Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Suomalaisten metsäsuhteesta puhutaan paljon. Mitä metsät merkitsevät kaupunkilaiselle, maalla-asuvalle, nuorelle tai enemmän elämää nähneelle? Entä sinulle? Tule keskustelemaan metsäsuhteesta esitelmäiltaan!

Suomalaisten metsäsuhteesta puhutaan paljon. Metsästä on tullut trendikäs. Joidenkin mielestä suomalaisten suhde metsään on ainutlaatuinen. Toiset taas väittävät, että se on pelkkä myytti, eikä nykysuomalaisilla ole minkäänlaista suhdetta metsään.

Miten suhde metsään syntyy, onko kaupungissa asuvan lapsen suhde metsään menetetty? Sirpa Kärkkäinen Suomen Metsäyhdistyksestä kertoo viimeisimmästä suomalaisten metsäsuhteita kartoittaneesta selvityksestä. Selvityksessä, jonka teki Kantar, perehdyttiin muun muassa siihen, millaisia tunteita metsä meissä herättää ja mitä metsä itse kullekin antaa.

Tulokset ovat kiinnostavia ja ne auttavat jäsentämään tätä mielenkiintoista suhdetta. 83 prosentille suomalaisista metsät ovat henkilökohtaisesti erittäin tai melko tärkeitä. Ei siis ihme, että metsät ja niiden käyttö herättävät välillä kiivasta keskustelua. Rankentavan keskustelun edistämisestä kiinnostuneelle metsäsuhteiden syvempi ymmärtäminen antaakin työkaluja.

Yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus esitystä kuunnellessa selvittää samalla, millaisista tunnetyypeistä oma metsäsuhde koostuu. Omaan metsäsuhteeseen perehtyminen lisää itsetuntemusta. Työkaverin, ”kiistakumppanin” tai ystävän metsäsuhteeseen tutustuminen auttaa oivaltamaan, mistä mielipiteet kumpuavat ja millaiset viestit tavoittavat hänet parhaiten.