Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Pikkusinisiiven esiintymispaikan turvaaminen Kontiolahden Soralan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri on hyvin huolestunut pikkusinisiiven esiintymispaikkaa uhkaavasta rakentamisesta Kontiolahden kunnan Lehmon Soralan alueella.

Pikkusinisiiven kanta on taantu­nut merkittävästi viime vuosikymmeninä ja se lienee nykyisin Suomen uhanalaisin päiväperhoslaji. Sillä on jäljellä enää kaksi elinvoimaista esiintymää, joista tämä Kontiolahden esiintymä on selvästi merkittävämpi.

Piiri lähestyi asiassa kirjallisesti Kontiolahden kuntaa, Pohjois-Karjalan ELY-keskusta ja ympäristöministeriö­tä 18.11.2016, kun näytti siltä, että valmistelussa oleva Soralan asuinalueen asemakaava tulisi merkittävästi heikentämään esiintymän elinvoimaisuutta ja uhkaamaan koko esiintymän olemassaoloa. Esiintymä olisi asemakaavassa jäänyt alueelle aiemmin perustetun kahden mitättömän pienialaisen suojelualueen varaan.

Kunnan ympäristölautakunnan kaavan hyväksyvään päätöspöytäkirjaan lisättiin suunnitelma pikkusinisiipi­esiintymän turvaamiseksi ja kunnan taholta annettiin ymmärtää, että kunta sitoutuu hoitamaan sinisiipi­esiintymää lajin edellytykset turvaavalla tavalla. Varsinaiseen kaavaan ja sen selostukseen ei kuitenkaan enää lisätty pikkusinisiiven suojelumääräyksiä. Koska näytti siltä, että menettely tuottaisi hyvän lopputulok­sen ja myös Suomen perhostutkijain seura antoi sille tukensa, ei piiri valittanut kaavasta. Myöskään ELY­-keskus ei vastustanut kaavaa.

Tarkoitus oli laatia tarkempi suunnitelma perhosasiantuntijan toimesta pikkusinisiiven suojelun toteuttami­seksi ja riittävien korvaavien elinympäristöjen perustamiseksi. Kun pikkusinisiiven ja idänkeulankärjen tä­män hetkisestä esiintymisalueesta huomattava osa tulisi jäämään rakennustöiden alle, oli tarkoitus tuleva­na kesänä ennen rakennustöitä siirtää perhosyksilöt turvaan viereisille alueille.

Nyt kuitenkin helmikuun aikana rakennustyöt olikin jo aloitettu. Alustavasti arvioituna jo liki 2/3 niistä alu­eista, joilta sinisiipiä piti ensi kesänä siirtää, oli kaivutöillä muokattu kuorimalla ja läjittämällä maapohja. Melkoinen osa esiintymää on ilmeisesti menetetty. Jos kaivutyöt nyt jatkettaisiin loppuun, ei ensi kesänä ehkä olisi enää perhosia siirrettäväksi. Jos kaavasta olisi valitettu, sillä olisi saatu riittävästi aikaa perhos­esiintymän turvaamiseksi.

Piiri kysyykin ympäristöministeriöltä, eikö ympäristöhallinto voi toimia tehokkaammin tämän sinisiipiesiin­tymän turvaamiseksi. Tämä kirje osoitetaan myös Kontiolahden kunnalle ja ELY-keskukselle odottaen, että myös ne ryhtyisivät toimenpiteisiin. Pyydämme ympäristöministeriöltä ja Kontiolahden kunnalta vastausta mahdollisimman pian.

 

Joensuussa 13.3.2017
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

Kirjelmä lähetetty Ympäristöministeriöön, Kontiolahden kunnalle ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella.

Tiedoksi Suomen Perhostutkijain Seura, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja  Ympäristöministeriö/Esko Hyvärinen