Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Luonnonsuojelijat vaativat Espoon Kalajärveä ja metsiä uhkaavan asemakaavan kumoamista

Luonnonsuojelijat vaativat Espoon Kalajärveä ja metsiä uhkaavan asemakaavan kumoamista

(31.7.2017) Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat vaatineet Helsingin hallinto-oikeudelta Espoon Kalajärvenkallion asemakaavan kumoamista. Riittämättömiin selvityksiin perustuva kaava uhkaa valtakunnallisesti suojelunarvoista metsää sekä herkkää Kalajärveä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luonnonympäristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Espoon kaupunginvaltuuston kesäkuussa äänestyspäätöksellä hyväksymä Kalajärvenkallion asemakaava mahdollistaa rakentamisen metsään, josta yli 90 % täyttää Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet. Alueen keskeisiä arvoja ovat vanha- ja lahopuustoiset kallio- ja kangasmetsät sekä edustava piensuokeskittymä. 

Kaavan ongelmallisuutta lisää se, että rakentamisalue rajoittuu suoraan Kalajärvenkallioiden luonnonsuojelualueeseen. Kaava heikentää myös Nuuksion järviylängön ja Vestra-Petikon luonnonsuojelualueiden välistä valtakunnallisesti tärkeää metsäekologista yhteyttä. Tämä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista.

Lisärakentaminen uhkaa myös virkistyskäytölle tärkeää Kalajärveä. Happamoitumisesta toipunut järvi on mataluutensa ja pienen kokonsa vuoksi hyvin herkkä lisärehevöitymiselle. Näin kaava uhkaa aiheuttaa myös laissa kiellettyä elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. 

Kaava on myös maakuntakaavan vastainen. Alue on voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa pääosin virkistysaluetta. Rakentamisen lainmukaisuutta on on perusteltu yli kaksikymmentä vuotta vanhalla yleiskaavalla. Kaupunki on kuitenkin itsekin todennut sen vanhentuneeksi, koska on ryhtynyt jo tekemään uutta yleiskaavaa Espoon keski- ja pohjoisosaan.

”On sangen erikoista, että vuonna 2017 Espoon kaupunki ohjaa pientalorakentamista omistamalleen metsäalueelle, jonka tasoisia metsiä valtio yrittää saada suojelun piiriin Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelma METSO:n avulla. Ilmeistä kehittämistarvetta on suunnittelujärjestelmässä, joka ei yli kymmenen vuotta kestäneen kaavaprosessin aikana ole onnistunut tunnistamaan alueen merkittäviä vanhojen metsien suojeluarvoja”, toteaa Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Lisätietoja

- luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com

- valitus kokonaisuudessaan (pdf) 


Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

Espoon Kalajärvenkallioiden kaava-aluetta 2017. Kuvat aukeavat isompina ja ladattavina versioina niitä klikaamalla. Kuviaa saa käyttää vapaasti uutisoinnissa ja luonnonsuojelun edistämisessä. Kuvat: Olli Manninen.

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat vaatineet Helsingin hallinto-oikeudelta Espoon Kalajärvenkallion asemaakaavan kumoamista. Riittämättömiin selvityksiin perustuva kaava uhkaa valtakunnallisesti suojelunarvoista metsää sekä herkkää Kalajärveä. 

Kuva: Olli Manninen. Espoo Kalajärvenkallioiden kaa-valuetta 2017. Kuvaa saa käyttää vapaasti uutisoinnissa ja luonnonsuojelun edistämisessä.

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat vaatineet Helsingin hallinto-oikeudelta Espoon Kalajärvenkallion asemaakaavan kumoamista. Riittämättömiin selvityksiin perustuva kaava uhkaa valtakunnallisesti suojelunarvoista metsää sekä herkkää Kalajärveä. Kuva: Olli Manninen.

Kaava on maakuntakaavan vastainen. Alue on voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa pääosin virkistysaluetta.

Kuva: Olli Manninen. Espoo Kalajärvenkallioiden kaa-aluetta 2017. Kuvaa saa käyttää vapaasti uutisoinnissa ja luonnonsuojelun edistämisessä.

Kaava on maakuntakaavan vastainen. Alue on voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa pääosin virkistysaluetta. Kuva: Olli Manninen.

”On sangen erikoista, että vuonna 2017 Espoon kaupunki ohjaa pientalorakentamista omistamalleen metsäalueelle, jonka tasoisia metsiä valtio yrittää saada suojelun piiriin Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelma METSO:n avulla. Ilmeistä kehittämistarvetta on suunnittelujärjestelmässä, joka ei yli kymmenen vuotta kestäneen kaavaprosessin aikana ole onnistunut tunnistamaan alueen merkittäviä vanhojen metsien suojeluarvoja”, toteaa Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.  

Kuva: Olli Manninen. Espoo Kalajärvenkallioiden kaa-valuetta 2017. Kuvaa saa käyttää vapaasti uutisoinnissa ja luonnonsuojelun edistämisessä.

”On sangen erikoista, että vuonna 2017 Espoon kaupunki ohjaa pientalorakentamista omistamalleen metsäalueelle, jonka tasoisia metsiä valtio yrittää saada suojelun piiriin Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelma METSO:n avulla. Ilmeistä kehittämistarvetta on suunnittelujärjestelmässä, joka ei yli kymmenen vuotta kestäneen kaavaprosessin aikana ole onnistunut tunnistamaan alueen merkittäviä vanhojen metsien suojeluarvoja”, toteaa Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. Kuva: Olli Manninen.