Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Malmia korvaavia lentokenttiä rakennetaan ilman lupia Mäntsälässä ja Pyhtäällä

Malmia korvaavia lentokenttiä rakennetaan ilman lupia Mäntsälässä ja Pyhtäällä

Luonnonsuojelijat arvostelevat Mäntsälän ja Pyhtään lentokenttähankkeita. Kenttiä jo rakennetaan ilman lainvoimaisia lupia ja kaavoja. Uudet lentopaikat liittyvät osin Malmin lentokentän lopettamiseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä lentokentille pitäisi etsiä mahdollisimman haitattomat sijoituspaikat maakuntakaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin avulla.


Mäntsälän Hirvihaarassa valmistellaan helikopterikenttää ja lentopaikkaa. Kentäksi aiotulta alueelta on hakattu metsä pois ja sen pohjaa on tasoitettu virallisen selityksen mukaan pelloksi. Hankkeen ympäristölupa on kesken aluehallintovirastossa eikä siitä ole pyydetty vielä edes lausuntoja. Ilmailulain mukainen lupa on Trafin käsittelyssä. Alueen kaavoitus on vasta alkamassa.

"Yrittäjän hankkimat maa-alueet ovat aivan Mustametsän ikimetsäalueen tuntumassa ja ympärillä", kertoo Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Olli Elo. "Ne sijaitsevat yhdellä Uudenmaan suurimmalla yhtenäisellä metsäalueella, joka ulottuu Hämeeseen asti. Noin kaksi kilometriä luoteeseen on Kivilamminsuon laaja Natura-alue, jolla pesii esimerkiksi kalasääski. Tälle alueelle ei pitäisi sallia minkäänlaista matalalentotoimintaa."

"Ensitapaamisellamme yrittäjä kertoi siihen raivattavan peltoa venäjänpajuviljelmää varten, kun kysyimme mitä siellä kaivinkoneella tehdään. Hän ei puhunut mitään lentopaikasta ja helikopterikentästä. Tälle alueelle on järjetöntä kasvattaa mitään pajuviljelmiä, jos ei sitten hirvieläinten ruuaksi", sanoo Olli Elo.

”Lakeja pitää muuttaa niin, että lentokenttiä ei saa alkaa rakentaa ilman lainvoimaisia lupia”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. ”Lentokenttien sijaintipaikat pitäisi valita maakuntakaavalla ja hankkeista tulisi tehdä ympäristövaikutusten arviointi, koska lentoliikenne aiheuttaa häiriötä laajoilla alueilla."

Samalla tavalla lentokenttää tehdään myös Kymenlaakson puolelle Pyhtäälle. Sinne on ensimmäinen lentokone jo laskeutunutkin, vaikka kentällä ei ole vielä yhtään lainvoimaista lupaa.

Mäntsälän ja Pyhtään lentokenttähankkeet liittyvät osin Malmin lentokentän lakkauttamiseen. "Viranomaiset ovat etsineet Malmin kentälle useita kertoja uusia sijoituspaikkoja, mutta sopivia kohteita ei ole löytynyt. Nyt uusia kenttähankkeita syntyy hallitsemattomasti sinne tänne ilman minkäänlaista kokonaisvaltaista suunnittelua", harmittelee Tapani Veistola.

Lisätietoja

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Olli Elon haastattelu videolla: https://youtu.be/6NSdQeatNFg

- Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Olli Elo, puhelin 040 504 5446
- Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Mäntsälän lentokenttähankkeen sivut http://mantsala-aero.fi/

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tiedottaa 13.4.2018