Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

TERVETULOA LUONTOMARSSILLE 18.3.2023!

Suomi on maailman vakaimpia, vauraimpia ja onnellisimpia maita. Suomalaisten tärkein ylpeyden aihe on suomalainen luonto. Mutta luontomme voi huonosti. Luontokato ja ilmaston kuumeneminen on pysäytettävä, jotta suomalaisille rakkaista maisemista ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Elämme viimeistä vuosikymmentä, jona voimme kääntää luontokadon luonnon elpymiseksi ja rajoittaa ilmaston kuumenemisen tasolle, jolla maapallo säilyy kaikille elinkelpoisena. Nämä kriisit on pysäytettävä yhdessä. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa. Luonto tarvitsee entistä vahvempaa turvaa ja Suomen tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni.

Vaalikaudella 2023–2027 Suomen eduskunnan ja hallituksen on tehtävä päätökset, jotka varmistavat riittävän tilan luonnolle ja takaavat riittävät päästövähennykset kaikilla sektoreilla. Ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen on otettava huomioon kaikessa politiikan teossa. Samalla on varmistettava toimien ja kustannusten jakautumisen oikeudenmukaisuus, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon myös vaalien välissä, saastuttaja maksaa -periaatteen toteutuminen ja tuettava yhteiskuntamme heikommassa asemassa olevia, siirtymäaloilla toimivia ja maailman köyhimpiä muutoksessa.

Fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, jossa luonto elpyy, on mahdollinen.

Seuraavan hallituksen tulee pysäyttää luontokato ja:
– Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista
– Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta
– Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi

Seuraavan hallituksen tulee siirtyä ilmastotavoitteista ilmastotekoihin ja:
– Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita
– Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta
– Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea

Kokoonnumme Helsingissä Senaatintorille, josta jatkamme kulkueena Eduskuntatalolle. Tule mukaan vaatimaan seuraavalta hallitukselta toimia ja kutsu kaveritkin paikalle!