Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Alikeravantie 77

”Asemakaavamuutos (2375) – Tarkoituksena on mahdollistaa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen laajentaminen sen pohjoispuolelle. Korttelialueen pohjoispuolella säilytetään varaus kevyen liikenteen yhteydelle.

Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja Keravan yleiskaavassa todetaan, maakuntakaavassa on osoitettu viheryhteystarve suunnittelualueen pohjoisosan halki. Asemakaavamuutoksen myötä viheryhteyttä ei olisi enää mahdollista toteuttaa maakunta- ja yleiskaavassa esitettyä reittiä pitkin. On ilmeistä, että viheryhteyden toteuttaminen tiiviisti rakennetun teollisuusalueen halki ei ole tarkoituksenmukaista, mutta maankäyttö- jarakennuslaki (32 §) toteaa, että “viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.”

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys katsoo, että Alikeravantie 77:n asemakaavamuutoksen yhteydessä kaupungin on osoitettava vaihtoehtoinen reitti maakuntakaavaan merkityn viheryhteystarpeen toteuttamiseksi. Ilmeinen linjaus kulkisi Keravan entisen kaatopaikan ja Leppäkorven asuinalueen välissä sijaitsevan Savionselänteen kautta.

8.2.2021