Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Enon yhdistys

Eno
Navigaatio päälle/pois

Hepolampi on Enon kirkon lähellä oleva pieni lampi. Hepolampi on pahoin rehevöitynyt. Sen nykytilasta on tehty opinnäytetyö. Työssä Hepolammelle suositetaan kunnostustoimenpiteinä hoitokalastusta, hapetusta, kemikaalikäsittelyä ja pohjasedimentin harausta.

Enon luonnonystävät ja Enon kirkonkylän kalastuskunta ovat järjestäneet lammen tilasta keskustelutilaisuuden. Lampi halutaan pelastaa.

Enolaisia huolenaiheita