Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri / Vetoomus Paimion taajamametsien puolesta

Vetoomus Paimion taajamametsien puolesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Martinkatu 5, 20810 Turku varsinais-suomi@sll.fi

17.10.2016

Paimion kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto ja ympäristölautakunta

VETOOMUS

Arvoisa Paimion kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto ja ympäristölautakunta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on viime viikkoina tutustunut Paimion taajamametsien tilanteeseen yhdessä kunnan viranomaisten kanssa. Tältä pohjalta esitämme teille vetoomuksen, joka koskee niin Kriivarin metsää kuin taajamametsiä laajemminkin.

Paimio on suunnitellut ja osin jo toteuttanut hakkuita Kriivarin metsässä. Kyseessä on vanha kuusivaltainen metsä, jossa asustaa mm. liito-orava. Metsä on merkittävä virkistyskohde lähialueella asuville ihmisille ja se on viereisen koulun ja päiväkodin lasten aktiivisessa käytössä.

Paimion kaupunki omistaa 290 hehtaaria metsiä. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Tämä ei nykyäänkään toteudu pelkästään olemassa olevilla luonnonsuojelualueilla. Lähitulevaisuudessa uusien perustaminenkin on haastavaa, sillä valtio on leikannut luonnonsuojelun määrärahat minimiin.

Metsälajeista 800 lajia ja metsäisistä elinympäristöistä yli puolet on uhanalaisia. Uhanalaisuuden keskeisimpänä syynä on voimaperäinen metsätalous: nimenomaan avohakkuut, maanmuokkaus, yhden puulajin viljely ja kuolleen puun puuttuminen metsistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää miettiä pehmeitä keinoja nimenomaan virallisen suojelun ulkopuolisissa metsissä.

Lisäksi on olemassa paljon näyttöä siitä, miten suuret terveyshyödyt rikkailla metsillä on ihmisille. Lasten tiedetään oppivan paremmin, muodostavan helpommin sosiaalisia suhteita ja ylipäänsä voivan paremmin, mikäli he viettävät aikaa monipuolisessa luonnossa. Tietoa on myös runsaasti siitä, miten metsiä voi käsitellä siten, että edellä mainitut asiat voidaan huomioida.

Kuntien ja kaupunkien asutuksen kupeessa olevat metsät tulisikin osoittaa ensisijaisesti kuntalaisten virkistäytymistä varten sekä luonnonarvojen huomioimiseen.

Piiri siis vetoaa Paimion kaupunginhallitukseen, että Paimion kaupungin omistamien metsien käsittelyä arvioitaisiin uudelleen. Kriivarin metsänhakkuussa on joka tapauksessa syytä ottaa aikalisä, jotta alueen liito-oravatilanne voitaisiin kartoittaa lain vaatimalla tarkkuudella. Vielä olennaisempaa olisi kuitenkin tarkastella metsänkäytön prioriteettejä laajemminkin, erityisesti asutuksen kupeessa. Kerran hakattu taajamametsä ei enää tämän sukupolven aikana kasva takaisin.

Toivomme Teiltä kannanottoa siihen, aikooko Paimion kaupunki tehdä tällaisen uudelleenarvioinnin, joka parhaassa tapauksessa turvaisi sekä monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet kuntalaisille että metsäluonnon elinvoimaisuuden?

Kunnioittaen,
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

Jakke Mäkelä, varapuheenjohtaja (Jakke.Makela@gmail.com, 050 366 3418) Saija Porramo, puheenjohtaja