Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Rauman seudun yhdistys

Rauma
Navigaatio päälle/pois

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seutu ry                                                 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2019, joka on yhdistyksen 38. toimintavuosi.

YLEISTÄ Yhdistyksen tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää elämäntapaa Raumalla ja Eurajoella. Toiminnan järjestämisestä vastaa 10-jäseninen hallitus, jonka kokoukset ovat samalla usein myös kaikille jäsenille avoimia jäseniltoja. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Muita kokouksia ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa pidettävät yleiset kokoukset.

TOIMINTA Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton sekä sen Satakunnan piirin tapahtumiin ja hankkeisiin siinä määrin kuin se kulloinkin on mahdollista ja tarpeen. Yhdistys seuraa ennen kaikkea oman alueensa ympäristöä ja luontoa koskevia asioita ja päätöksentekoa, ja ottaa niihin tarvittaessa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden yhdistysten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Jatkamme vuonna 2010 aloitettua METSO-kartoituspalvelua sekä olemme aktiivisesti mukana Selkämeren kansallispuiston toiminnassa.

TOIMINTAMUODOT VUONNA 2019

 

jäsenhankinta                                   hallitus

pönttöpaja                                         hallitus

Nummimataran hoito                     Esa Hankonen

Metsien suojelu                               Ilona Hankonen, Esa Hankonen

Jälkiretki                                          Esa Hankonen, Hannu Rantala

Pöllöretki                                         hallitus / Rauman seudun lintuharrastajat

Lepakkoretki                                   Aleksi Reini

Kevät- ja syysretket                       retkivastaava

Luonnonkukkien päivä                 retkivastaava

Suomen luonnon päivä                 retkivastaava

Ympäristöviikko                             hallitus / Eurajoen kirjasto /Rauman kirjasto

Liito-orava                                      Jaakko Mäki-Jaakkola, Matti Vastiala, Esa Hankonen

Nuorten toiminta                          hallitus

Hiljan päivä                                                     hallitus

Kaavoitus toiminta-alueella                         hallitus

Asiapapereiden arkistointi                           hallitus

Selkämeren kansallispuisto                          Päivi Kuusisto

Satamalaajennus / rakennushankkeet       hallitus

Paarlastikasvipuisto                                       hallitus/Ilona Hankonen asiantuntijana/Rauman merimuseo

toimintaryhmä                                                Aleksi Reini

Sepän talo                                                         hallitus/ perustettava yhdistys

kaupunkiviljely                                                Noora Pohjola

 

 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seutu ry                                                

 

YHTEISTYÖ Teemme yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, jotka jakavat samoja arvoja ja tavoitteita. Vakiintuneita yhteistyötahoja ovat Rauman seudun lintuharrastajat, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Wihertoimi ja vanhuspalvelut sekä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (Raumanmeren väkeä), Rauman seudun työnhakijat ry, Rauman puutarhayhdistys ry, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry (EVSY) ja Pinkjärvi ry.

 

 

AJANKOHTAISTA Tärkeitä toimintakohteita vuonna 2019 ovat ilmastonmuutos, kiertotalous, kestävä elämäntapa ja jäsenhankinta sekä luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon Suomen luonnonsuojeluliiton vuositeeman.

 

METSIENSUOJELU Yhdistys pyrkii edelleen toteuttamaan metsien monimuotoisuutta tukevaa toimintaa alueellaan sekä työskentelemään metsiensuojelun edistämiseksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvia METSO-kartoituksia jatketaan.

 

JÄSENET Lähetämme tarvittaessa jäsenkirjeen, mutta tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jäsen sähköpostin kautta. Jäsenistölle järjestämme retkiä ja muuta toimintaa, joka on avointa kaikille luonnosta kiinnostuneille. Lisäksi järjestämme tarvittaessa luentoja, kursseja tai muita tilaisuuksia ajankohtaisista ympäristö- ja luonnonsuojeluaiheista toiminta-alueellamme.

 

VARAINHANKINTA Yhdistyksemme tulot koostuvat jäsenmaksuista sekä pönttöpajan tuotoista, Reksaaren nummimataraesiintymän hoidosta ja muista talkootöistä.

 

HANKETOIMINTA Osallistumme SLL:n Satakunnan piirin hankkeisiin tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme toteuttaa erillisiä työvoimaa vaativia toimintamuotoja yleishyödyllisinä hankkeina, joihin haetaan esimerkiksi EU-rahoitusta.

 

TIEDOTUS Tiedotamme yhdistystyksen Facebook- ja kotisivujen kautta sekä jäsenten sähköpostilistan kautta, Luonnonsuojelija-lehdessä sekä kaupunkilehti Raumalaisen ja tarvittaessa Sanomalehti Länsi-Suomen, Radio Ramonan ja Ylen Satakunnan radion kautta. Lisäksi tapahtumia ja retkiä voidaan mainostaa julkisilla ilmoitustauluilla.

Yhdistys pyrkii pitämään ajankohtaisia toimintamuotojaan esillä paikallisissa tiedotusvälineissä tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme myös osallistua yhdistyksen toimintakenttään kuuluvista asioista käytävään julkiseen keskusteluun. Tiedotuksesta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti niin, että päävastuu on puheenjohtajalla.

 

 

 

 

Toiminta

Säännöt

säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää