Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Hartaanrannasta esimerkillinen kaupunginosa – luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen tulisi kiinnittää enemmän huomiota

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys laati muistutuksen Hartaanrannan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmasta. Hartaanrannan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat kehittävät Hartaanrannan aluetta näkemyksemme mukaan hyvään suuntaan kohti vehreää, viihtyisää ja kestäviin liikkumismuotoihin tukeutuvaa kaupunginosaa. Kiinnittäisimme kuitenkin huomiota muutamaan asiaan suunnitelman edelleenkehittämiseksi. 

Viheralueiden luonnon monimuotoisuuden kehittäminen

Suunnitelma-alueen katuviheralueiden sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien ympäristön käsittely on valtaosin nurmetusta, joka on monimuotoisuudeltaan köyhää. Jonkin verran hyödynnetään myös olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämistä, niittyä sekä pensaiden ja puiden istutuksia. 

Kaupungit ovat tärkeässä roolissa luontokadon torjunnassa, sillä tutkimusten mukaan kaupunkiluonnon monimuotoisuusaste on paikoitellen hyvinkin korkea (1). Monimuotoisempi kaupunkiluonto sitoo hiiltä, on vastustuskykyisempi haitallisille lajeille ja tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista mm. hulevesien hallinnalla. Lähiluonto on myös kaupunkilaisille tärkeä ja hyödyllinen. Se lisää ihmisten viihtyvyyttä, parantaa terveyttä, vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia (1). 

Sen vuoksi toivomme, että suunnitelmassa hyödynnettäisiin rohkeammin erilaisia alueelle luontaisia biotooppeja monimuotoisuuden kasvattamiseksi: ”2020-luvun vihreä infra on nurmikon ja yksilajisten istutusten sijaan erilaisia suunniteltuja kasviyhdyskuntia, jotka tarjoavat monimuotoisia elinympäristöjä sekä maaperässä että maan pinnalla.”(Karilas, 2021). Erityisesti Hartaanrannan kaltaisella alueella tämä on tärkeää, koska alueesta tulee koko kaupungin näyteikkuna asuntomessujen myötä. 

Tervaporvarintien jalankulku- ja pyöräilyväylän erottaminen

Suunnitelmassa Tervaporvarintien jalankulku- ja pyöräilyväyliä ei ole eroteltu. On kuitenkin oletettavaa, että Tervaporvarintietä tulee Hartaanrannan valmistuttua käyttämään merkittävä osa alueen läpi kulkevista pyöräilijöistä, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita pyöräilijöiden ja kävelijöiden välille. Selkein ja turvallisin keino olisi erottaa jalankulku ja pyöräily esimerkiksi katukivetyksen korotuksella, kuten Helsingissä Töölönlahdella. Tämä mahdollistaisi jalankulkijoille maisemien ihailun ja luontaisen pysähtelyn sekä pyöräilijöille sujuvan liikkumisen.

Puistojen hyödyntämisaste nousee monimuotoisuuden ja ohjeistuksen kautta

Oulussa on haasteita siinä, ettei puistoja ja viheralueita juurikaan hyödynnetä. Puistojen monimuotoisuuden kasvattaminen todennäköisesti lisää niiden houkuttelevuutta kaupunkilaisten silmissä – onhan yksi monimuotoisimmista kaupunkipuistoistamme, Ainolanpuisto, kiistatta suosituin puistomme. Toinen tärkeä seikka puistojen käyttöasteen kasvattamisessa ovat ohjeistukset, esimerkiksi piknik-alueiden käyttötarkoituksen osoittaminen kyltein. Toivomme myös, että piknik-alueen läheisyydessä oleviin roska-astioihin toteutetaan lajittelumahdollisuus.

Kiinnittämällä huomiota näihin kehityskohtiin uskomme, että Hartaanrannasta saadaan todella edistyksellinen ylpeydenaihe Oululle.

Lähteet:

  1. Karilas, A. 2021. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus – korulauseista käytäntöön. Haettu 26.10.2022: https://www.sitowise.com/fi/blogi/kaupunkiluonnon-monimuotoisuus-korulauseista-kaytantoon
  2. Jokimäki, J. & Saarikivi J. 2022. Selvitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta. Haettu 26.19.2022: https://www.ulapland.fi/news/Selvitys-kaupunkiluonnon-monimuotoisuudesta/tcnf2gyi/b41cc1b2-0a02-4463-b2f6-81baeb504fc8