Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Luontohelmet

Suomi 100 luontohelmeä

Luonnonsuojeluliitto kannustaa kokemaan ja varjelemaan 100 kansallisesti merkittävää Luontohelmeä, joista 10 hehkuu Uudellamaalla.

ULH Kesä Olli Hakala
Luontohelmi Pohjan-Kiskon järviylänkö. Kuva: Olli Hakala

Retki Luontohelmiin -elokuva

Luontoretki Kuva: Janina Daria Witkowski
Kuva: Janina Daria Witkowski

Lähde rohkeasti retkelle Norpan kanssa Uudenmaan luontohelmiin!

Kesto 7 min. Ohjaus ja käsikirjoitus Mia Holopainen youtube-video


  • Raportti Uudenmaan Luontohelmet -hankkeen toiminnasta 2017Urbaanien luontohelmien lumo -seminaari
26.10.2017 youtube-videot
100 luontohelmeä -kirjoitus
Natura 3/2017 -julkaisussa (pdf)

Koko Suomen Luontohelmet löydät tältä sivustolta: 100 luontohelmeä


UUDENMAAN LUONTOHELMET


Espoon keskuspuisto Espoon keskuspuisto


Luonnon- ja virkistyskäyttöarvoiltaan merkittävässä Espoon keskuspuistossa on metsäalueiden lisäksi peltoaukeaa, pienvesiä sekä soita. Keskuspuisto on kaupungin sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä.
Luontohelmen tarkempi esittely

 

Helsingin keskuspuisto Helsingin keskuspuisto


Pääkaupungin ytimeen asti ulottuvan metsäalueen luonto on monipuolista, maasto vaihtelevaa sekä lintu- ja nisäkäslajisto runsas. Lajistoon kuuluu yli 70 uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia. Keskuspuisto on lähivirkistyksen aarreaitta, jossa luodaan ja hoidetaan luontosuhdetta.
Luontohelmen tarkempi esittely


Ilveskallio Ilveskallio


Lapinjärven Ilveskalliolla on poikkeuksellinen keskittymä luonnontilaisen kaltaisia ja/tai runsaslahopuustoisia kangas-, lehto- ja kalliometsiä. Vanhat metsät tekevät siitä erittäin houkuttelevan ja maisemallisesti hyvän retkeilykohteen.
Luontohelmen tarkempi esittely


Kytjän-Usmin-Usminkallion metsäalue Kytäjän-Usmin-Usminkallion metsäalue


Hyvinkäällä sijaitsevan monimuotoisen ulkoilu- ja retkeilyalueen maasto vaihtelee korkeista kallioista syviin rotkoihin. Pikkujärvet, lammet ja metsäpurot sekä suonpainanteet ja monentyyppiset metsät tarjoavat kasvupaikan monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille.
Luontohelmen tarkempi esittely


Mustionjoki Mustionjoki


Mustionjoki on kulttuurihistoriallinen elämysreitti ja arvokas simpukkajoki: joesta löytyvät kaikki seitsemän suursimpukkalajiamme, mukaan lukien uhanalainen vuollejokisimpukka ja jokihelmisimpukka. Luontoarvot lisääntyvät merkittävästi, jos vaelluskalat saadaan palautettua jokeen.
Luontohelmen tarkempi esittely


Pohjan-Kiskon järviylänkö Pohjan-Kiskon järviylänkö


Etelä-Suomen olosuhteissa harvinainen lampi- ja järvialuekokonaisuus karulla vedenjakajaseudulla on tärkeä retkeily- ja virkistysalue. Erämaisella, monipuolisia metsiä, vesistöjä ja soita sisältävällä aluekokonaisuudella on merkitystä monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille.
Luontohelmen tarkempi esittely


Porkkalan yhteisömetsät Porkkalan yhteisömetsät


Alue kattaa neljä erillistä, luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen kannalta erityisen arvokasta osakohdetta: Linlon saari, Lähteelä ja Stora Svartö, Vetokannaksen palsta sekä Pampskatanin suojelualueen itäpuolinen palsta.
Luontohelmen tarkempi esittely


Sipoonlahti Sipoonlahti


Vuonomaisen Sipoonlahden molemmilla rannoilla on poikkeuksellisen laajojen, arvokkaiden luontokohteiden keskittymät. Sipoonlahden ja siitä itään jatkuen Eriksnäsin alueella on säilynyt pari kilometriä lähes täysin rakentamatonta luonnontilaista merenrantaa, mikä tekee alueesta suositun virkistyskohteen.
Luontohelmen tarkempi esittely


Tuusulanjärvi Tuusulanjärvi


Uudenmaan maakuntajärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Luontoarvojen lisäksi järven rannoilla on vireää kulttuurielämää, ja virkistyskäyttö on runsasta ympäri vuoden.
Luontohelmen tarkempi esittely


Vantaanjoki Vantaanjoki


Vantaanjoki on lähin suurjoki yli miljoonalle suomalaiselle. Alueen lajeja ovat muun muassa vuollejokisimpukka, saukko, meritaimen ja purohyrrä.
Luontohelmen tarkempi esittely

Video: Melontaa Vantaanjoella

 

Ehdotetut Luontohelmi-kohteet

Valittujen Luontohelmien lisäksi Uudeltamaalta oli ehdolla kymmenen muuta kaunista ja tutustumisen arvoista luontokohdetta.

Casinopuisto

Casinopuisto, Puistolampi ja Puistovuori muodostavat luonnoltaan monipuolisen alueen keskellä Hangon asutusta ja turistialuetta.
Tarkempi esittely

Niinistönkorpi, Lentokentänsuo

Alueella on poikkeuksellisen hyvin säilyneen suo- ja vesiluonnon kokonaisuuden lisäksi arvokasta kasvilajistoa.
Tarkempi esittely

Nuuksion ulkoilualue

Helsingin ja Espoon kaupunkien omistamia, luonnoltaan monipuolisia metsiä, soita ja vesistöjä.
Tarkempi esittely 

Pohjanpitäjänlahti

Murtovesilahden kasvilajisto on poikkeuksellisen runsas ja sen perukka on linnustollisesti merkittävä kohde.
Tarkempi esittely

Porla

Kohta vuosisadan ajan lähes alkuperäisessä muodossaan säilynyt Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alue on ainutlaatuinen ihmisen ja luonnon muokkaama kokonaisuus.
Tarkempi esittely 

Tulliniemi

Tulliniemen-Uddskatanin luonto on hyvin monipuolinen: saaristokallioita, ketoja, somerikkoa, hiekkarantaa, lehtoa, metsää, kalliorantaa ja matalia lahtia, joissa on paljon lintuja etenkin muuttoaikaan.
Tarkempi esittely

Tuomarinkylän kartano ja jokilaakso

Kartanon historialliset pellot ja rakennukset, Vantaanjoen varsi avoimine näkymineen ja joen molemmin puolin olevat hahmometsät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman.
Tarkempi esittely 

Vaakkoi

Helsingin kaupungin omistama hieno ulkoilualue, joka on säilynyt pääosin jopa erämaisena.
Tarkempi esittely 

Vartiosaari

Merellistä kansallismaisemaa kaunistavat avokallion lisäksi lehdot ja laidunniitty. Saari on luokiteltu tärkeäksi lepakkokohteeksi.
Tarkempi esittely 

Vähäjärvi

Metsien ympyröimä kirkasvetinen syvä järvi, jonka vieressä kalliolaueella on lähteitä sekä luonnonpuroja, joista valuu täysin kirkasta vettä järveen.
Tarkempi esittely


Uudenmaan liitto

Uudenmaan luontohelmet -hanke sai Uudenmaan liiton Suomi 100 -avustusta.