Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Petäjäveden yhdistys

Petäjävesi
Navigaatio päälle/pois

Retket ja tapahtumat

Retkistä ja tapahtumista tulee tarkempaa tietoa yhdistyksen verkkosivuille sitä mukaa, kun ajankohdat tarkentuvat.

Perinteinen Torniaamu Piesalankylän lintutornilla lauantaina 20.4. yhteistyössä BirdLife Keski-Suomen kanssa (yhteyshenkilö: Lauri; Aake ja Helena järjestävät kahvit perinteiseen tapaan)

Petäjävedellä järjestetään teemaretkiä: lumijälkiretki maalis-huhtikuussa, Könkköjoen kalaretki toukokuun lopulla, perhos-korentoretki kesäkuussa, lepakkoretki elo-syyskuussa, Pepuniemen polkuretki Kintaudelle syksyllä, mahdollisesti myös kasvientunnistusretki koululaisille (yhteyshenkilö: Lauri)

Metsäkulman metsä- ja kirppisretki järjestetään samoihin aikoihin Karhukirppiksen kanssa heinäkuun alussa. (yhteyshenkilö: Pekka)

Kansallispuistoretki bussikyydillä järjestetään tänä vuonna Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoon. (yhteyshenkilöt: Virpi ja Maikki)

Kulhanvuoren harju- ja rotkomaisemiin järjestetään retki kimppakyydeillä. (yhteyshenkilö: Maikki)

Elokuussa osallistutaan Petäjävesi-viikkoon 12.–18.8. järjestämällä yöretki ja uuden reitin avajaiset Petäjävedellä (yhteyshenkilöt: Lauri, Maikki ja Virpi)

Syksyllä järjestetään taas kaikille avoin pyöräily- ja luontotapahtuma yhteistyössä PetPetin ja kunnan kanssa (yhteyshenkilö: Maikki ja Virpi)

Loppusyksystä suppilovahveroaikaan viedään halukkaat petäjävetiset yhteiselle sieniretkelle. (yhteyshenkilö: Maikki)

Osa retkistä on sääriippuvaisia. Huonolla säällä olisi mahdollista järjestää korvaavana toimintana kuvien katselu- ja keskustelutilaisuus esimerkiksi Petäjävesi-lehden toimituksen tiloissa.

Talkoot ja varainhankinta

Pidetään huolta Ramin Töllistä, Teerikojusta ja Pirunkiven reitistöstä. Kengitetään Ramin Tölli ja hoidetaan Piesalankylän lintutornin kyltitys kuntoon.

Osallistutaan Kettulanvuoren ulkoilualueen kehittämiseen osallistumalla luontopolun suunnitteluun ja rakentamiseen. Kunta on saanut tähän tarkoitukseen Vesuri-rahoitusta. (yhteyshenkilö: Tapsa)

Jatketaan linnunruokinta-automaattien ja pesäpönttöjen valmistusta ja myyntiä Heinähatussa. Myydään niitä myös tapahtumissa, kuten joulumarkkinoilla ja Petäjävesi-viikolla. Selvitetään, mistä voisimme saada hankittua lisää puutavaraa linnunpönttöihin. (yhteyshenkilö: Aake)

Lahjoitukset

Yhdistys lahjoittaa stipendejä Petäjäveden koululaisille kevätjuhlassa. (yhteyshenkilö: Lauri)

Lausunnot

Yhdistys antaa tarpeen mukaan lausuntoja. Vuonna 2024 saattaa tulla ajankohtaiseksi lausua Kintaus-Palvalahti-osayleiskaavan uudistuksesta.

Viestintä

Yhdistys viestii jäsenilleen ja luontoaiheista kiinnostuneille kuntalaisille sähköpostitse ja postitse lähetettävien jäsenkirjeiden avulla 2–4 krt/v, yhdistyksen Facebook-sivulla ja verkkosivuilla, Petäjävesi-lehdessä sekä erilaisissa tapahtumissa ja retkillä. Kehitetään verkkosivuja ja lisätään sinne Petäjäveden luontokohteiden esittelyjä, kun SLL:n verkkosivumuutos on tehty. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa esimerkiksi viestinnässä, retkien järjestämisessä ja talkoissa. (yhteyshenkilö: Annaleena)

Ramin tölli Petäjävedellä

Toiminta

Petäjäveden Luonto ry:n tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

Lue lisää