Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys (jatkossa yhdistys) on kaksikielinen Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka jäseniä pääsääntöisesti ovat liittojärjestöjen Paraisilla asuvat jäsenet.

Yhdistyksellä on työryhmät talkoo- ja retkitoiminnalle, joiden vastuulla on toiminnan suunnittelu ja sen toteutuksen järjestäminen. Työryhmiin toivotaan mukaan myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.

Yhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä ja -tapahtumia sekä edistää luonnonsuojelua Paraisten alueella.

 1. Järjestötoiminta

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat yhdessä hallitus sekä puheenjohtaja. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Yhdistys tekee toiminnassaan yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin, Natur och Miljön ja muiden paikallisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen aktiiveja toimii myös muissa luonnonsuojelujärjestöissä tai niiden edustajina erilaisissa luottamustehtävissä:

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry                                  Asta Laiho, sihteeri
SLL Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri                   Jussi Laaksonlaita, hallituksen varajäsen

Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä         Jussi Laaksonlaita, edustaja (SLL V-S piiri)

 1. Retket

Yhdistys järjestää retkiä, joilla tutustutaan Paraisten sekä sen lähialueen arvokkaisiin ja monipuolisiin luontokohteisiin. Yhdistys pyrkii entistäkin laadukkaampaan retkitoimintaan ja retkien lukumäärä näillä näkymin vähenee hieman edellisistä vuosista. Vuonna 2023 on tarkoituksena järjestää kaksi pidemmälle suuntautuvaa viikonloppuretkeä sekä arki-iltaisin järjestettäviä lyhyempiä retkiä Paraisten lähiluontoon.

Vuodelle 2023 suunniteltuja retkiä ovat:

 • Pöllöretki helmi-maaliskuussa (varauksin)
 • Kevätretki Kemiönsaaren Purunpäähän
 • Yölaulajaretki kesäkuussa
 • Iltaretkiä (esim. Munkviken, kallio- tai kääpäretki)
 • Lapsille suunnattu retki (”ötökkäsafari”)

Retkiin liitetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaopastuksia ja yleisöluentoja.

 1. Muita luontoaiheisia tilaisuuksia
 • Osallistutaan kirjastojen Luonto lainassa -viikkoon mahdollisuuksien mukaan
 • Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä pyritään järjestämään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista ja kiinnostavista luontoaiheista. Esityksien aiheet tarkentuvat myöhemmin.
 • Kesäkuussa järjestettävä Luonnonkukkien päivä huomioidaan (mahdollinen retki)
 1. Talkoot

Yhdistys on jo vuosia järjestänyt talkoita Sandvikenin luonnonsuojelualueella ja talkoilua tullaan jatkamaan myös vuonna 2023. Vuoden aikana järjestetään todennäköisesti 4–6 talkookertaa.

Sandvikenin talkoiden lisäksi saatetaan järjestää kertaluonteisia luonnonhoitotalkoita vaihtelevilla kohteilla tai esimerkiksi pönttötalkoot.

 1. Muu toiminta

Yhdistys seuraa kaupungin ja lähiympäristön alueen tapahtumia ja ottaa tarvittaessa kantaa ympäristön ja luonnonsuojelua sekä maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin, ajankohtaisiin kaavoihin sekä muihin hankkeisiin. Kannanotoissa ja muussa toiminnassa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin sekä muiden toimijoiden kanssa toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdistys jatkaa Munkvikin luontopolun ylläpitämistä. Yhdistys kartoittaa Paraisten kaupungin omistamia metsiä ja antaa tämän pohjalta metsätaloussuunnitelman toteutusta koskevia suosituksia.

Yhdistyksen tavoitteena on olla entistä aktiivisempi luonnonsuojelua edistävässä vaikuttamistyössä ja siihen liittyvässä viestinnässä. Konkreettista suojelua edistävää toimintaa pyritään aktivoimaan.

 1. Jäsenhankinta ja viestintä

Yhdistys kehittää keinoja etenkin lapsien ja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys jakaa tietoa järjestämistään tilaisuuksista sekä ajankohtaisista luontoasioista netti- ja Facebook-sivuillaan, kauppojen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdessä ja Luonnonsuojelija -lehdessä.

Yhdistys lähettää jäsenistölleen jäsenkirjeitä, joissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja Paraisten luontoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Jäsenkirjeet lähetetään ainoastaan sähköpostitse. Vuosikokouksista ilmoitetaan jäsenistölle paikallislehdessä ja sähköpostitse.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2024 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2024:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää