Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Vuonna 2019 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat – Föreningens styrelse år 2019:

Puheenjohtaja/ Ordförande
Jussi Laaksonlaita
jussi.laaksonlaita (ät) gmail.com
040-8450 696

Varapuheenjohtaja/ viceordförande

Christina Engström

Sihteeri/ Sekreterare
Jaakko Lento

Rahastonhoitaja/ Kassör
Henrik Wrede

Charlotta Hagman
Tea Sundqvist
Asta Laiho
Oili Pyysalo
Sanna Autio
Maritta Laukkanen

Varajäsenet/ Ersättare:

Jenni Lento
Emilia Nordling
Solveig Jarlund-Sandström

Jäseniä yhdistyksen hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja he osallistuvat noin kuukausittain järjestettäviin hallituksen kokouksiin, joissa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa. Hallitustyöskentely on antoisaa ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan luonnonsuojelun puolesta Paraisten alueella.

Föreningens styrelse väljes årligen vid höstmötet. Hälften av styrelsemedlemmarna väljes vid höstmötet för en 2-årsperiod. Styrelsen sammankallas ca en gång per månad till möten vid vilka föreningens verksamhetsåtgärder genomgås. Arbetet i styrelsen är givande , och möjliggör en mångskiftande verksamhet i Pargas-området naturen till fromma.

 

Hallitus/styrelse 2018. kuva/bild: Asta Laiho

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse / Toimintakertomus 2016

Lue lisää