Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Terwa Tower -hankkeen huomioitava rauhoitetut kasvilajit

Terwa Tower –hanke kohdistuu Vänmannin saareen, jossa on luontoselvityksessä havaittu kaksi rauhoitettua kasvilajia; keltakurjenmiekka ja lietetatar. Luonnonsuojelulain 74 § mukaan ”rauhoitettua kasvia, sen osaa tai siemeniä ei saa poimia, kerätä, leikata irti, ottaa juurineen eikä hävittää. ”

Lietetatar on koko maassa rauhoitettu kasvilaji (LSA 2023/1066, liite 3a) sekä Euroopan unionin tärkeänä pitämä laji (EU:n luontodirektiivin II-liite), joka kuuluu tiukan suojelun piiriin (EU:n luontodirektiivin IV-liite).

Lietetatar kärsii rehevöitymisestä, rantarakentamisesta sekä veden virtausolojen muuttumisesta sellaisiksi, ettei lietettä enää kerry. Lajin säilymisen kannalta sille luontaiset kasvupaikat on tärkeää säilyttää osana Oulun suistoa. Suojelua voi toteuttaa paikallisesti noudattamalla lietetattaren kasvupaikan huomioivaa rakentamisen suunnitelmaa (maankäyttövaihtoehto VE 2).

Keltakurjenmiekka on Pohjois-Pohjanmaalla rauhoitettu laji (LSA 2023/1066, liite 5). Terwa Tower -hankkeen toteuttamisessa on syytä pyrkiä säilyttämään Oulun jokisuiston luonnonmukainen lajisto luonnon monimuotoisuus ja ympäristöarvot huomioiden. Lajien siirtämiseen Vänmannin saaresta tulisi turvautua vain viimeisenä keinona.

Olemme tyytyväisiä, että lintuturvallisuuden huomioiminen rakennuksen suunnitelmissa ja toteutuksessa on lisätty kaavamääräykseksi. Toivomme, että rakentaja velvoitettaisiin lisäksi tekemään lisätoimenpiteitä, jos rakentamisen jälkeen todetaan, ettei lintutörmäyksiä ole onnistuttu tehdyillä ratkaisuilla estämään.