Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Tun­nus­tus­pal­kin­to luonnon- tai ym­pä­ris­tön­suo­je­lul­li­ses­ti vaikuttavalle opin­näy­te­työl­le

Kuva: Miia Kuisma

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. palkitsee vuosittain yhden luonnon- tai ympäristönsuojelutyötä yhdistyksen toiminta-alueella edistävän korkeakoulun opinnäytetyön tunnustuspalkinnolla. Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 250 € ja sen saajaa voi ehdottaa kalenterivuoden ympäri. Palkinnon saaja julkistetaan vuosittain tammi-maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto on saajalleen verovapaata tuloa.

Hakuehdot

 • Opinnäytetyö edistää luonnon- tai ympäristönsuojelutyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen toiminta-alueella (Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa)
 • Työ on korkeakoulutasoinen (ammattikorkeakoulu tai yliopisto)
 • Työ on valmistunut ja julkaistu kyseisen hakuvuoden aikana (1.1.-31.12.)
 • Työn tekijä tai työ ei saa olla riippuvuussuhteessa Suomen Luonnonsuojeluliittoon (liiton jäsenyys ei ole este)

Tunnustuspalkintoja jaetaan vuosittain korkeintaan yksi kappale.  Jos ehdotuksia saapuu useampia,  jaetaan se hakuehdot ja valintaperusteet parhaiten täyttävälle opinnäytetyölle. Palkinto voidaan myös jättää jakamatta, jos yksikään työ ei täytä kriteereitä. Päätöksen tekee Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen hallitus vuosikokousta edeltävässä kokouksessaan. 

Valintaperusteet

 • Opinnäytetyön luonnon- tai ympäristönsuojelullinen merkitys ja  vaikuttavuus
 • Miten hyvin työ edistää luonnon- tai ympäristönsuojelua Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen toiminta-alueella
 • Työn tulokset eivät ole vain kertaluonteisia vaan niillä on pitkäaikaisempi vaikutus
 • Työ on ajankohtainen ja se korjaa tai kehittää ajankohtaista ongelmaa
 • Työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • Palkitsemisehdotuksessa esitetyt perustelut

Palkitsemisehdotuksen tekeminen

Tunnustuspalkinnon saajaksi voi kuka vain ehdottaa hakuehdot ja valintaperusteet täyttävää opinnäytetyötä. Työn tekijä ei voi kuitenkaan itse ehdottaa omaa työtään. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Ehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (vähintään sähköposti)
 • Opinnäytetyön tekijän nimi, yhteystiedot (vähintään sähköposti), oppilaitos, koulutusaste, tutkintonimike
 • Työn nimi, julkaisuvuosi ja sähköinen linkki julkaistuun työhön
 • Työn aihe lyhyesti ja perustelut sille, miksi kyseinen työ ansaitsee palkinnon ja miten se vastaa valintaperusteisiin
 • Hakemus osoitetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen hallituksella ja lähetetään osoitteeseen suur-savo@sll.fi.
 • Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.1.

 

Mikkelissä 30.3.2023

Suomen Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry:n vuosikokous