Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Heinäveden yhdistys

Heinävesi
Navigaatio päälle/pois

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Risto Sulkava. Varapuheenjohtaja oli Martti Issakainen. Sihteerinä ja taloudenhoitajana on toiminut Jukka Leppänen. Hallituksen jäseninä ovat olleet Pirjo Louhi ja Kirsi Rissanen. Varajäseninä ovat toimineet Olavi Eskelinen ja Aki Tölli.

Kokoukset

Vuosikokoukset: Kevätkokous pidettiin 25.4. Otto Kotilaisen koululla.

Syyskokous pidettiin 25.11. sekin koululla. Kokouksen jälkeen Risto Sulkava kertoi Heinäveden luonnoltaan arvokkaiden metsien kartoituksista menneeltä kesältä kuvin ja sanoin.

Hallitus kokoontui vuosikokousten yhteydessä sekä piti sähköpostikokouksen ja viestitteli vuoden aikana ajankohtaisista asioista.

Tapahtumat

2019 järjestettiin retkiä ja talkoita/kursseja, pääosin yhteistyössä Pirteän Pässin kanssa. Vuoden tapahtumat olivat:

  • Valmistauduttiin norpanpesien lumenkolaukseen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, mutta hyvä lumitalvi teki siitä tarpeetonta. Kevään pesienetsintään Kolovedellä osallistuivat mm. Jyrki ja Pirjo Louhi.
  • Risto Sulkava veti Jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon opastavia luentoja ja kurssin yhteistyössä Soisalo-Opiston kanssa. Muitakin jatkuvan kasvatuksen kävijöitä oli paljon (mm. WWF-Russia, Metsähallitus, Riistaneuvosto, PS-Metsäneuvosto jne).
  • HLY:n aloittamana alkanut kaivoskeskustelu jatkui vilkkaana. Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi sai yli 50 000 allekirjoitusta ja Jukka Leppänen oli keskeisenä henkilönä mm. Eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisessa kaivoslain tiimoilta. Työtä ja verkostoitumista tehtiin edelleen paljon, vaikkakin ProHeinävesi on kaivostyössä edelleen kärkiorganisaatio.

  • Lintutornitalkoot Vihtarin Kiiskilammelle 11.-12.5. olivat menestys: 27 hlöä ja torni valmiiksi.
  • Riukuaitatalkoot Vihtarissa 11.-12.6. tuottivat maisemaan sopivan n. 100m:n pituisen aidan.
  • 3.-4.8. Ennallistamistalkoot Vihtarin korpikohteilla yhteistyössä Hiilipörssin kanssa. Osallistujia noin 25 hlöä ja tuloksena 13 patoa ja kaksi korpiosaa ennallistettu

  • 21.-22.9. Ennallistamistalkoot Jyrkylin tuoreella suojelualueella: n 20 hlö ja 13 patoa ja koko alue ennallistetuksi. Hyvä me! Yhteistyö täälläkin Hiilipörssin kanssa (mm. kustansi talkooruoat yms).

  • Vihtarin luonnonsuojelutilalla kunnostettiin edelleen metsälaidunta, korjattiin vanha riihi ym. Kainuunharmaat ja maatiaiskanat hoitavat omalta osaltaan ympäristöä.

Muu toiminta

Heinäveden Pohjoiseen rantayleiskaavapäivitykseen tehtiin muistutus. Edellisen lausunnon vaikutuksesta oli mm. Juojärven rannan SSTO-suokohteelta poistettu rakennuspaikkoja. Nyt keskeinen muistutuksen aihe oli luostarien ympärille tarvittava Luonnonhiljainen alue (joka samalla rajaisi kaivostoiminnan mahdollisuuksia).

Metsien kartoitushankkeita tekivät Ari Aalto ja Risto Sulkava, usean viikon ajan kesäkaudella. Tuloksena on poistettu tähän mennessä mm 6 MH:n leimikkoa hakkuusuunnitelmista, siirretty muutamia yhtiöiden kohteita FSCn ainasäästettäviksi kohteiksi ja tulossa on vielä lukuisia maanomistajalähestymisiä METSO-markkinointikärjellä. Yksi uusi pysyvä METSO-alue (9ha) syntynee jo Aitolammelle. Suojeluesityksiä on tulossa. Kartoituksissa löytyi yhteensä noin 350 punaisen kirjan lajihavaintoa pääosin Heinävedeltä ja Enonkoskelta (vähän myös Savonlinnasta). Kartoituksen tietoja käytetään yhteisraportissa Itä- ja Pohjois-Suomen valtionmaiden yhä sisältämien suojeluarvojen osoittamisessa myös valtionhallinnon suuntaan. HLY oli hakijana kartoitushankkeen yhteen osaan ja sai Tuuliaisen Säätiöltä rahoitusta ja se on nyt käytetty kartoitustyöhön ja raportoitiin vuoden lopussa.

Lammaspaimenviikkoja oli Vihtarissa koko kesän, samoin runsaasti erilaisia vierailijaryhmiä koululaisista eläkeläisiin. Moni sai lähikosketusta luontoon, maisemaan ja tietysti lampaisiin ja kanoihin.

Talvilintulaskentareittejä laskettiin jälleen useampia (Olavi Eskelinen ja Risto Sulkava). Mattilan suojelualueella kuukkelin pesintä onnistui peräti kahden parin voimin. Kuukkeleille vietiin syksyllä myös lisäruokaa. Perhoslaskentareittiä Vihtarissa kierrettiin ja tulokset raportoitiin.

Risto piti kolumnipalstaa luontoasioista Heinäveden Lehdessä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on 39? henkilöä.

Suomen Luonto –lehden vuosikerta tilattiin menestyksestä biologian ylioppilaskokeen kirjoittajana xx xx. Myytiin luontokalentereita.

Osallistuttiin Ilmari Räsäsen-säätiön toimintaan mm. Mattilan talkoissa. Kirsi Rissanen jatkoi Ilmari Räsäsen Säätiön hallituksen jäsenenä ja Risto Sulkava mm. piti Säätiön hallituksen tietoisena Mattilan tilan tapahtumista ja hoiteli käytännön asioita, kuten Säätiön uuden Pirttiniemen palstan hankinnan käytännön asioita. Pirttiniemeä kehitetään perinnemaiseman ja valkoselkätikkabiotoopin suuntaan (valkoselkätikka on jo ollut paikalla).

Toiminta

Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä luontoharrastusta ja lähiluonnon tuntemusta sekä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Järjestämme…

Lue lisää

Heinäveden Luonnonystävät ry:n toimintakertomus 2017

Hallitus

Lue lisää