Sijainti: Pääsivu / Kannanotot ja kaavoitus

Kannanotot

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry ottaa kantaa ajankohtaisiin kaavoitus- ja rakennusasioihin Vantaan alueella. Yhdistyksen kaavoitusvastaavana toimii puheenjohtaja Kimmo Jääskeläinen, jaaskimmo(at)gmail.com.

Ajankohtaista

 

  • Linnaisten asemakaava (nro 100400): Muistutus

Lentokone
Kuva: Kimmo Jääskeläinen

  • Helsinki, Vantaa ja Sipoo ovat käynnistäneet kolmen kunnan yhteisen Östersundomin yleiskaavaluonnoksen valmistelun.

  • Varjokaava on Helsingin, Vantaan ja Sipoon luontojärjestöjen sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin yhteishanke, jonka tavoitteena on toteuttaa yleiskaava-alueelle vaihtoehtoinen maankäytön suunnitelma. Se minimoi rakentamisen aiheuttamat haitat luontoympäristölle ja huomioi ilmastonmuutoksen tuomat haasteet yhdyskuntasuunnittelun osalta.

Käy tutustumassa, mitä on suunnitteilla omalla asuinalueellasi. Onko omaan lähipuistoon suunniteltu rakennettavaksi jotakin?

Vantaan Sanomissa on puolivuosittain iso kaavakartta, joka kannattaa ottaa talteen ja säilyttää kunnes seuraava ilmestyy. Kaupunkilaiset voivat osallistua Vantaan ajankohtaisiin kaavoitus- ja maankäyttöasioihin antamalla lausuntoja suunnitelmista.

Vantaan kaupunki - maankäyttö ja ympäristö