Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Maakuntakaavoihin tarvitaan lisää suojelualuevarauksia

Maakuntakaavoihin tarvitaan lisää suojelualuevarauksia

(11.11.2017) Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin syyskokous esittää lisää suojelualuevarauksia maakuntakaavoihin luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Piirin ensi vuoden toiminnan kärjet ovat metsät, Ketosirkka II -luonnonhoitohanke ja meluntorjuntaa edistävä Hiljan päivä.


Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Riihimäellä pidetty syyskokous vetosi toimialueensa maakunnan liittoihin suojelualuevarausten lisäämiseksi valmisteilla oleviin maakuntakaavoihin. Kaavoissa tulee olla rakentamisen lisäksi myös luontoa turvaavia aluevarauksia, kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan kaavaa laadittaessa pitää kiinnittää erityistä huomiota muun muassa alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen sopivien alueiden riittävyyteen.

Hämeen liitto esitti keväällä Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnoksessa kymmenien suojelualuevarauksien poistoa. Suojelualueita pitäisi piirin mielestä päin vastoin lisätä luonnon uhanalaistumisen takia. Esimerkiksi suojelunarvoisista soista tehty tuore valtakunnallinen selvitys tulee ottaa huomioon kaavassa. Valtakunnallisesti arvokkaille soille ei voi ympäristönsuojelulain mukaan saada turpeenottolupaa mutta suojelualueen perustaminen toisi maanomistajille korvauksia. Lisäksi vanhojen suojelualuevarausten poistamisen vaikutuksia ei ole selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Piirin mielestä vanhat suojelualuevaraukset tulee palauttaa kaavaan ehdotusvaiheessa ja uusia lisätä viimeaikaisten luontoselvitysten perusteella.

Uudenmaan neljännestä vaihemaakuntakaavasta poistettiin kesällä noin 200 alle viiden hehtaarin suojelualuevarausta. Pienenkin alueen suojeluarvot voivat kuitenkin olla suuria, jos niillä on harvinaisia uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. Piiri on hakenut kaavapäätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta. Lisäksi Uudenmaan liitto on siirtänyt luonnonsuojeluasioiden ratkaisut nyt tekeillä olevaan Uusimaa-kaavaan 2050. Piirin mielestä on tärkeää, että uusimmat luontoselvitykset johtavat uusiin suojelualueisiin.

Tärkeät luontoalueet tulee turvata myös valmisteilla olevassa Östersundomin vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Luontokohteita ei pidä jättää selvitysalueiksi, jotka voisi rakentaa myöhemmillä kuntakaavoilla ilman maakuntakaavan turvaa. Uudenmaan ELY-keskus on luonnonsuojelulain mukaisessa Natura 2000 -lausunnossaan vaatinut Salmenkallion-Kantarnäsbergetin alueen osoittamista luonnonsuojelualueeksi ja ekologista yhteyttä Sipoonkorpeen levennettäväksi.

Suojelualueverkostoa pitää kehittää myös tulevissa Päijät-Hämeen kaavoissa.

Metsät piirin ensi vuoden kärkenä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ensi vuoden kärkiä ovat metsät, Ketosirkka II -luonnonhoitohanke ja meluntorjuntaa edistävä Hiljan päivä palkintoineen.

Piirin puheenjohtajana jatkaa vuosina 2018–19 Laura Räsänen Kirkkonummelta. Piirihallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Antti Halkka Helsingistä, Liisa Hyttinen Keravalta, Toni Jaara Loviisasta, Selen Raiskila Nurmijärveltä ja Mika Välipirtti Helsingistä. Piirihallituksessa jatkavat Cristian Laevuo Riihimäeltä, Jouni Lamminmäki Vantaalta, Esa Lehtinen Lohjalta, Pasi Raipola Espoosta ja Pia Virta Siuntiosta. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2018 valittiin Yrjö Ala-Paavola Hyvinkäältä, Riku Cajander Kirkkonummelta, Harri Heinonen Riihimäeltä, Marika Kuokkanen Sipoosta, Lassi Leinonen Porvoosta, Anni Simola Espoosta, Yuki Taguchi Vantaalta, Hilkka Toivonen Siuntiosta, Marko Vaihevuori Helsingistä ja Stephen Venn Espoosta.

Lisätietoja
- puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen at kotikone.fi
- toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598, ursula.immonen at sll.fi
- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi
- Piirin lausunto Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnoksesta
https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/sll-up-hame-mkk-310317
- Piirin valitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta
https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/sll-up-hhao-uml-4vk-300617