Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Lentokenttää rakennetaan ilman lupia ja kaavaa Pyhtäällä

Lentokenttää rakennetaan ilman lupia ja kaavaa Pyhtäällä

Luonnonsuojelijat arvostelevat Pyhtään lentokenttää, jota rakennetaan jo Hevossuolle ilman yhtään lupaa tai kaavaa. Hankkeen ympäristöluvan lausuntoaika loppui perjantaina. Kentän sijoituspaikkaa ei ole ratkaistu myöskään yhdessäkään kaavassa vaikka lentotoiminta tuo haittoja laajoille alueille.
Lentokenttää rakennetaan ilman lupia ja kaavaa Pyhtäällä

Muun muassa Valkmusan kansallispuiston kurkien reitit tulee selvittää paremmin. Kuva Pertti Sundqvist

 

Pyhtään Hevossuolle rakennetaan harrastusilmailuun tarkoitettua lentokenttää. Kentäksi suunnitellulta alueelta on hakattu metsä pois ja sen pohjaa tasoitetaan jo. Rakennustyöt aloitettiin ennen lentokentän ympäristöluvan muistutusten jättöajan päättymistä, joka oli viime perjantaina.

 

”On törkeää aloittaa rakentaminen vaikka hankkeella ei ole lupia”, sanoo toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiristä. ”Lentokenttien sijaintipaikat pitää päättää myös kaavoilla, koska kenttien ja niiden aiheuttaman lentotoiminnan meluvaikutukset ulottuvat pitkälle. Nyt Hevossuon lentokenttää ei ole maakuntakaavassa eikä Pyhtään kunnan kaavoissa.”

 

”Luonnonsuojelun kannalta lentokentän sijoituspaikka on huono”, sanoo luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. ”Pyhtään lentokenttä sijaitsee vain kilometrin päässä Natura 2000 -linnustonsuojelualueesta. Se on lähellä Valkmusan kansallispuistoa ja monien uhanalaisten petolintujen pesiä. Lisäksi Pyhtään ja Itä-Uudenmaan rannikon läpi menevät arktisten vesilintujen sekä monien päiväpetolintujen muuttoreitit.”

 

Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson ja Uudenmaan piirien mielestä kentälle ei tule myöntää ympäristölupaa. Kentän sijoituspaikasta ja aiheuttamasta lentotoiminnasta ei ole tehty luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, joten lupa olisi lain vastainen.

 

Lisätietoja

- Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas, puhelin 045 1049 388 kymenlaakso at sll.fi

- Luonnonsuojeluliiton lentokenttäasiantuntija Pertti Sundqvist, puhelin 050 4328 281, pertti.sundqvist at sll.fi

- Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi (8.8. ja sitten 14.8 alkaen)

- Piirien ympäristölupamuistutus: https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/pyhtaa-lentopaikka-030817

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson ja Uudenmaan piirien tiedote 8.8.2017