Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Maisemanhoitohanke

Ketosirkka II -hanke jatkaa luonnonhoitoa 2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri hoitaa arvokkaita luontokohteita myös maastokaudella 2018. Mukana hankkeessa on mm. Rudus Oy, jonka soranottokohdetta saatetaan luonnoltaan monimuotoisemmaksi.

 

Riukuaitaa Lohjalla, jossa järjestettiin kesällä 2015 Ketosirkan työntekijöille riukuaitakurssi. Kuva Tero Malinen.


SLL:n Uudenmaan piiri hoitaa kesän 2018 aikana luontokohteita Ketosirkka II -hankkeessa. Jatkamme yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa Hyvinkään Suomiehen maanottokohteella. Entistä soranottoaluetta maisemoidaan monimuotoisemmaksi mm. perustamlla niittyalueita.

Lisäksi hoidetaan kohteita ainakin Hangossa ja Lohjalla, jossa hoidetaan Paikkarin torpan ja Myllymäen museokohteita. Lisäksi on muutamia muita kohteita läntisellä Uudellamaalla.


Lisätietoja hankkeen toiminnasta ja työstä

työnjohtaja Tero Malinen

 • sähköposti: tero.malinen(at)sll.fi
 • puhelin 045-3290855 

tai

piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen

 • sähköposti: ursula.immonen(at)sll.fi
 • puhelin 044 258 0598

 

 

Aiemmat hankkeet:

 

KETOSIRKKA-hanke päättyi 31.12.2015

Ketosirkan loppuraportti 2015

Ketosirkan tavoitteena oli:

 • Kunnostaa ja hoitaa uhanalaisten lajien esiintymisalueita ja uhanalaisia luontotyyppejä
 • Hoitaa perinnemaisemia ja elävöittää maaseutua
 • Työllistää sekä parantaa työntekijöiden työelämävalmiuksia mm. järjestämällä erilaista koulutusta työturvallisuuteen ja ensiaputaitoihin, perinnebiotooppien hoitoon sekä kasvituntemukseen
 • Luoda verkostoja luonnonhoitoa tarvitsevien kohteiden omistajien ja potentiaalisten työntekijöiden välillä
 • Luoda edellytyksiä kohteiden jatkohoidolle projektin päätyttyä

 

Päärahoittajana oli ELY-keskus/TE-toimisto, joka myönsi hankkeelle työllisyyspoliittista tukea. Hankeessa tehtiin uudentyyppistä yritysyhteistyötä Rudus Oy:n kanssa, joka myös rahoitti hanketta. Muita rahoittajia olivat Raasepori ja Vihti sekä Fiskars (työkalujen muodossa).

 

Ketosirkkaa koskevia lehtiartikkeleita ja tiedotteita löydät media-arkistosta.


Luonnonhoitokohteissa on usein myös eläimiä. Nämä kanat tepastelivat lohjalaisella tilalla. Kuva Tero Malinen.Kuva Laura Räsänen.


Mitä luonnonhoito on?

Luonnonhoidolla tarkoitetaan esimerkiksi raivaamista, niittämistä ja haitallisten lajien poistamista. Ketosirkka-hankkeessa arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä pyritään säilyttämään ja niiden monimuotoisuutta jopa lisäämään pitämällä esimerkiksi niittyjä avoimina tai poistamalla vieraslajeja arvokkaista luontokohteista.

Hoitotöissä suositaan käsityömenetelmiä. Riukuaitoja rakennettaessa, viikatteella niitettäessä ja heiniä seipäällä kuivattaessa edistetään myös perinteisten työtapojen säilymistä. Kohteiden perushoitotapoina ovat mm. niittäminen, pensaiden ja puiden poisto, minkä tarkoituksena on pitää alueet avoimina ja monille uhanalaisille niittykasveille sopivina.


Vieraslajien torjunta

Hankkeessa torjutaan myös vieraslajeja (esimerkiksi lupiinia ja jättiputkea) erityisesti uhanalaisten lajien elinympäristöistä. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin aikaisempien hankkeiden hoitamilla kohteilla pyritään turvaamaan ylläpitävän hoidon jatkuminen.

Uusia hoitokohteita etsitään ja kunnostetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Ruduksen kohteilla Hyvinkäällä on otettu käyttöön kokonaan uusi toimintamuoto hankkeessa. Luonnonhoitoa on tarkoitus toteuttaa soranottoalueilla ja lisätä siten niiden monimuotoisuutta. Hoitotyöllä parannetaan edellytyksiä harjujen paahdeympäristöjen sekä muiden keto- ja niittyelinympäristöjen kehittymiselle. Lupiinin lehdet, hirvenkelloesiintymä. Kuva yllä Jan Törmä.


Ympäristöt hyödyttävät uhanalaista harjulajistoa kuten kasveja, perhosia, pistiäisiä ja lintuja säilymään ja jopa leviämään uusille kohteille. Paahderinteillä tehdään niinikään puuston ja pensaiden raivausta sekä niittylajien kylvöä. 

 

 

 

Kallioketo Siuntiossa. Kuva Marja Pälikkö.

 

 

Uudenmaan piirin aiemmat luonnonhoitohankkeet

Ketosirkka on jatkumoa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin maisemanhoitohankkeille, joita on järjestetty vuodesta 2003 lähtien.

 • Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohanke "ULLA" 1.3.200928.2.2014

Lisää ULLA-hankkeesta.

Työllisti noin 25 maisematyöntekijää vuosittain. Hoitokohteita oli yhteensä 150.


 • Työllistävää luonnonhoitoa Länsi-Uudellamaalla 20062009

Työllistävää luonnonhoitoa Länsi-Uudellamaalla -projekti - Loppuraportti v. 2009.

Työllisti noin 15 maisematyöntekijää vuosittain. Hoitokohteita oli yhteensä 143.

 

 • Perinnemaisemien hoitoprojekti 20032006

Hoitokohteita oli yhteensä 157.

 

 

 Sivua päivitetty 25.6.2018 /UI 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,