Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Sisä-Savon yhdistys

Sisä-Savo
Navigaatio päälle/pois

 

Rastunsuon lintujärvi sijaitsee Rautalammilla, lähellä Kerkonkosken kylää vanhalla turvetuotantolohkolla. Turvetuotanto alueella päättyi 1990-luvun alussa, jolloin Vapo Oy perusti paikalle noin 15 hehtaarin laajuisen lintujärven. Vuosien kuluessa kosteikko on kasvittunut rannoiltaan ja kehittynyt luonnonmukaisen järven kaltaiseksi.

Rastunsuon lintujärvi

Kuva: Rastunsuon lintujärvellä on ikää jo neljännesvuosisadan verran

Lintujärvi on matala, alle puolitoistametrinen. Parhaiten lintujen pesimiseen soveltuvat järven pikku saarekkeet.

Lintujärvellä pesivät mm. kala-, nauru- ja pikkulokki, mustakurkku-uikku sekä sorsalinnuista sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, telkkä ja laulujoutsen. Aiemmin alueella pesi useana vuonna, ehkä eteläisimpänä Suomessa, uivelo. Luhtahuitista on havaintoja useilta vuosilta. Myös kurki kuuluu alueen lintulajistoon. Sääksi eli kalasääski poikkeaa usein paikalle saaliinpyyntiin, sillä järvessä elelee muun muassa ruutanoita.

Kalalokit

Kuva: Keväinen kalalokkipari

Pikkulinnuista rannan pensastoissa lauleskelevat mm. pajusirkku ja ruokokerttunen, joinakin vuosina myös satakieli. Ympäröivillä viljelysalueilla pesivät mm. kiuru, kuovi ja töyhtöhyyppä.

Rastunsuon peltoalueet tunnetaan erityisesti hanhien, laulujoutsenen ja kurjen suosittuna muutonaikaisena levähdysalueena. Myös petolintuja muuttaa erityisesti keväisin runsaasti seudun kautta.

Kurkiparvi levähtämässä

Kuva: Keväinen kurkiparvi levähtämässä Rastunsuolla

Vuosien kuluessa lintujärvellä ja sen lähiympäristössä on havaittu monia harvinaisuuksia, kuten pikku-uikku, jalohaikara, pikkujoutsen, tunturipöllö, lampiviklo, sepelrastas ja vuorihemppo. Muuttolennossa paikalla on nähty mm. allihaahka.

Rastunsuon lintujärvi lähiympäristöineen on yksi Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaista lintualueista (MAALI-kohteet).

Rastunsuon lintujärven kahdesta lintutornista avautuvat hyvät näkymät lintujärvelle. Pohjoispään tornin vieressä sijaitsee hirsinen nuotiokatos ja itärannalla lintujen tarkkailukoju. Järveä kiertää helppokulkuinen, noin 1½ km pituinen ympäristöpolku. Sen varrella on rasteja, joissa kuvataan alueen lintujen lisäksi kasveja ja muita eliöitä. Polku kulkee lintutornien kautta.

Rastunsuon lintujärvi lähiympäristöineen siirtyi v. 2016 Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin omistukseen. Osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa se rauhoitettiin vuotta myöhemmin 27 hehtaarin laajuiseksi linnustonsuojelualueeksi.

Lintujärven rannat pensoittuvat nopeasti, ja siksi näkyvyyden ja sopivien pesäpaikkojen ylläpitämiseksi joudutaan välillä raivaamaan pois puustoa ja pensaikkoa. Hoitotoimia on tehty erityisesti vuodesta 2017 lähtien. Alueelle on perustettu äskettäin myös keinotekoinen, erityisesti muuttaville kahlaajille ruokailupaikaksi soveltuva lietteikkö.

Sisä-Savon luonnonystävät pyrkii omalta osaltaan toiminnallaan tukemaan Rastunsuon lintujärven edelleen kehittämistä sekä lisäämään lajiston monipuolisuutta ja alueen käyttöä luontoharrastuskohteena.

Rastunsuon lintujärvi

Kuva: Alkukesän yö lintujärvellä

 

Valokuvat, copyright: Jorma Knuutinen

Paikallisluonto

ETELÄ-KONNEVESI

Etelä-Konnevesi (119,5 km2) on osa Konnevettä, Suomen 23. suurinta järveä. Konnevesi puolestaan on pitkän ja polveilevan, pääosin säännöstelemättömän…

Lue lisää

KILPIMÄKI

Rautalammin kirkonkylältä noin kolme ja puoli kilometriä luoteeseen sijaitseva Kilpimäki on monella tapaa merkittävä paikka. Sieltä avautuvat…

Lue lisää

TYYRINVIRTA

Tyyrinvirta on Rautalammin tunnetuimpia lintupaikkoja ja myös maisemiltaan hieno virtavesi. Sen kautta Rautalammin reitin vedet soljuvat Koskelovedestä…

Lue lisää