Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Vuonna 2021 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat – Föreningens styrelse år 2021:

Puheenjohtaja/ Ordförande
Jussi Laaksonlaita
jussi.laaksonlaita (ät) gmail.com
040-8450 696

Varapuheenjohtaja/ viceordförande

Mia Hytti

Sihteeri/ Sekreterare
Jaakko Lento

Rahastonhoitaja/ Kassör
Henrik Wrede

Jenni Lento
Maritta Laukkanen
Asta Laiho
Sanna Autio
Emilia Nordling
Aija Mäkinen

Varajäsenet/ Ersättare:

Charlotta Hagman
Tea Sundqvist
Katriina Lahtonen
Jaakko Lento

Jäseniä yhdistyksen hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja he osallistuvat noin kuukausittain järjestettäviin hallituksen kokouksiin, joissa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa. Hallitustyöskentely on antoisaa ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan luonnonsuojelun puolesta Paraisten alueella.

Föreningens styrelse väljes årligen vid höstmötet. Hälften av styrelsemedlemmarna väljes vid höstmötet för en 2-årsperiod. Styrelsen sammankallas ca en gång per månad till möten vid vilka föreningens verksamhetsåtgärder genomgås. Arbetet i styrelsen är givande , och möjliggör en mångskiftande verksamhet i Pargas-området naturen till fromma.

 

Hallitus/styrelse 2018. kuva/bild: Asta Laiho

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää