Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä

Vuosi 2017 oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhdessä luonnonsuojelupiirien ja yhdistysten kanssa nimesi jo vuonna 2016 100 luontohelmikohdetta edustamaan niin maantieteellisesti kuin luonnoltaan kattavasti koko Suomea. Yksi Etelä-Savon luontohelmikohteista, Luonteri-Neitvuori, sijaitsee yhdistyksemme alueella ja tämän kohteen esilletuominen tiivisti yhteistyötä yhdistyksen ja Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin välillä ja näkyi lisääntyneenä toimintana.

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.2. Mikkelissä Yliopistokeskuksen auditoriossa. Läsnä oli 14 jäsentä. Vuosikokouksen aluksi kuultiin Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n luontoviestijä Riku Lumiaron esitys ”Suomen luonto 50 vuoden kuluttua vuonna 2067”. Esitystä oli kuulemassa runsaat 40 henkilöä.

Hallitus kokoontui vuoden kuluessa 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Kivinen (osallistuminen kokouksiin 8 kertaa) ja varapuheenjohtajana Outi Airaksinen (8). Yhdistyksen sihteerinä toimi Aune Niiranen (8), muina jäseninä Satu Antikainen (6), Martti Koponen (4), Miia Kuisma (7), Karri Kurvinen (6). Varajäseninä toimivat Olavi Pakarinen (6), Anne Piirainen, Saara Ryhänen ja Leena Välijoki.

Miia Kuisma toimi yhdistyksen taloudenhoitajana ja yhdistyksen www-sivujen päivittäjänä. Yhdistyksen facebook-sivuja ovat hoitaneet Outi Airaksinen ja Leena Välijoki. Lintutornivastaavina ovat toimineet Satu Antikainen ja Olavi Pakarinen.

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Sanna Poutamo ja varalla Seppo Tiihonen.

Edustukset

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin hallituksen puheenjohtajana toimi v. 2017 Suur-Savon yhdistyksen jäsen Markku Nironen, hallituksen jäseninä yhdistyksestä Jarmo Kivinen ja Aune Niiranen sekä varajäsenenä Miia Kuisma. Luonnonsuojelupiirin kokousedustajina ovat toimineet Outi Airaksinen, Raili Kautiainen, Jarmo Kivinen, Miia Kuisma ja Aune Niiranen. Piirin kevätkokous pidettiin Mikkelissä 18.2. ja syyskokous Heinäveden Vihtarissa Mattilan tilalla 18.11.

Markku Nironen on toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja Miia Kuisma varajäsenenä. Anne Piirainen on toiminut ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä varajäsenenään Miia Kuisma.

Jarmo Kivinen on ollut ELY:n vesienhoidon neuvottelukunnan varajäsen.

Yhteydenpito jäsenistöön

Jäsenkirjeitä lähetettiin yksi kappale. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.sll.fi/sslsy, facebook-sivuilla sekä halukkaille jäsenille myös sähköpostitse.

Tapahtumailmoittelua tehtiin myös Länsi-Savon järjestöpalstalla, Länsi-Savon menot-palstoilla, sekä Oriolus ry:n kotisivuilla ja lintutorneilla.

Jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 366. Vähennystä edellisvuoteen on 3 jäsenen verran.

Retket

Perinteinen Parikkalan Siikalahden linturetki tehtiin 13.5. yhdessä Oriolus ry:n, Mikkelin Ladun ja Puumalan Luonto ry:n kanssa. Mukana oli 33 retkeläistä.

Neitvuoren aluetta tehtiin tunnetuksi järjestämällä sinne retkeilykauden avajaiset Suomen luonnonpäivänä 20.5. ja syysretki 16.9. Tapahtumiin tarjottiin osallistujille ilmainen bussikuljetus Mikkelistä, paikan päällä oli mm. opastettua polkuvaellusta, luontopolkusuunnistusta rasteineen, tarjoilua tulistelupaikoilla sekä linnunpönttöpaja. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke , Navi, Metsähallitus ja Lumme-energia. Toukokuun retkelle kutsuttiin ja osallistui maahanmuuttajia Mimosa ry:n kautta. Kaikkien Neitvuori-tapahtumien rahoitus tuli pääosin luononsuojelupiirin Maakuntaliitolta saamasta rahoituksesta.

Neitvuorella toteutettiin Suomen luonnonpäivän yötapahtuma ”Rakastu kesäyöhön” 20-21.6. teemana Rakastu kesäyöhön sekä luonnonkukkien päivän retki 21.6. Toinen luonnonkukkien päivän retki toteutettiin Haukivuorella.

Helatorstaina 25.5. järjestivät yhdistyksen mäntyharjulaiset aktiivit retken Pyhä-Häkin kansallispuistoon.

Lausunnot/muistutukset/ehdotukset

Huhtikuussa yhdistys jätti Mikkelin kaupunginhallitukselle muistutuksen Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnoksesta.

Marraskuussa annettiin palautetta Mikkelin kaupungille Ristiinan taajametsien hoitosuunnitelmaluonnoksesta.

Joulukuussa lähetettiin Mäntyharjun kunnalle esitys, että kunnan testamenttilahjoituksena saaman Riihimäki-nimisen tilan metsiä käsiteltäisiin jatkuvan kasvun periaatteilla ja turvattaisiin metsien virkistyskäyttö ja luontoarvot. Osa yhdistyksen hallituksen jäsenistä kävi lokakuussa tutustumiskäynnillä ko. metsätilalla.

Lisäksi joulukuussa esitettiin Mikkelin kaupungille, että kaupunki perustaisi Säynätin retkeilyreiteistä ja sitä ympäröivistä metsäalueista luonnonsuojelualueen ja osallistuisi näin maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön lanseeraamaan Luontolahja Suomelle – kampanjaan.

Talkoot

Toukokuussa muutamat yhdistyksen jäsenet osallistuivat Neitvuorella Hiidenmaan tilalla Metsähallituksen järjestämiin perinneaitatalkoisiin. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton testamenttilahjoituksena saamalla Mattilan tilalla Heinäveden Vihtarissa oltiin petoaitatalkoissa keväällä.

Yhdistyksen hoitamalla Sairilan niityllä järjestettiin edellisvuosien tapaan niittotalkoita. Juhannusviikolla niitettiin pahimpia vuohenputkikasvustoja ja elokuun alkupuolella koko niitty. Niityn hoidosta on saatu Etelä-Savon ELY-keskukselta perinnebiotoopin hoitokorvausta.

Savisillassa olevan kaupungin omistaman Riutan niityn hoitamiseksi kaupungin ja lampuri Hanna Jantusen kanssa v. 2011 tehdyn ja v. 2015 uusitun yhteistyösopimuksen perusteella on haettu ja saatu Mavista maataloustukea perinnebiotoopin hoitoon, jolla on korvattu lampurille laidunnuksesta aiheutuvia kuluja.

Muu toiminta

Tammikuussa yhdistys järjesti yhteistyössä Luonnonsuojeluliiton, luonnonsuojelupiirin, Save Pond Hockeyn, Mikkelin Jukureiden, Etelä-Savon Energian ja Kenkäveron kanssa pipolätkäturnauksen Kenkäveron edustan jäällä. Joukkueiden osallistumismaksut ohjattiin ilmastonmuutosvalistukseen luonnonsuojelupiirille, joilla toteutettiin kaksi tapahtumakokonaisuutta.

Ympäristökasvattaja Kerttu Hakala suunnitteli ilmastoneuvottelut yläkouluikäisille ja testasi sitä useiden opetusryhmien kanssa syksyn kuluessa. Lisäksi marraskuussa järjestettiin Mikkelissä avoin seminaari biotalouden vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Seminaariin osallistui yli 90 henkilöä.

Luonto lainassa-kirjastoviikon merkeissä järjestettiin tammikuun lopulla Mikkelin maakuntakirjastossa kierrätysaskartelupaja materiaalina vanhat kirjat. Kirjasto oli laittanut esille luontoaiheisia teoksia ko. teemaviikon ajaksi.

Etelä-Savon 100 luontohelmeä-avajaistapahtuma järjestettiin yhdessä luonnonsuojelupiirin kanssa Mikkelissä Yliopistokeskuksen auditoriossa maaliskuussa, jolloin esiteltiin kaikki alueen luontohelmikohteet. Tapahtuman ohjelmassa oli myös Heikki Willamon kuvaesitys Myyttiset matkat sekä esitys Saimaan Geopark-hankkeesta (Minna Kähtävä-Marttinen Saimaan Geopark-yhdistyksestä). Mikkelin maakuntakirjaston Mikkeli-salissa oli esillä luontokuvaaja Ilpo Aallon ja Markku Nirosen Luonteria ja Neitvuorta esittelevä valokuvanäyttely. Näyttelyä kierrätettiin vuoden aikana myös Suur-Savon Sähkön toimitiloissa ja Puumalan kunnantalolla.

Vuoden 2016 Miljoona linnunpönttöä-kampanjaa jatkettiin vielä vuonna 2017 ja edellisvuoden tapaan maksettiin osin toripaikkamaksut, kun Urpo Koponen oli Mikkelin torilla Maalis- ja Mikkomarkkinoilla esittelemässä ja myymässä linnunpönttöjä. Samalla yhdistys esitteli omaa toimintaansa.

Marraskuussa osallistuttiin Naistenmessuille Mikkelissä varainkeruun ja yhdistyksen esittelyn merkeissä.

Yhdistyksen neljällä lintutornilla (Kenkävero, Porrassalmi, Naistinki ja Hujas) tehtiin pieniä korjaustoimia.

Talous

Yhdistyksen tuloslaskelma ja tase ovat omalla arkillaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.