Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Koillis-Savon yhdistys

Koillis-Savo
Navigaatio päälle/pois

Savon eläinsuojelu ry

Yhdistys toimii Pohjois-savon alueella luonnon- ja lemmikkieläinten suojelemiseksi. Yhdistyksen kautta saat apua esim luonnonvaraisten eläinten hoitamisessa oli sitten kyse emottomista poikasista, nälkiintyneistä, kylmettyneistä tai loukkaantuneista.

https://sey.fi/savo/

Retkeile ja liiku Pohjois-Savossa

Maakunnassamme on paljon ulkoilu- ja retkipaikkoja, joita on rakennettu tai kunnostettu paikallisten ihmisten voimin ja Leader-rahoituksella. Kaikkien käyttöön tarkoitetut kohteet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun, harrastamiseen tai ihan vain virkistymiseen luonnossa.

https://highwaysavo.fi/retkeilykartta/

 

 

Suomen laijen punainen lista

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu nyt viidettä kertaa. Arviointi on toteutettu asiantuntijatyöryhmissä noin 180 asiantuntijan voimin. Mittavan työn tuloksena on syntynyt Suomen lajien Punainen kirja, joka sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_Punainen_lista_2019

 

WWF on vuonna 1961 perustettu kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö joka toimii yli sadassa maassa                                                                                        https://wwf.fi/

Birdlife suomi on luonnon monimuotoisuuden ja lintujen hyväksi paikallisten lintuyhdistysten kautta toimiva kattojärjestö.                            https://www.birdlife.fi/

Lintuyhdistys Kuikka on pohjoissavolaisten lintuharrastajien yhdistys. http://www.lintuyhdistyskuikka.net/

Luonnonperintösäätiö  pyrkii suojelemaan vanhoja metsiä hankkimalla ja suojelemalla luontoarvoltaan merkittäviä kohteita.                                     http://luonnonperintosaatio.fi/

Greenpeace on vuonna 1971 perustettu ympäristöjärjestö  jonka toiminta perustuu väkivallattomaan ja rauhanomaisiin tempauksiin. Sen toimintaa rahoitetaan yksityisistä lahjoituksista ilman valtioiden ja yritysten tukea. http://www.greenpeace.org/finland/fi/

Pohjois-karjalassa perustettu kohtuusliike järjestää kulutukseen ja luonnonsuojeluun liittyviä yleisötapahtumia.      http://www.kohtuusvaarassa.com/

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. https://www.luke.fi/

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa. http://www.syke.fi/fi-FI

Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi. https://laji.fi/

#muutos on verkossa julkaistava tiedelehti, jonka Suomen Luonto perusti keväällä 2016.  http://www.muutoslehti.fi/

Ympäristötiedon Foorumi edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.           http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/

Myrskyvaroitus – Storm Warning ry on vuonna 2013 ilmastonmuutoksen kiihtyvästä vauhdista huolestuneiden yksityisten ihmisten perustama yhdistys. http://myrskyvaroitus.fi/

Hyvän sään aikana on journalistinen verkkojulkaisu, joka nostaa esiin tulevia muutoksia ja pohtii, mitä on vielä tehtävissä.                    https://hyvansaanaikana.fi/

Pro Kallavesi on avoin Facebook-ryhmä Kallaveden puolesta Finnpulpia vastaan.  https://www.facebook.com/groups/174935609858843/

Maatiainen ry työskentelee vanhojen viljely- ja koristekasvien, alkuperäisten kotieläinrotujen sekä kulttuurimaisemien ja monimotoisen luonnon puolesta.  https://www.maatiainen.fi/