesi ovat kuitenkin erityisen hauraita: ne ovat matalia ja haitta-aineet hajoavat hitaasti. Samalla Suomen kallioperän mineraalipitoisuus on perinteisiin kaivostoimintaa harjoittaviin maihin verrattuna matala, mikä johtaa siihen, että kaivotoiminnassa tehdään suurempia avolouhoksia, kemikaaleja käytetään enemmän ja kaivosjätteitä syntyy valtavia määriä. Suomen nykyiset kaivokset tuottavat jo yli 70% Suomen kaikista jätteistä ja yli 90% vaarallisista jätteistä.

On huolestuttavaa, jos kriittisiä tai strategisia mineraaleja louhiville kaivoksille annettaisiin lupa ohittaa luonnonsuojelu-, vesipuite- tai kaivannaisjätedirektiivin vaatimukset. Ilmastonmuutoksen torjuminen tai kriittisten raaka-aineiden louhiminen ei saa aiheuttaa vesistöjen pilaantumista. Huonosti toteutetut kaivokset voivat pilata kokonaisia vesistöjä ja pohjavesialueita.”

Yle: EU-parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä kaivostoimintaa vauhdittavan esityksen

Yle: Suojelualue malminetsintäyhtiön kiikarissa Inarissa – Luonnonperintösäätiö kauhistui

Inarin luonnonystävät ry: KAIVOKSET JA MALMINETSINTÄ EIVÄT SOVI INARIIN

Yle: Kevitsan suurkaivoksen jäteallas vuotaa metalleja pohjavesiin – viranomaisia huolettaa nyt myös pintavesien saastuminen