Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys (jatkossa yhdistys) on kaksikielinen Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka jäseniä pääsääntöisesti ovat liittojärjestöjen Paraisilla asuvat jäsenet.

Yhdistys perusti vuonna 2020 työryhmät talkoo- ja retkitoiminnalle, joiden vastuulla on toiminnan suunnittelu ja sen toteutuksen järjestäminen. Vuonna 2021 tullaan perustamaan lisäksi työryhmä viestinnälle, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa yhdistyksen viestintää. Työryhmiin toivotaan mukaan entistä enemmän myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan vuonna 2021 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuosi, joka keskittyy vesiin, vesistöjen tilaan ja vesieliöstön suojeluun. Yhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä ja -tapahtumia sekä edistää luonnonsuojelua Paraisten alueella.

Kaikessa toiminnassa tullaan huomioimaan mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset.

 1. Järjestötoiminta

 

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat yhdessä hallitus sekä puheenjohtaja. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Yhdistys tekee toiminnassaan yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin, Natur och Miljön ja muiden paikallisyhdistysten kanssa.

 

Yhdistyksen aktiiveja toimii myös muissa luonnonsuojelujärjestöissä tai niiden edustajina erilaisissa luottamustehtävissä:

 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry        Asta Laiho, sihteeri
SLL Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri    Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen

Coalition Clean Baltic             Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen (SLL)
Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä       Jussi Laaksonlaita, edustaja (SLL V-S piiri)

 

 1. Retket 

Yhdistys järjestää retkiä, joilla tutustutaan Paraisten sekä sen lähialueen arvokkaisiin ja monipuolisiin luontokohteisiin. Vuonna 2020 lähtien retkitoiminnan suunnittelu on perustettavan retkityöryhmän vastuulla, yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Jatkossa yhdistys pyrkii entistäkin laadukkaampaan retkitoimintaan ja retkien lukumäärä näillä näkymin vähenee hieman edellisistä vuosista.

Vuodelle 2021 suunniteltuja retkiä ovat:

 • Pöllöretki helmi-maaliskuussa (varauksin)
 • Lapsille suunnattu retki, joka keskittyy vesiluonnon tuntemukseen (teemavuosi)
 • Retki tutustumaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen toimintaan Seilin saarelle (teemavuosi)
 • Retki johonkin Saaristomeren kansallispuiston saarikohteeseen (teemavuosi)
 • Yölaulajaretki kesäkuussa

Retkiin liitetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaopastuksia ja yleisöluentoja.

 

 1. Muita luontoaiheisia tilaisuuksia 
 • Osallistutaan kirjastojen Luonto lainassa -viikkoon mahdollisuuksien mukaan
 • Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista ja kiinnostavista luontoaiheista. Esityksien aiheet tarkentuvat myöhemmin.
 • Kesäkuussa järjestettävä Luonnonkukkien päivä huomioidaan (mahdollinen retki)

 

 1. Talkoot 

Yhdistys on jo vuosia talkoillut Lenholmenin ja Sandvikenin luonnonsuojelualueilla. Talkoita näissä kohteissa tullaan jatkamaan myös vuonna 2021.

Vuodelle 2021 suunniteltuja talkoita:

  • Lenholmenin luonnonsuojelualueen ruovikon ja rantaniityn niittotalkoot
  • Sandvikenin luonnonsuojelualueen perinnemaiseman hoitotalkoot
 • Yhdistys jatkaa yhteistyötä Arkipelagia-seuran kanssa apolloperhosten esiintymisen kartoittamisessa sekä kohteiden kunnostamisessa. Asiassa tehdään yhteistyötä myös maanomistajien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

 

 1. Muu toiminta 

Yhdistys seuraa kaupungin ja lähiympäristön alueen tapahtumia ja ottaa tarvittaessa kantaa ympäristön ja luonnonsuojelua sekä maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin, ajankohtaisiin kaavoihin sekä muihin hankkeisiin. Kannanotoissa ja muussa toiminnassa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin sekä muiden toimijoiden kanssa toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdistys jatkaa Munkvikin luontopolun ylläpitämistä. Yhdistys kartoittaa Paraisten kaupungin omistamia metsiä ja antaa tämän pohjalta metsätaloussuunnitelman toteutusta koskevia suosituksia.

 

 1. Jäsenhankinta ja viestintä

Yhdistys kehittää keinoja etenkin lapsien ja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Lisäksi uusien toimintaryhmien toivotaan houkuttelevan uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

Yhdistys jakaa tietoa järjestämistään tilaisuuksista sekä ajankohtaisista luontoasioista netti- ja Facebook-sivuillaan, kauppojen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdessä ja Luonnonsuojelija -lehdessä. Tarkoituksena on hankkia tulevan vuoden aikana viestintämateriaaleja (pinssit, t-paidat ym.).

Yhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa jäsenkirjeen. Koska postituskulut ovat merkittävä menoerä, tullaan vuoden 2021 aikana selvittämään sähköisen jäsenkirjeen mahdollisuutta. Tähän liittyen selvitetään kustannukset, jotka aiheutuisivat, jos jatkossa vuosikokouskutsu julkaistaan paikallislehdessä. Mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa tehdään myös asiaan liittyvät sääntömuutokset.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2021 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2021:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää