Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Ylä-Karjalan yhdistys

Ylä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kokouskutsu

Ylä-Karjalan luonnonystävien vuosikokous pidetään Närekartanolla sunnuntaina 26.3.2023 kello 18 alkaen.

Ennen kokousta vieraaksemme saapuu Hannu Lehtoranta Pohjois-Karjalan lintutieteellisestä yhdistyksestä kertomaan uuden lintuatlaksen tekemisestä, johon jokainen voi antaa oman panoksensa. Hannu kertoo, miten sinäkin voit olla mukana lintuatlaksen tekemisessä ja Ylä-Karjalan lintujen laskennassa. Hannulle voi myös esittää kysymyksiä Pohjois-Karjalan linnustosta. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Hyväksytään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
6) Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle.
8) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
9) Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
10) Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
11) Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa kalenterivuodeksi.
12) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
13) Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
14) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokoukseen voi osallistua Teamsin välityksellä myös etänä.
Saatat tarvita myös näitä:
Kokoustunnus: 373 934 549 059
Tunnuskoodi: ubYyfR