Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Hirvijokilaakson yhdistys

Hirvijokilaakso
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys järjestää monen näköistä toimintaa kaikenikäisille.

Tapahtumat voivat olla esimeriksi luentoja tai vaikka näytöksiä. Yhdistys on muun muassa hypännyt puhtaiden vesien puolesta Big Jumpin merkeissä. Luentoja on kuultu paikallista paikannimistä, lahopuiden merkityksestä, linnavuorien historiasta, tulvista ja vaikka mistä! Tavaksi on myös muodostunut esitellä vuosittain paimenkoirien työskentelyä lampailla. Silloin tällöin yhdistyksen aktiiveja voi tavata vaikka paikallisilla markkinoilla.

Hankkeet

Vesiensuojelun organisointi Hirvijoen valuma-alueella -hanke 2012

Yhdistys ajoi eteenpäin Nousiaisten kunnan hallinnoimaa ”Vesiensuojelun organisointi Hirvijoen valuma-alueella”-hanketta. Loppuvuodesta 2011 hankkeen rahoitukselle saatiin hyväksyvä päätös Varsin Hyvä ry:stä. Vesiensuojelun organisointi Hirvijoen valuma-alueella on Hirvijoen valuma-alueella toteutettava yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa toimenpiteet, joilla parannetaan Hirvijoen ekologista tilaa ja käytettävyyttä ja aktivoidaan paikallisia toimijoita yhteistyöhön. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen valuma-alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tietämys vesiensuojelun tarpeista ja mahdollisuuksista on lisääntynyt ja että heidän piirissään on onnistuttu virittämään halu toteuttaa tässä hankkeessa tunnistettuja konkreettisia vesienhoitotoimenpiteitä. Hanke päättyi vuoden 2012 lopulla ja sen toimesta julkaistiin Hirvijoen vesistön toimenpideohjelma.

Maskun ja Nousiaisten arvokkaat maisemat -hanke

Yhdistys aloitti elokuussa 2010 Varsin hyvän hanketuella perinnemaisemien hoitoprojektin, jonka tavoitteena oli kannustaa paikallisia maanomistajia niittyjen ja muiden perinnemaisemien hoitoon. Yhdistys palkkasi projektiin osa-aikaiseksi työntekijäksi Olli J. Suomisen. Hankkeemme päättyi heinäkuun lopulla 2011.

 

Toiminta

Yhdistyksemme keskeisintä toimintaa on perinnemaisemien hoito, retkien järjestäminen sekä erilaisiin yleisötapahtumiin, kuten paimennusnäytöksiin,…

Lue lisää

Retket

Yhdistyksemme järjestää säännöllisen epäsäännöllisesti erilaisia retkiä.

Lue lisää

Perinnemaisemien hoito

Työtä uhanalaisten perinnemaisemien hyväksi.

Lue lisää