Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Mellanaavan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen muistutusaika 28.2. – 5.4.2024

Mellanaavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen muistutusaika on juuri meneillään, 28.2. – 5.4.2024. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Ympäristölupahakemus:

https://paatokset.inari.fi/kuulutus/20248789.PDF

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen löytyvät sivuilta 3-4.

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus: Dnro PSAVI/14129/2022