Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Mielipide: Iso-Valkeisen rantametsien hakkuista on luovuttava

Metsähallitus suunnittelee laajaa rantametsien avohakkuuta Kuhmon Iso-Valkeisella. Metsät ovat vanhoja luonnontilaisen kaltaisia männiköitä, jotka Metsähallitus on aiemmissa hakkuissaan säästänyt arvokkaana vesistön suojavyöhykkeenä, 15–40 metrin levyisinä koskemattomina metsäkaistaleina. Nyt se aikoo avohakata nämä kaistaleet, käytännössä koko järven rannoilta. Lisäksi avohakkuun alla on aiemmin kokonaan hakkuilta säästetty reilun kahden hehtaarin niemi. Jopa järven itälaidalla kulkeva vanha UKK-reitti on jäämässä hakkuun alle.

Iso-Valkeinen sijaitsee Kuhmossa Hanhisuon-Teerisuon soidensuojelualueen kupeessa. Järven ympärysmetsiä on 2000-luvulla jo laajalti hakattu. Näitä uusia täysin vastuuttomia, monimuotoisuudelle arvokkaiden rantametsien avohakkuita Metsähallitus perustelee ohjeistuksensa muuttamisella.

Metsähallitus vastasi 21.11.2023 viestipalvelu X:ssä Greenpeacen tiedusteluun hakkuista: ”Vesistön suojavyöhykkeet on aikoinaan jätetty ohjeistukseen nähden leveiksi, mistä syystä kohteeseen on nyt suunniteltu uudistushakkuu. – – Hakkuussa suojavyöhyke jätetään sertifikaatin ja MH-ympäristöoppaan mukaisesti keskimäärin 10 metrin levyiseksi. – – Vastaavanlaisia, nykyohjeistusta selvästi leveämpiä suojavyöhykkeitä on leimallisesti vesistöisen Kainuun alueella. Asiaan on kiinnitetty huomioita Metsähallituksen ympäristöseurannoissa ja toteutuksessa on tapahtunut selkeä muutos ohjeistuksen mukaiseksi viimeksi kuluneiden 2-3 vuoden aikana.”

Ohjeistusmuutoksillaan Metsähallitus ottaa roimasti takapakkia vesiensuojelussa ja luontokadon hillitsemisessä. Kapea kulissimainen metsänkaistale taimikon, aukon ja järven välissä on myös altis myrskyille. On vaarana, että muutaman vuoden jälkeen hakkuista kaikki rantaviivan puut ovat kaatuneet. Metsähallituksen mukaan Kainuussa tullaan hakkaamaan tällä uudella ohjeistuksella aiemmin säästettyjä rantametsiä laajemminkin.

Vaadimme Metsähallitukselta vastuunkantoa vesistöjen ja metsien suojelussa. Rantametsien avohakkuista tulee luopua sekä Iso-Valkeisella että muissa vastaavissa kohteissa. Valtion metsistä vastaavalla Metsähallituksella on erityisvastuu luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. Otetaan irti kaikki mikä saadaan -toimintatapa ole hyväksyttävää.

Metsäliike Kainuu
Jalmari Suutari, Pekka Pellikka

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys
Siiri Auvinen