Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Rauman seudun yhdistys

Rauma
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seutu ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2024, joka on yhdistyksen 43. toimintavuosi.

YLEISTÄ

Yhdistyksen tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää elämäntapaa Raumalla ja Eurajoella. Toiminnan järjestämisestä vastaa 8-jäseninen hallitus kuudella varsinaisella ja kahdella varajäsenellä, jonka kokoukset ovat samalla usein myös kaikille jäsenille avoimia jäseniltoja. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Muita kokouksia ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa pidettävät yleiset kokoukset.

TOIMINTA

Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton sekä sen Satakunnan piirin tapahtumiin ja hankkeisiin siinä määrin kuin se kulloinkin on mahdollista ja tarpeen. Yhdistys seuraa ennen kaikkea oman alueensa ympäristöä ja luontoa koskevia asioita ja päätöksentekoa ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden yhdistysten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Jatkamme vuonna 2010 aloitettua METSO-neuvontaa sekä olemme aktiivisesti mukana Selkämeren kansallispuiston toiminnassa.

TOIMINTAMUODOT VUONNA 2024

Yhdistys järjestää ainakin pakolliset vuosikokoukset ja tarkastellaan erilaisia varainkeruun
mahdollisuuksia metsäalueiden suojelua varten.

Yhdistys edistää luonnon ja ympäristön suojelua
alueellaan Raumalla ja Eurajoen alueilla.

Erityisinä alueina varainkeruu alueiden suojelemista varten, suojelukohteiden selvittäminen ja tarvittaessa lausumme alueiden ympäristöön vaikuttavista hankkeista.

Sydänmaan kylässä perinnebiotooppi kohteita, joihin voisi järjestää retken tai talkoita.

Vieraslajien poistoihin puuttumista ja edistämistä, esimerkiksi vieraslajitalkoita.

Nummimataran hoidon edistäminen ja sen suojeleminen.

 

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, jotka jakavat samoja arvoja ja tavoitteita. Vakiintuneita yhteistyötahoja ovat Rauman seudun lintuharrastajat, Satakunnan luonnonsuojelupiiri, Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Wihertoimi ja vanhuspalvelut sekä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (Raumanmeren väkeä), Rauman seudun työnhakijat ry, Rauman puutarhayhdistys ry, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry (EVSY) Pinkjärvi ry, Rauman merihistoriallinen seura, Rauman kaupunki, VS Ely-keskus, Rauman katulähetys, Eurajoen kunta ja Rauman seurakunta

 

AJANKOHTAISTA

Tärkeitä toimintakohteita vuonna 2024 ovat ilmastonmuutos, kiertotalous, kestävä elämäntapa ja jäsenhankinta sekä luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon Suomen luonnonsuojeluliiton vuositeeman.

 

METSIENSUOJELU

Yhdistys pyrkii edelleen toteuttamaan metsien monimuotoisuutta tukevaa toimintaa alueellaan sekä työskentelemään metsiensuojelun ja talousmetsien luontoarvojen edistämiseksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-neuvontaa jatketaan.

 

JÄSENET

Lähetämme tarvittaessa jäsenkirjeen, mutta tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni jäsen sähköpostin kautta. Jäsenistölle järjestämme retkiä ja muuta toimintaa, joka on avointa kaikille luonnosta kiinnostuneille. Lisäksi järjestämme tarvittaessa luentoja, kursseja tai muita tilaisuuksia ajankohtaisista ympäristö- ja luonnonsuojeluaiheista toiminta-alueellamme.

 

VARAINHANKINTA

Yhdistyksemme tulot koostuvat jäsenmaksuista sekä pönttöpajan tuotoista, Reksaaren nummimataraesiintymän hoidosta ja muista talkootöistä.

 

HANKETOIMINTA

Osallistumme SLL:n Satakunnan piirin hankkeisiin tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme toteuttaa erillisiä työvoimaa vaativia toimintamuotoja yleishyödyllisinä hankkeina, joihin haetaan esimerkiksi EU-rahoitusta.

 

TIEDOTUS

Tiedotamme yhdistystyksen Facebook- ja kotisivujen kautta sekä jäsenten sähköpostilistan kautta, Luonnonsuojelija-lehdessä sekä kaupunkilehti Raumalaisen ja tarvittaessa Sanomalehti Länsi-Suomen, Radio Ramonan ja Ylen Satakunnan radion kautta. Lisäksi tapahtumia ja retkiä voidaan mainostaa julkisilla ilmoitustauluilla.

 

Yhdistys pyrkii pitämään ajankohtaisia toimintamuotojaan esillä paikallisissa tiedotusvälineissä tarpeen mukaan. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, voimme myös osallistua yhdistyksen toimintakenttään kuuluvista asioista käytävään julkiseen keskusteluun hallituksen päätösten pohjalta. Tiedotuksesta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti niin, että päävastuu on puheenjohtajalla.

 

 

 

 

 

Toiminta

Säännöt

säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää