Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys (jatkossa yhdistys) on kaksikielinen Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka jäseniä pääsääntöisesti ovat liittojärjestöjen Paraisilla asuvat jäsenet.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt syksyllä 2019 lähteä uudistamaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistys tulee perustamaan työryhmät, joiden vastuulla on yhdistyksen keskeisen toiminnan suunnittelu ja sen toteutuksen järjestäminen. Työryhmiä tullaan perustamaan ainakin talkoo- ja retkitoiminnalle sekä viestinnälle. Työryhmien perustamisella pyritään toiminnan tehostamiseen ja sen tavoitteena on myös saattaa uusia ihmisiä yhdistyksen toimintaan. Ryhmien vastuualueet ja – henkilöt tullaan päättämään vielä vuoden 2019 aikana. Muutoksen myötä hallituksen kokouksien lukumäärää tullaan vähentämään.

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan vuonna 2020 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuosi, joka keskittyy vesiin, vesistöjen tilaan ja vesieliöstön suojeluun. Yhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä ja -tapahtumia sekä edistää luonnonsuojelua Paraisten alueella.

1. Järjestötoiminta

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat yhdessä hallitus sekä puheenjohtaja. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Yhdistys tekee toiminnassaan yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin, Natur och Miljön ja muiden paikallisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen aktiiveja toimii myös muissa luonnonsuojelujärjestöissä tai niiden edustajina erilaisissa luottamustehtävissä:

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry
SLL Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Coalition Clean Baltic
Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä

2. Retket

Asta Laiho, sihteeri
Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen
Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen (SLL) Jussi Laaksonlaita, edustaja (SLL V-S piiri)

Yhdistys järjestää retkiä, joilla tutustutaan Paraisten sekä sen lähialueen arvokkaisiin ja monipuolisiin luontokohteisiin. Vuonna 2020 lähtien retkitoiminnan suunnittelu on perustettavan retkityöryhmän vastuulla, yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Jatkossa yhdistys pyrkii entistäkin laadukkaampaan retkitoimintaan ja retkien lukumäärä näillä näkymin vähenee hieman edellisistä vuosista.

Vuodelle 2020 suunniteltuja retkiä ovat:

 • Pöllöretki helmi-maaliskuussa (varauksin)
 • Lapsille suunnattu retki, joka keskittyy vesiluonnon tuntemukseen (teemavuosi)
 • Retki tutustumaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen toimintaan Seilin saarelle (teemavuosi)
 • Retki johonkin Saaristomeren kansallispuiston saarikohteeseen (teemavuosi)
 • Yölaulajaretki kesäkuussa

  Retkiin liitetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaopastuksia ja yleisöluentoja.

   

  3. Muita luontoaiheisia tilaisuuksia

 • Osallistutaan kirjastojen Luonto lainassa -viikkoon mahdollisuuksien mukaan
 • Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista ja

  kiinnostavista luontoaiheista. Esityksien aiheet tarkentuvat myöhemmin.

 • Kesäkuussa järjestettävä Luonnonkukkien päivä huomioidaan (mahdollinen retki)

   

  4. Talkoot

  Yhdistys on jo vuosia talkoillut Lenholmenin ja Sandvikenin luonnonsuojelualueilla. Talkoita näissä kohteissa tullaan jatkamaan myös vuonna 2020.

  Vuodelle 2020 suunniteltuja talkoita:

 • Lenholmenin luonnonsuojelualueen ruovikon ja rantaniityn niittotalkoot
 • Sandvikenin luonnonsuojelualueen perinnemaiseman hoitotalkoot
 • Yhdistys jatkaa yhteistyötä Arkipelagia-seuran kanssa apolloperhosten esiintymisen

  kartoittamisessa sekä kohteiden kunnostamisessa. Asiassa tehdään yhteistyötä myös

  maanomistajien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

 • Yhdistys järjestää vieraslajien torjuntatalkoot yhteistyössä kaupungin kanssa

  mahdollisuuksien mukaan

   

  5. Muu toiminta

  Yhdistys seuraa kaupungin ja lähiympäristön alueen tapahtumia ja ottaa tarvittaessa kantaa ympäristön ja luonnonsuojelua sekä maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin, ajankohtaisiin kaavoihin sekä muihin hankkeisiin. Kannanotoissa ja muussa toiminnassa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin sekä muiden toimijoiden kanssa toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdistys jatkaa Munkvikin luontopolun ylläpitämistä. Yhdistys kartoittaa Paraisten kaupungin omistamia metsiä ja antaa tämän pohjalta metsätaloussuunnitelman toteutusta koskevia suosituksia.

6. Jäsenhankinta ja viestintä

Yhdistys kehittää keinoja etenkin lapsien ja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Lisäksi uusien toimintaryhmien toivotaan houkuttelevan uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

Yhdistys jakaa tietoa järjestämistään tilaisuuksista sekä ajankohtaisista luontoasioista netti- ja Facebook-sivuillaan, kauppojen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdessä ja Luonnonsuojelija – lehdessä. Yhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa jäsenkirjeen.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2020 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2020:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää