Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Vuonna 2024 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat – Föreningens styrelse år 2024:

Puheenjohtaja/ Ordförande
Jenni Lento
parainen(at)sll.fi
044-0521077

Varapuheenjohtaja/ viceordförande
Aija Mäkinen

Sihteeri/ Sekreterare
Jaakko Lento

Rahastonhoitaja/ Kassör
Sanna Autio

Jussi Laaksonlaita
Joanna Meurmann
Mia Hytti
Emilia Nordling
Sauli Luttinen

Varajäsenet/ Ersättare:
Tea Sundqvist
Caj Koskinen
Elina Halmesmäki
Turo Tuomikoski

Jäseniä yhdistyksen hallitukseen valitaan vuosittain syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja he osallistuvat noin kuukausittain järjestettäviin hallituksen kokouksiin, joissa suunnitellaan yhdistyksen toimintaa. Hallitustyöskentely on antoisaa ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan luonnonsuojelun puolesta Paraisten alueella.

Föreningens styrelse väljes årligen vid höstmötet. Hälften av styrelsemedlemmarna väljes vid höstmötet för en 2-årsperiod. Styrelsen sammankallas ca en gång per månad till möten vid vilka föreningens verksamhetsåtgärder genomgås. Arbetet i styrelsen är givande , och möjliggör en mångskiftande verksamhet i Pargas-området naturen till fromma.

 

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää