Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan 5. maakuntakaava 2.11.2018

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                                    2.11.2018
c/o Tiina Järvenkylä
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula                                                                                                                                       Mielipide

Uudenmaan 5. maakuntakaava

Tuemme kaavaluonnoksessa esitettyjä uusia suojelualuevarauksia. Etenkin Tuusulan kunnan
alueen osalta seuraavia kohteita:
– Keravanjokikanjoni
– Miilumäen metsä
– Kivimäen jokivarsi
– Krapuojan puro ja alajuoksu
– Palojoen metsä
– Maarinjärvi-Degkär
– Rajakosken lehto
Esitämme, että liitto peruu 4.vaihemaakuntakaavasta periytyvän ratkaisun olla esittämättä
kaavassa alle 5 ha laajuisia suojelualueita ja -varauksia. Kohteet sopivat esitettäväksi
kohdemerkintöinä pääkartalla ja selventävien rajausten ja kuntakohtaisten nimilistojen
muodossa liiteaineistossa. Kuten on tehty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen
tapauksessa myös Uusimaa-kaava 2050:ssa kohteiden koosta piittaamatta.
Kritisoimme muutenkin valittua linjaa osoittaa 5-50 ha laajuiset alueet pelkkänä kohdemerkinä
ilman rajoja tai rakentamisrajoitusta. Esitämme myös, että maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
arvokkaat geologiset muodostumat esitetään, pinta-alasta riippumatta, kattavasti
oikeusvaikutteisilla kartoilla, kuten on tehty myös maakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen osalta.
Yhdistyksemme kommentoi Uusimaa-kaava luonnokseen merkittyjä viheryhteyksiä seuraavasti;
Puutteita etenkin Pohjois-Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken halki kulkevissa viheryhteyksissä.
Tuusulanjärven jokea myötäilevä viheryhteysmerkintä etelälounaaseen tulisi merkitä näkyviin.
Tärkeä viheryhteys Pirunkorvesta koilliseen (Harminsuon suuntaan kulkeva yhteys, joka jatkuu
Tuomalansuolle) puuttuu kokonaan.
Tuomalansuolta itään, koilliseen ja pohjoiseen merkityt yhteydet puuttuvat.
Ehdotamme näkyvämpiä ja yhtenäisiä linjavetoja yllämainittuihin viheryhteystarpeisiin. Nyt
näkyvissä on vain moottoriteiden ja junaradan kohdilla olevat merkinnät.
Tuusulassa 2.11.2018

Tiina Järvenkylä Laura Kujansuu
Puheenjohtaja Sihteeri