Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / 2007 tiedotteet / Kytäjän Natura-hakkuut jäihin ja metsälaki turvaamaan suojeluarvot

Kytäjän Natura-hakkuut jäihin ja metsälaki turvaamaan suojeluarvot

(26.1.2007) Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri vaatii Kytäjän Natura-hakkuiden jäädyttämistä toistaiseksi luontoarvojen kartoittamiseksi ja turvaamiseksi. Metsäkeskusten ja yhtiöiden toimintaa sekä metsälakia tulee muuttaa luontoarvojen turvaamiseksi.

Hyvinkäällä sijaitseva Kytäjän kartano aloitti vuodenvaihteessa jättihakkuut, jotka ulottuvat osin Kytäjä-Usmin Natura-alueelle. Alueella suojelukeinona oleva kaavoitus mahdollistaa metsänhakkuut kunhan luontoarvoja ei vaaranneta. Natura-alueen luontoarvoja ei kuitenkaan kartoitettu eikä hakkuista pyydetty lausuntoa Uudenmaan ympäristökeskukselta. Tämä oli vastoin lakia ja joulukuisessa viranomaisneuvotteluissa tehtyjä lupauksia. Näistä syistä Uudenmaan ympäristökeskus pysäytti hakkuut tammikuussa sekä pyysi asiasta selvitystä Metsäkeskus Häme-Uusimaalta, Metsäliitolta ja Metsämannut Oy:ltä.

"Uudenmaan ympäristökeskus toimi oikein pysäyttäessään hakkuut”, metsätalousinsinööri Jyri Mikkola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä sanoo. ”Natura-alueen hakkuut on jäädytettävä kunnes luontoarvot on tutkittu ja alueelle laadittu suojeluarvot turvaava luonnonhoitosuunnitelma.”

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri arvostelee metsäviranomaisten ja yhtiöiden toimintaa asiassa. ”Häme-Uusimaan metsäkeskuksen olisi pitänyt lain mukaan valvoa että Natura-arviointi on tehty ja pyytää asiasta lausunto ympäristökeskukselta”, Jyri Mikkola toteaa. ”Myös hakkuita toteuttavan Metsämannut-yhtiön kuuluisi alan ammattilaisena tuntea Natura-alueiden säädökset”, sanoo metsätalousinsinööri Mikkola.

Hakkuut ovat tällä hetkellä Suomen suurimmat. Aukkohakkuita on suunniteltu kaikkiaan noin 400 hehtaaria, mistä huomattava osa sijoittuu Natura-alueelle. Lisäksi harvennushakkuita on yli tuhat hehtaaria.

Kytäjän-Usmin metsäalue on yksi laajimmista yhtenäisistä metsäalueista Etelä-Suomessa. Alue sisältyy Natura-verkostoon muun muassa siellä esiintyvien luontotyyppien, kasvien ja liito-oravien suojelemiseksi. Linnustokin on arvokas. Alue on tärkeä myös virkistyskäytölle, koska siellä on peräti 50 kilometriä Hyvinkään virkistysaluereittejä.

Kytäjän tapaus osoittaa, että metsälakia on pakko muuttaa turvaamaan Natura-alueiden arvot ja kansalaisten keinot valvoa luonnon etua”, luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola sanoo. ”Nyt suojelualueitakin voi hakata kuulematta kansalaisia. Edes ympäristöjärjestöt eivät voi hakea hakkuupäätöksiin muutosta. Metsälakiin on lisättävä kansalaisten perustuslailliset oikeudet tiedonsaantiin, osallistumiseen ja muutoksenhakuun ympäristöasioissa.”

Lisätietoja


Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

  • metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433
  • luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530 (kokouksessa 10.00 - 11.00)


Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys

  • MMK Yrjö Ala-Paavola, puhelin 040 8474 552